yandex pixel
Menu
Zamknijzamknij

Wyszukiwarka

Inne

Strona główna / Biblioteka pacjenta / Inne badania

Sprawdź dostępne w Synevo badania z kategorii inne.

 

Aldolaza Jak się przygotować
Alfa 1-kwaśna glikoproteina Jak się przygotować
Alfa-1-antytrypsyna Jak się przygotować
Alfa1-antytrypsyna w kale Jak się przygotować
Alfa2-makroglobulina Jak się przygotować
ALP izoenzymy Jak się przygotować
Amyloid beta Jak się przygotować
Beta 2 – transferyna Jak się przygotować
Bialko wiążące retinol RBP w moczu Jak się przygotować
Białko amyloidu A Jak się przygotować
Białko PAPP-A (wg FMF) Jak się przygotować
Białko Tau Jak się przygotować
Biotynidaza Jak się przygotować
CDT – transferyna desialowana Jak się przygotować
Ceruloplazmina Jak się przygotować
Chitotriozydaza Jak się przygotować
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach Jak się przygotować
Cystatyna C Jak się przygotować
Cystyna Jak się przygotować
Cytryniany w moczu Jak się przygotować
D-arabinitol Jak się przygotować
Deaminaza adenozyny Jak się przygotować
Deaminaza adenozyny w płynie z jamy opłucnej Jak się przygotować
Deaminaza porfobilinogenu PBG-D Jak się przygotować
Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa Jak się przygotować
Dialdehyd malonowy Jak się przygotować
Dysmutaza ponadtlenkowa Jak się przygotować
Elastaza w kale Jak się przygotować
Elastaza w surowicy Jak się przygotować
Elektroforeza białek w PMR Jak się przygotować
Elektroforeza białek-mocz Jak się przygotować
Eozynofile w wymazie z nosa Jak się przygotować
Eozynofilowe białko kationowe ECP Jak się przygotować
FibroMax – pełne badanie Jak się przygotować
Fibronektyna Jak się przygotować
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP Jak się przygotować
Fosfofruktokinaza Jak się przygotować
Galaktoza Jak się przygotować
Galaktoza w moczu Jak się przygotować
GLDH Jak się przygotować
Glikosfingolipidy – ilościowo Jak się przygotować
Glikozaminoglikany Jak się przygotować
Glutation Jak się przygotować
Haptoglobina Jak się przygotować
Heksokinaza Jak się przygotować
Izomeraza glukozofosforanowa Jak się przygotować
Kalprotektyna Jak się przygotować
Kamień moczowy – badanie składu (analiza jakościowa) Jak się przygotować
Kinaza pirogronianowa Jak się przygotować
Kwas beta-hydroksymasłowy Jak się przygotować
Kwas cytrynowy Jak się przygotować
Kwas delta-aminolewulinowy ALA Jak się przygotować
Kwas delta-aminolewulinowy ALA Jak się przygotować
Kwas hialuronowy Jak się przygotować
Kwas hipurowy Jak się przygotować
Kwas homogentyzynowy Jak się przygotować
Kwas sjalowy Jak się przygotować
Kwas szczawiowy w moczu Jak się przygotować
Kwasy organiczne Jak się przygotować
Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe Jak się przygotować
Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe Jak się przygotować
Kwasy tłuszczowe wolne Jak się przygotować
Kwasy żółciowe Jak się przygotować
Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna Jak się przygotować
Laktoferyna w kale Jak się przygotować
Leucyloaminopeptydaza Jak się przygotować
Lizozym (muramidaza) Jak się przygotować
L-karnityna Jak się przygotować
L-karnityna wolna Jak się przygotować
L-karnityna wolna w moczu Jak się przygotować
Łożyskowy czynnik wzrostu PIGF Jak się przygotować
Makro-AST Jak się przygotować
Metalotioneina MT Jak się przygotować
Metylotransferaza tiopurynowa Jak się przygotować
Mukopolisacharydy w moczu Jak się przygotować
N-acetyloglukozaminidaza w moczu Jak się przygotować
Normetanefryna Jak się przygotować
Oligosacharydy w moczu Jak się przygotować
Osmolalność moczu Jak się przygotować
Osmolalność osocza Jak się przygotować
Oznaczenie pojedynczego aminokwasu Jak się przygotować
Pakiet do testu PAPP-A wg FMF Jak się przygotować
P-ciała p/białku zasadowemu mieliny Jak się przygotować
Porfiryny całkowite Jak się przygotować
Porfobilinogen PBG Jak się przygotować
Profil aminokwasów Jak się przygotować
Profil aminokwasów w moczu Jak się przygotować
Profil steroidowy Jak się przygotować
Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa-1 sFlt-1 Jak się przygotować
Rozpuszczalny receptor transferyny Jak się przygotować
ScanActive 1 (basic) Jak się przygotować
ScanActive 2 (premium) Jak się przygotować
TBG (białko wiążące tyroksynę) Jak się przygotować
Test Beutler i Baluda (badanie w kierunku galaktozemii) Jak się przygotować
Test Potrójny Jak się przygotować
Transferyna – izoformy Jak się przygotować
Trypsyna Jak się przygotować
Tryptaza Jak się przygotować
Uroporfiryny – wydalanie Jak się przygotować
Urydylotransferaza heksozo (galaktozo) -1-fosforan Jak się przygotować
Wskaźnik beta-amyloid 1-40 / beta-amyloid 1-42 Jak się przygotować
Zonulina Jak się przygotować
Zonulina w kale Jak się przygotować