anty-CCP – przeciwciała p/cytrulinowe

Dowiedz się więcej

Przeciwciała anty-CCP, należące przeważnie do klasy IgG, są swoistym markerem wczesnego okresu reumatoidalnego zapalenia stawów RZS, szczególnie u chorych z niejednoznacznymi objawami. Przeciwciała a-CCP wykrywane w surowicy chorych z RZS wiążą determinanty antygenowe zawierające cytrulinę, aminokwas występujący w białkach ludzkich: filagryna, mielina, trychohialina. U 30-60% chorych ich pojawienie może wyprzedzać pierwsze objawy choroby. Charakteryzują się znacznie wyższą niż RF swoistością diagnostyczną (98%) i porównywalną do RF czułością diagnostyczną (70-80%), stąd mają znaczenie w różnicowaniu RZS z innymi zapaleniami stawów, chorobami tkanki łącznej i infekcjami oraz w rozpoznawaniu RZS u chorych z ujemnymi wartościami RF (35-40% chorych).

Kup badanie online

 

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up