Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

jelito_grube_badanieTEST IMMUNOCHEMICZNY DO WYKRYWANIA OBECNOŚCI KRWI UTAJONEJ W KALE (FIT OC-SENSOR)

Zadbaj o zdrowie jelita grubego! Wykonaj test – to takie proste!

Należysz do osób, które już kiedyś miały problemy z trawieniem? Problemy z trawieniem mogą być różne, ich przyczyny są często złożone. Zdrowe jelita to podstawa optymalnego i prawidłowego trawienia, a od tego w dużej mierze zależy nasze samopoczucie.

Tylko wtedy, gdy układ trawienny prawidłowo funkcjonuje, możemy czuć się zdrowo i być aktywni.

Zachorowalność na nowotwór jelita grubego wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich 20 lat. Najczęściej występuje on u osób w podeszłym wieku, ze szczytem zachorowań około 75-85 roku życia. W około 10% przypadków występują predyspozycje dziedziczne do zachorowania.

Zachorowalność na raka jelita grubego wynosi 15/100000/rok dla kobiet; 25/100000/rok dla mężczyzn (dane z 2002).

W wielu publikacjach naukowych wykazano ogromną rolę badań skryningowych w zredukowaniu śmiertelności z powodu raka jelita grubego. Największe znaczenie ma ocena obecności krwi w kale.

By wykorzystać analizę laboratoryjną jako skryning musi ona wykazywać odpowiedni poziom czułości i swoistości. Najpopularniejsze są badania wykrywające obecność krwi w kale – „kał na krew utajoną”. Wymagają one odpowiedniego przygotowania się pacjenta do badań. W piśmiennictwie medycznym z 2013 roku pojawiły się opisy metod badania krwi utajonej w kale z wykorzystaniem zasad immunochemii – test FIT OC-SENSOR. Ze względu na zasadę metody test ten nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta ani przestrzegania zasad dietetycznych. Metody te wykrywają jedynie obecność ludzkiej krwi w kale. Test FIT OC-SENSOR jest również zautomatyzowany w celu ograniczenia wpływu błędu ludzkiego.

Wprawdzie badanie nie zastąpi porady lekarskiej ale może ukierunkować dalszą diagnostykę, przyspieszyć rozpoznanie i wdrożyć odpowiednie leczenie.

[did_you_know_that]Nawet w przypadku braku jakichkolwiek dolegliwości przynajmniej raz w roku powinniśmy wykonać badanie na obecność krwi utajonej w kale wykorzystując metodę najwyższej jakości (test FIT OC-SENSOR).[/did_you_know_that]

Test ten może nie tylko przyspieszyć wdrożenie odpowiedniego leczenia, ale również pozwoli uniknąć badań inwazyjnych.

Wśród innych badań laboratoryjnych wymienia się:

Czułość testu w wykrywaniu raka jelita grubego opisywana jest na poziomie 73-97%. Tumor M2-PK nie jest jednak markerem swoistym dla określonego organu.

Dziedziczny charakter choroby może być uznany za wysoce prawdopodobny gdy, raka jelita grubego rozpoznano u kilku krewnych w przynajmniej dwóch kolejnych pokoleniach, nowotwór został rozpoznany bez obciążającego wywiadu rodzinnego, przed 40 rokiem życia, czy też w przypadkach z metachronicznymi zachorowaniami na raka jelita grubego i inne typy nowotworów (rak trzonu macicy).

Zespoły uwarunkowane przez znane geny predyspozycji to: HNPCC – zespół Lyncha; FAP gruczolakowa ta polipowatość rodzinna oraz inne. Przyczyną HNPCC są mutacje genów MSH2 (HNPCC1) i MLH1 (HNPCC2). W rodzinach, w których stwierdzono nosicielstwo mutacji obok wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego istnieje podwyższone ryzyko nowotworów o innej lokalizacji.

Obok wspomnianego powyżej raka trzonu macicy obserwuje się nowotwory: rak żołądka, jelita cienkiego, nerki i górnych dróg moczowych czy jajnika. Wykonanie badań u osób z rodzin obciążonych pozwala wdrożyć postępowanie profilaktyczno-diagnostyczne, a także zwolnić z niego osoby, które nie odziedziczyły mutacji. Przyczyną wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, sięgającego niemal 100%, w zespole gruczolakowatej polipowatości rodzinnej są mutacje genu APC. U wszystkich nosicieli mutacji powinno się wykonywać co roku badania endoskopowe. Badania należy rozpocząć we wczesnym wieku młodzieńczym. Oczywiście i tu powinny być wykonywane badania obecności krwi utajone w kale.

To z laboratorium właśnie powinna wychodzić informacja o nowych możliwościach diagnozowania i monitorowania skuteczności leczenia określonych chorób.