yandex pixel
Menu
Zamknijzamknij

Wyszukiwarka

Ostatnio wyszukiwane

Popularne

Diagnostyka gangliozydozy – mutacje GLB1

Bez kategorii 9 sierpnia 2017

ganliozydoza łańcuch DNA

Co to jest gangliozydoza?

Gangliozydoza GM1 jest rzadką chorobą z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych, występujących z ogólną częstością 1:7.000 – 1:9.000. Częstsze występowanie GM1 obserwuje się w niektórych populacjach (np. wśród Romów). Przyczyną choroby jest niedobór enzymu rozkładającego cząsteczki gangliozydów, glikoprotein i glikozaminoglikanów, z następowym ich odkładaniem wewnątrzkomórkowym, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym, co prowadzi do jego uszkodzenia i często do zgonu.

Gangliozydoza objawy

Gangliozydoza GM1 jest spowodowana mutacją w genie beta-galaktozydazy 1 (GLB1) na chromosomie 3p21, występują liczne mutacje rozproszone w różnych regionach genu. Dziedziczenie recesywne.

Gangliozydoza postać niemowlęca

Blisko 70% przypadków stanowi postać niemowlęca (typ 1) z początkiem objawów w ciągu pierwszego półrocza życia, z tym powiększeniem narządów wewnętrznych, pogrubieniem rysów twarzy, deformacją kości i sztywnością stawów, zahamowaniem wzrastania i regresem rozwoju psychoruchowego i hipotonią mięśniową, a niekiedy towarzyszącymi napadami padaczkowymi, wiśniową plamka na dnie oka, kardiopmiopatią lub zmianami skórnymi (melanocytozą, rogowiec naczyniakowaty).Choroba prowadzi do zgonu w 2 roku życia.

Gangliozydoza postać młodzieńcza

Postać młodzieńcza (typ 2) stanowi około 10% przypadków i rozpoczyna się do 3 roku życia. Objawy dotyczą główne zahamowania rozwoju psychoruchowego, postępującego uszkodzenia i zaniku mózgowia z ataksją, objawami piramidowymi i porażeniem spastycznym, padaczką miokloniczną oraz postępującym otępieniem, prowadzącym do zgonu około 10 roku życia. W tej postaci dysmorfia, powiększenie narządów wewnętrznych, deformacja kości i stawów są mniej wyraźne.

Ganliozydoza postać dorosła

Postać dorosłych (typ 3) stanowi około 25% przypadków i wiąże się z początkiem między 3 a 30 rokiem życia. Początkowo objawia się łagodnym deficytem intelektu, pogłębiającym się z wiekiem uszkodzeniem mózgowia z wczesnym parkinsonizmem, nietypowym zanikiem rdzeniowo-móżdżkowym, dystonią i bełkotliwą mową. Zmiany szkieletowe są ograniczone do niskiego wzrostu i zlokalizowanych zmian kostnych (skrzywienie kręgosłupa, spłaszczenie kręgów).

Gangliozydoza badanie

Wskazaniem do wykonania testu jest:

 • diagnostyka przypadków neurodegeneracji w wieku dziecięcym z towarzyszącymi anomaliami szkieletowymi, zwłaszcza z towarzyszącą melanocytozą skórną, powiększeniem wątroby i śledziony lub wiśniową plamka na dnie oka; 
 • diagnostyka przypadków postępującej neurodegeneracji, z łagodnymi zmianami kostno-szkieletowymi, zwłaszcza występującymi rodzinnie; 
 • diagnostyka przypadków nieimmunologicznego obrzęku płodu stwierdzanego przy porodzie, zwłaszcza z towarzyszącym zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego; 
 • badania rodzinne: wykrycie mutacji genu GLB1 u krewnego w rodzinach z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi lub deformacjami kostnymi i powiększeniem narządów wewnętrznych, istnieje możliwość zastosowania w badaniach prenatalnych. 

Test jest dostępny w 2 wariantach, zwykle kolejno stosowanych: 

 • GLB1-1A: analiza mutacji w genie GLB1 w eksonach 2-6, 8, 14, 15 (test 1 rzutu); 
 • GLB1-1B: analiza mutacji w genie GLB1 w eksonach 1, 7, 9, 10-13, 16 (test 2 rzutu)

Czy ten artykuł był pomocny?

Sprawdź jak przygotować się do badania:

 • Badanie krwi | jak się przygotować?

  Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 - 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

  W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

  W dniu badania

  Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

  Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 - 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

  Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

  Badanie krwi a przyjmowane leki

  W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

  Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych - zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

Sprawdź również