NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego

Dowiedz się więcej

NMP22 (biało matrycowe jądra komórkowego) jest białkiem odgrywającym istotną rolę w regulacji procesu namnażania się komórek organizmu. Występuje w dużych ilościach w jądrze komórkowym, jego ilość dodatkowo wzrasta gdy komórka intensywnie się dzieli. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w pęcherzu moczowym i prowadzi to do rozwoju nowotworu, zmienione komórki z podwyższonym stężeniem NMP22 dostają się do moczu.

Rak pęcherza moczowego to nowotwór, który najczęściej wywodzi się z komórek normalnie wyściełających jego światło. W 90% przypadków, wywołany jest niekontrolowanym rozrostem komórek zwanych urotelialnymi (przejściowymi). Gdy choroba jest mało zaawansowana (nieinwazyjna), to dotyczy tylko powierzchniowej warstwy komórek ściany pęcherza i wystarczy wyciąć guz. Jeśli zaś sytuacja jest bardziej poważna (choroba inwazyjna), a nowotwór rozprzestrzenił się do warstwy mięśni pęcherza lub okolicznych tkanek, może być konieczne usunięcie całego narządu i chemioterapia. Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka pęcherza jest palenie papierosów.

Diagnozowanie raka pęcherza rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem (zebraniu historii jego objawów). Następnie wykonywana jest cystoskopia, czyli oglądanie wnętrza pęcherza za pomocą specjalnego endoskopu wprowadzanego przez cewkę moczową, które umożliwia jego obserwację pod kątem nowotworu. Można wykonać też bezpośrednią ocenę mikroskopową pobranych podczas tego zabiegu komórek guza.

Jednymi z najbardziej nowoczesnych badań w potwierdzaniu lub wykluczaniu tej choroby, są oznaczenia immunochemiczne białek zawartych w moczu. NMP-22 jest jednym z nich- to czuły marker wczesnego rozpoznania raka pęcherza moczowego i kontroli leczenia.

Kiedy wykonać oznaczenie stężenia NMP 22?

NMP22 jest stosowany zarówno do wykrywania, jak i monitorowania pacjentów z rozpoznanym urotelialnym rakiem pęcherza moczowego. Większość badań wskazuje na czułość 47-100% (zwykle 60-70%) i na swoistość rzędu 60-90%.

Dodanie testu do innych badań np. cystoskopii poprawia też wykrywalność nawrotów tego nowotworu u pacjentów z rakiem pęcherza w wywiadzie.

Kto powinien wykonać oznaczenie stężenia NMP 22?

Najczęstszy objaw raka pęcherza moczowego to bezbolesny krwiomocz- obecność krwi w moczu stwierdza się w badaniach laboratoryjnych lub jest w nim widoczna gołym okiem, ale nie towarzyszy jej przy tym żaden ból.

Inne dolegliwości, które mogą sugerować rozpoznanie nowotworu to:

 • częstsze niż zwykle oddawanie moczu
 • pieczenie i ból, trudności przy oddawaniu moczu
 • nagła konieczność oddania moczu

Nowotwór pęcherza zlokalizowany blisko ujścia moczowodu do pęcherza może zablokować odpływ moczu z nerki, co prowadzi do poszerzenia układu moczowego (wodonercza) i bólu okolicy lędźwiowej. Jeśli zaś zablokuje cewkę moczową i mocz nie wypływa na z pęcherza na zewnątrz, może pojawić się guzowata masa i ból w okolicy podbrzusza.

Wszystkie te objawy nie są jednak specyficzne i mogą towarzyszyć szeregowi innych chorób takich jak łagodny przerost prostaty, infekcje dróg moczowych czy kamienie nerkowe. Stąd konieczność uzupełnienia diagnostyki o badania laboratoryjne czynności nerek, badanie ogólne moczu oraz cystoskopię.

Materiał do badania

 • próbka moczu

Metoda badania

 • immunoenzymatyczna

NMP 22 norma

 • wartości referencyjne do 7,5 U/ml

Niskie NMP 22

 • Niewielkie ilości NMP 22 można wykryć w moczu osób zdrowych.
 • Oznaczenia NMP22 nie należy wykonywać w przypadku: infekcji dróg moczowych, krwiomoczu, założonego cewnika, kamicy nerkowej, inwazyjnego zabiegu w czasie 2 tygodni przed badaniem (operacja, cewnikowanie, cystoskopia), gdyż wszystkie te stany mogą powodować fałszywie dodatnie wyniki.

Wysokie NMP 22

 • Wartości powyżej normy wykrywane są w moczu osób z urotelialnym nowotworem pęcherza moczowego.
 • Dokładność oznaczenia tego markera jest wyższa w przypadkach guzów o większej masie i wyższym stopniu klinicznego zaawansowania i złośliwości (z obecnością nacieków, przerzutów).

Źródła:

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Pobranie moczu do badania ogólnego

Sprawdź jak przygotować się na pobranie moczu do badania ogólnego.

Badanie Ogólne Moczu można wykonać o dowolnej porze dnia jednak zalecanym materiałem jest pierwsza, poranna porcja, czyli mocz oddany po nocnym 8 godzinnym wypoczynku lub jeśli to niemożliwe, po co najmniej 4 godzinach od poprzedniego oddania moczu.

Pobranie moczu – wskazania przed pobraniem:

 • stosowanie zwyczajowej diety i ilości przyjmowanych  płynów,
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego,
 • zachowanie abstynencji seksualnej w dobie poprzedzającej badanie,
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących i osuszenie jednorazowym ręcznikiem.

Nie zaleca się  wykonania badania w okresie od 2 dni przed i 2 dni po menstruacji.

Bardzo ważne aby mocz do badania pochodził z tzw. “środkowego strumienia”.

W tym celu, po oddaniu niewielkiej ilości moczu do toalety, bez przerywania należy podstawić pojemnik i oddać do niego 50 – 100 ml moczu, a następnie odstawić pojemnik i pozostały mocz oddać do toalety. Nie wolno przelewać moczu z nocnika, basenu itp.

Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice