Menu
Zamknijzamknij

Wyszukiwarka

Panorama – nieinwazyjny test prenatalny nowej generacji

 

Czym jest Panorama?

Panorama to nieinwazyjny test DNA dostarczający ważnych informacji na temat ciąży już w jej dziewiątym tygodniu. Dzięki testowi Panorama możesz sprawdzić, jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia u Twojego dziecka zaburzeń chromosomowych, takich jak zespół Downa. Do przeprowadzenia testu potrzebna jest jedynie próbka Twojej krwi. Jeśli chcesz, możesz też poznać płeć swojego dziecka.

 

 

Co bada test Panorama:

Panorama® jest jedynym nieinwazyjnym testem prenatalnym odróżniającym pozakomórkowe DNA płodu od DNA matki przy pomocy sekwencjonowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i algorytmu stworzonego przez firmę Natera. Wykorzystując zaawansowane techniki bioinformatyczne, Panorama testuje pod kątem występowania licznych anomalii chromosomowych, takich jak:

Nieprawidłowości chromosomowe:

 • trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
 • trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
 • trisomia chromosomu 13 (zespół Pataua)
 • triploidia

Nieprawidłowości chromosomów płciowych:

 • monosomia chromosomu X (zespół Turnera)
 • zespół Klinefeltera
 • trisomia chromosomu X
 • zespół XYY

Mikrodelecje:

 • zespół delecji 22q11.2
 • zespół delecji 1p36
 • zespół Pradera-Williego
 • zespół Angelmana
 • zespół kociego krzyku
 • płeć dziecka (opcjonalnie)

Chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji o teście Panorama? (Link do strony amerykańskiej: http://www.natera.com/panorama-test)

Czy test Panorama jest odpowiedni dla mnie?

Według Międzynarodowego Towarzystwa Badań Prenatalnych (International Society for Prenatal Diagnosis – ISPD) nieinwazyjne testy prenatalne takie jak Panorama są wstępnymi testami przesiewowymi odpowiednimi dla wszystkich kobiet w ciąży niezależnie od wieku. Zespół Downa i niektóre inne zaburzenia chromosomowe występują częściej u dzieci matek powyżej 35 roku życia. Inne anomalie, pod kątem których bada test Panorama, takie jak zespoły mikrodelecji, występują u dzieci z tą samą częstotliwością, niezależnie od wieku matki.

Test Panorama nie może być obecnie stosowany dla poniższych rodzajów ciąży:

 • ciąży, do której wykorzystano komórkę jajową dawcy lub ciąży noszonej przez surogatkę
 • ciąży u kobiet, które otrzymały przeszczep szpiku kostnego

Chcesz wykonać Test Panorama w Synevo?

Do wykonania testu Panorama w punkcie pobrań należy umówić się na pobranie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Do badania niezbędne jest wypełnione skierowanie na badanie Panorama wypełnione wcześniej przez Twojego lekarza. Skierowanie dostępne jest do pobrania tutaj: Skierowanie Panorama

<--Start of Tawk.to Script--> <--End of Tawk.to Script-->