yandex pixel
Menu
Zamknijzamknij

Wyszukiwarka

Genetyka

Strona główna / Biblioteka pacjenta / Genetyka

Sprawdź dostępne w Synevo badania z kategorii genetyka w podziale na rodzaj pobrania.

 

KrewMoczKałWymaz z dróg moczow-płciowychWarunki szpitalneInne
ABCD1 – badanie adrenoleukodystrofii/adrenomieloneuropatii Jak się przygotować
Alfa1-antytrypsyna – genotypowanie Jak się przygotować
Analiza 8 najczęstszych mutacji genu CFTR Jak się przygotować
Analiza eksonów 10 i 11 genu RET raka rdzeniastego tarczycy Jak się przygotować
Analiza eksonów 12,13, 14, 21, 22 i 23 genu STAT3 Jak się przygotować
Analiza mikrodelecji w regionach AZFa, AZFb i AZFc Jak się przygotować
Analiza mikrosatelitów w obrębie chromosomu 15q Jak się przygotować
Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 Jak się przygotować
Analiza mutacji p.Phe508del genu CFTR Jak się przygotować
Analiza mutacji w wybranych genach COL1A1 i COL1A2 Jak się przygotować
Analiza powszechnych mutacji mtDNA metodą MLPA Jak się przygotować
Analiza regionu powtórzeń Jak się przygotować
Analiza sekwencji kodującej genu CDKN2A Jak się przygotować
Analiza somatycznej mutacji aktywującej p.Val617Phe Jak się przygotować
Analiza wybranych fragmentów genu RYR1 Jak się przygotować
Analiza wybranych regionów genu AAT Jak się przygotować
Babesia divergens DNA jakościowo Jak się przygotować
Badania prenatalne – test Panorama Jak się przygotować
Badanie dotychczas niebadanych eksonów genu CFTR Jak się przygotować
Badanie dowolnego pojedynczego markera w wybranym genie Jak się przygotować
Badanie genetyczne w kierunku zespołu Gilberta Jak się przygotować
Badanie mutacji Leiden i wariantu protrombiny Jak się przygotować
Badanie najczęstszych mutacji NOD2 Jak się przygotować
Badanie niepełnosprawności sprzężonej z chromosomem X Jak się przygotować
Badanie regionu kodującego genu TGFBR2 Jak się przygotować
Bartonella henselae DNA jakościowo Jak się przygotować
Celiakia – mutacje genowe HLA DQ2, 7, 8 Jak się przygotować
Choroba Crohna – polimorfizm NOD2/CARD15 Jak się przygotować
Choroba Gauchera Jak się przygotować
Czynnik XIII – mutacja genowa Jak się przygotować
Diagnostyka achondroplazji – analiza regionów genu FGFR3 Jak się przygotować
Diagnostyka achondroplazji – mutacja p.G380R genu FGFR3 Jak się przygotować
Diagnostyka adrenoleukodystrofii – mutacje genu ABCD1 Jak się przygotować
Diagnostyka Alzheimera – identyfikacja wariantu apoE4 Jak się przygotować
Diagnostyka Alzheimera – mutacje genu APP Jak się przygotować
Diagnostyka Alzheimera – mutacje genu PSEN1 Jak się przygotować
Diagnostyka Angelmana – test metylacji Jak się przygotować
Diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA 1, 2, 3 Jak się przygotować
Diagnostyka atopowego zapalenia skóry – mutacje FLG Jak się przygotować
Diagnostyka celiakii – identyfikacja haplotypów HLA DQ2 i DQ8 Jak się przygotować
Diagnostyka ceroidolipofuscynozy typu 2 – 2 mutacje CLN2 Jak się przygotować
Diagnostyka Charcota, Mariego i Tootha typu 1B Jak się przygotować
Diagnostyka Charcota-Mariego-Tootha (CMT1) Jak się przygotować
Diagnostyka choroby Caffeya-Silvermana Jak się przygotować
Diagnostyka choroby Canavan – mutacje genu ASPA Jak się przygotować
Diagnostyka choroby Charcota-Mariego-Tootha Jak się przygotować
Diagnostyka choroby Fabryego – mutacje GLA Jak się przygotować
Diagnostyka choroby Parkinsona Jak się przygotować
Diagnostyka choroby Recklinghausena Jak się przygotować
Diagnostyka choroby syropu klonowego – BCKDHA Jak się przygotować
Diagnostyka cukrzycy MODY 2 i cukrzycy ciążowej GCK Jak się przygotować
Diagnostyka cukrzycy typu MODY1 Jak się przygotować
Diagnostyka cystynozy w układzie homozygotycznym Jak się przygotować
Diagnostyka deficytu alfa1-antytrypsyny – mutacje AAT Jak się przygotować
Diagnostyka deficytu alfa1-antytrypsyny AAT Jak się przygotować
Diagnostyka deficytu biotynidazy – badanie genu BTD Jak się przygotować
Diagnostyka deficytu dehydrogenazy acylo-CoA Jak się przygotować
Diagnostyka deficytu dehydrogenazy acylo-CoA – MCAD Jak się przygotować
Diagnostyka deficytu LCHAD – analiza mutacji genu HADHA Jak się przygotować
Diagnostyka deficytu liazy bursztynianowej genu ADSL Jak się przygotować
Diagnostyka drgawek pirydoksynozaleźnych ALDH7A1 Jak się przygotować
Diagnostyka drżenia samoistnego – mutacja genu DRD3 Jak się przygotować
Diagnostyka dysplazji tanatoforycznej – mutacje genu FGFR3 Jak się przygotować
Diagnostyka dystonii Segawy Jak się przygotować
Diagnostyka dystonii torsyjnej – analiza genu TOR1A Jak się przygotować
Diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne’a DMD Jak się przygotować
Diagnostyka dystrofii obręczowo-kończynowej typ 1A – TTID Jak się przygotować
Diagnostyka dystrofii obręczowo-kończynowej typ 2A Jak się przygotować
Diagnostyka dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej Jak się przygotować
Diagnostyka fenyloketonurii – mutacje PAH Jak się przygotować
Diagnostyka Freemana-Sheldona – mutacje genu MYH3 Jak się przygotować
Diagnostyka galaktozemii – mutacje Q188R i K285N Jak się przygotować
Diagnostyka gangliozydozy – mutacje GLB1 Jak się przygotować
Diagnostyka genetyczna zespołu MELAS – mutacja genu A3243G Jak się przygotować
Diagnostyka genotypu związanego z aktywnością enzymu VKOR Jak się przygotować
Diagnostyka Gorlina – badanie regionu kodującego genu PTCH1 Jak się przygotować
Diagnostyka gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej Jak się przygotować
Diagnostyka Hallervordena-Spatza – analiza PANK2 Jak się przygotować
Diagnostyka Huntingtona – analiza ekspansji powtórzeń CAG HD Jak się przygotować
Diagnostyka jaskry pierwotnej – mutacja TIGR Jak się przygotować
Diagnostyka kostniejącego zapalenia mięśni Jak się przygotować
Diagnostyka Krabbego – analiza eksonów 1-9 genu GALC Jak się przygotować
Diagnostyka Krabbego – analiza rozległej delecji Jak się przygotować
Diagnostyka krzywicy fosfatemicznej Jak się przygotować
Diagnostyka kwasicy izowalerianowej – analiza genu IVD Jak się przygotować
Diagnostyka Legiusa – analiza wybranych regionów genu SPRED1 Jak się przygotować
Diagnostyka leukodystrofii o fenotypie 4H Jak się przygotować
Diagnostyka łamliwego chromosomu X Jak się przygotować
Diagnostyka Marfana – mutacje genu FBN1 Jak się przygotować
Diagnostyka mnogiej gruczolakowatości typu 2A i 2B Jak się przygotować
Diagnostyka Mowata-Wilsona – mutacja genu ZEB2 Jak się przygotować
Diagnostyka mózgowej arteriopatii Jak się przygotować
Diagnostyka Muenkego – mutacje genu FGFR3 Jak się przygotować
Diagnostyka mukopolisacharydozy typu I Jak się przygotować
Diagnostyka mukopolisacharydozy typu IIIA – mutacje genu SGSH Jak się przygotować
Diagnostyka mukopolisacharydozy typu VI ARSB Jak się przygotować
Diagnostyka mukowiscydozy – 644 mutacji genu CFTR Jak się przygotować
Diagnostyka mukowiscydozy – ponad 1700 mutacji CFTR Jak się przygotować
Diagnostyka mukowiscydozy – ponad 200 mutacji CFTR Jak się przygotować
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR Jak się przygotować
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych Jak się przygotować
Diagnostyka mukowiscydozy i sekwencji genu CFTR Jak się przygotować
Diagnostyka mukowiscydozy MLPA – rozległych rearanżacji CFTR Jak się przygotować
Diagnostyka naprzemiennej hemiplegii dziecięcej ATP1A3 Jak się przygotować
Diagnostyka Nethertona – analiza eksonów genu SPINKS Jak się przygotować
Diagnostyka neuropatii dziedzicznej PMP22 Jak się przygotować
Diagnostyka neuropatii dziedzicznej: Charcota, Mariego i Tootha Jak się przygotować
Diagnostyka neuropatii Lebera Jak się przygotować
Diagnostyka niedokrwistości sierpowatokrwinkowej HBB Jak się przygotować
Diagnostyka niedosłuchu – analiza eksonu 2 genu GJB2 Jak się przygotować
Diagnostyka niedosłuchu – analiza eksonu 2 oraz mutacji GJB2 Jak się przygotować
Diagnostyka niedosłuchu – mutacje genu GJB6 Jak się przygotować
Diagnostyka niedrożności nasieniowodów (CAVD) Jak się przygotować
Diagnostyka nieketotycznej hiperglicynemii – badanie GLDC Jak się przygotować
Diagnostyka nieketotycznej hiperglicynemii AMT Jak się przygotować
Diagnostyka Niemmana-Picka typ A i B – SMPD1 Jak się przygotować
Diagnostyka nietolerancji histaminy – DAO Jak się przygotować
Diagnostyka niewrażliwości na hormony tarczycy THRB Jak się przygotować
Diagnostyka niewrażliwości na kortyzol – badanie NR3C1 Jak się przygotować
Diagnostyka nowotworu żołądka Jak się przygotować
Diagnostyka oceny aktywności cytochromu CYP2C19 Jak się przygotować
Diagnostyka oceny aktywności cytochromu CYP2C9 Jak się przygotować
Diagnostyka oceny aktywności cytochromu CYP2D6 Jak się przygotować
Diagnostyka Peny i Shokeira – analiza mutacji DOK7 i RAPSN Jak się przygotować
Diagnostyka pilomatricoma i hepatoblastoma CTNNB1 Jak się przygotować
Diagnostyka polipowatości gruczołakowej jelita grubego (FAP) Jak się przygotować
Diagnostyka polipowatości jelita grubego – mutacje MUTYH Jak się przygotować
Diagnostyka Pompego – analiza sekwencji genu GAA Jak się przygotować
Diagnostyka Pompego – badanie w kierunku nosicielstwa Jak się przygotować
Diagnostyka postępującego zapalenia mięśni Jak się przygotować
Diagnostyka postnatalna aneuploidii Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji do chorób wątroby Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji do nowotworów wielonarządowych Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi BRCA2 Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi i jajników Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji do nowotworu prostaty Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji do zawału mięśnia sercowego Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy – HLA-Cw6 Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty Jak się przygotować
Diagnostyka przedwczesnego wygasania czynności jajników Jak się przygotować
Diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni SMA Jak się przygotować
Diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni typu 1 Jak się przygotować
Diagnostyka rodzinnej migreny hemiplegicznej CACNA1A Jak się przygotować
Diagnostyka rodzinnej spastycznej paraplegii Jak się przygotować
Diagnostyka rodzinnej spastycznej paraplegii SPG17 Jak się przygotować
Diagnostyka rodzinnej spastycznej paraplegii SPG3A Jak się przygotować
Diagnostyka rodzinnej spastycznej paraplegii SPG4 Jak się przygotować
Diagnostyka siatkówczaka Jak się przygotować
Diagnostyka Smith-Lemli-Optiz – mutacje DHCR7 Jak się przygotować
Diagnostyka stwardnienia guzowatego Jak się przygotować
Diagnostyka stwardnienia guzowatego – analiza genu TSC1 Jak się przygotować
Diagnostyka stwardnienia zanikowego bocznego Jak się przygotować
Diagnostyka tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej Jak się przygotować
Diagnostyka tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej ACTA2 Jak się przygotować
Diagnostyka trombocytopenii – mutacje MASTL i ANKRD26 Jak się przygotować
Diagnostyka Unverrichta-Lundborga – analiza CSTB Jak się przygotować
Diagnostyka utrwalonej cukrzycy noworodkowej Jak się przygotować
Diagnostyka wad wrodzonych – kariotyp molekularny Jak się przygotować
Diagnostyka wady cewy nerwowej – 2 mutacje genu MTHFR Jak się przygotować
Diagnostyka wielotorbielowatości nerek Jak się przygotować
Diagnostyka Wilsona – analiza kodującego genu ATP7B Jak się przygotować
Diagnostyka wrodzonej biegunki sodowej – analiza genu SPINT2 Jak się przygotować
Diagnostyka wrodzonej neuropatii czuciowej i ruchowej HSPB8 Jak się przygotować
Diagnostyka wrodzonej niedrożności nasieniowodów (CAVD) Jak się przygotować
Diagnostyka wrodzonej postaci nietolerancji laktozy Jak się przygotować
Diagnostyka zaburzenia różnicowania płci – mutacje SRY Jak się przygotować
Diagnostyka zaniku nerwu wzrokowego typu Kjera Jak się przygotować
Diagnostyka zespołów limfoproliferacyjnych Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Alporta Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Angelmana Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu ataksja-teleangiektazja Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Beckwitha-Wiedemanna Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Cloustona Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Crigler-Najjar Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Escobara – mutacje CHRNG Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Hioba – mutacje genu STAT3 Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu IFAP Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Leriego i Weilla (dysplazja kostna) Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Li-Fraumeni – mutacje TP53 Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Lowe Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu łamliwego chromosomu X Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu łamliwego chromosomu X (FRAX) Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu MISME Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Mohra-Tranebjaerga TIMM8A Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Mulibrey nanism Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Nethertona – badanie uzupełniająca Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Nijmegen – analiza mutacji genu NBS1 Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu oczno-zębowo-palcowego – gen GJA1 Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Pelizaeusa-Merzbachera Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Pitt-Hopkins – mutacje genu TCF4 Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Prader-Willi – test metylacji i analizy delecji Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Rubinsteina-Taybiego Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Simpson-Golabi-Behmel GPC3 Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu Stickler – analiza eksonów genu COL2A1 Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu von Hippela-Lindaua Jak się przygotować
Diagnostyka zespołu włosowo-nosowo-palcowego – mutacje TRPS1 Jak się przygotować
Diagnostyka zwyrodnienia siatkówki – mutacje Y402H CFH Jak się przygotować
Diagnostyki mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych Jak się przygotować
Diaminooksydaza Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA6 Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA7 Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka cukrzycy MODY 3 – badanie genu HNF1A Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne’a Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka fruktozemii – badanie DNA Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka hipoplazji lewego serca – gen GJA1 Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka homocystynurii – gen CBS Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka jaskry pierwotnej – mutacja CYP1B1 Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka mutacji GNAS-1 Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka zespołu Retta Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka zespołu Saethre-Chotzen – gen TWIST1 Jak się przygotować
Genetyczna diagnostyka zespołu Shwachmana-Diamonda Jak się przygotować
Genetyczna ocena kariotypu w limfocytach krwi obwodowej Jak się przygotować
Genetyczne zapalenie trzustki Jak się przygotować
Genetyczny test mikrodelecyjny metodą MLPA z weryfikacją Jak się przygotować
Genetyczny test subtelomerowy metodą MLPA z weryfikacją Jak się przygotować
Genotypowanie interleukiny 28B Jak się przygotować
HBV DNA ilościowo Jak się przygotować
HBV DNA jakościowo Jak się przygotować
HCV RNA jakościowo Jak się przygotować
Hemochromatoza Jak się przygotować
Hipercholesterolemia Jak się przygotować
Identyfikacja mutacji F508del Jak się przygotować
II etap diagnostyki raka rdzeniastego tarczycy Jak się przygotować
Inhibitor aktywatora plazminogenu PAI-1 – mutacja genowa Jak się przygotować
Kardiomiopatia przerostowa Jak się przygotować
Mukopolisacharydoza Jak się przygotować
Mutacja apolipoproteiny A Jak się przygotować
Mutacja genu 1A1 kolagenu COL1A1 Jak się przygotować
Mutacja genu CYP21A2 (wrodzony przerost nadnerczy) Jak się przygotować
Mutacja genu dehydrogenazy dihydropirymidyny Jak się przygotować
Mutacja genu MTHFR (reduktaza metylenotetra-hydrofolianowa) Jak się przygotować
Mutacja KIF6 Jak się przygotować
Mutacje genu FGFR3 Jak się przygotować
Mutacje w wybranych eksonach genu RET Jak się przygotować
Niepłodność męska Jak się przygotować
Nietolerancja fruktozy – mutacja genu B aldolazy Jak się przygotować
Nietolerancja laktozy – badanie genetyczne Jak się przygotować
Określenie płci pacjenta – markery genów AMGXY i SRY Jak się przygotować
Określenie płci pacjenta – markery genów AMGXY i SRY Jak się przygotować
Profil – diagnostyka niepłodności Jak się przygotować
Rodzinna gorączka sródziemnomorska (FMF 3ST) – mutacja genowa Jak się przygotować
Rodzinna gorączka sródziemnomorska (FMF) – mutacja genowa Jak się przygotować
Rodzinna gorączka śródziemnomorska (FMF 2ST) – mutacja genowa Jak się przygotować
Rzadkie mutacje genu FGFR3 Jak się przygotować
Trombofilia Jak się przygotować
Zespół Blooma Jak się przygotować
Zespół Noonan Jak się przygotować
CMV DNA ilościowo Jak się przygotować
Treponema pallidum DNA Jak się przygotować
Diagnostyka Clostridium difficile Jak się przygotować
Diagnostyka Rotawirus A (ROV), Norowirus GI/GII Jak się przygotować
Diagnostyka Shigella spp./EIEC Jak się przygotować
Diagnostyka zakażeń pasożytniczych przewodu pokarmowego Jak się przygotować
Badania HPV mRNA Jak się przygotować
Candida albicans / Candida krusei – DNA jakościowo Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Chlamydia trachomatis DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV 2 Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV 4 Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV12 DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV12 DNA + HSV I/II DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV14 DNA + HSV I/II DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA + HPV12 DNA (HPV14 DNA) Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA + HSV I/II DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV37 DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + HPV37 DNA + HSV I/II DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma genitalium Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma genitalium DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma hominis DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 1G Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 2 G (HPV14 DNA) Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 3 G (HPV14 DNA) Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 4 G (HPV37 DNA) Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 5 G (HPV37 DNA) Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Ureaplasma sp. DNA Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 1 Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 2 Jak się przygotować
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 3 Jak się przygotować
Cytologia jednowartstwowa + Chlamydia trachomatis Jak się przygotować
Gardnerella vaginalis/ Lactobacillius sp. DNA Jak się przygotować
HPV DNA (12 genotypów – badanie z genotypowaniem) Jak się przygotować
HPV DNA (14 genotypów – badanie z genotypowaniem) Jak się przygotować
HPV DNA (2 genotypy – badanie z genotypowaniem) Jak się przygotować
HPV DNA (37 genotypów – badanie z genotypowaniem) Jak się przygotować
HPV DNA 16 i 18 Jak się przygotować
HPV12 DNA + HSV I/II DNA Jak się przygotować
HPV2+12 DNA (HPV14 DNA) + HSV I/II DNA Jak się przygotować
HPV37 DNA + HSV I/II DNA Jak się przygotować
HPV-4 – wysokoonkogenne genotypy 16 i 18 ilościowo Jak się przygotować
HSV I/II DNA Jak się przygotować
Mycoplasma genitalium DNA Jak się przygotować
Mycoplasma hominis DNA Jak się przygotować
Pronatal 1G Jak się przygotować
Pronatal 2G (HPV14 DNA) Jak się przygotować
Pronatal 3G (HPV14 DNA) Jak się przygotować
Pronatal 4G Jak się przygotować
Pronatal 5G Jak się przygotować
Trichomonas vaginalis DNA Jak się przygotować
Ureaplasma species DNA Jak się przygotować
Urogin 1 Jak się przygotować
Urogin 2G Jak się przygotować
Urogin 3G Jak się przygotować
Vaginitis 1 Jak się przygotować
Analiza mutacji somatycznych w kodonach genu KRAS Jak się przygotować
Analiza mutacji w kodonie 600 genu BRAF Jak się przygotować
Badanie genu EGFR do zastosowania terapii celowanej Jak się przygotować
Badanie wybranych regionów genu BRAF do terapii celowanej Jak się przygotować
Badanie wybranych regionów genu KRAS do terapii celowanej Jak się przygotować
Diagnostyka aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych Jak się przygotować
EBV DNA ilościowo. Jak się przygotować
Genetyczna ocena kariotypu w fibroblastach skóry Jak się przygotować
HSV I/II DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym Jak się przygotować
Ocena skuteczności leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej Jak się przygotować
Adenowirus DNA jakościowo Jak się przygotować
Badanie kariotypu w materiale z poronienia Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji do nowotworu zależnego od estrogenów Jak się przygotować
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita Jak się przygotować
Genetyczne badanie ojcostwa/pokrewieństwa – nieprotokolarne Jak się przygotować
Genetyczne badanie ojcostwa/pokrewieństwa – protokolarne Jak się przygotować