Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Powikłania po COVID-19

Jakie są najczęstsze powikłania?

Powikłania po COVID-19

Choroba COVID-19, która wywoływana jest przez koronawirusa SARS-CoV-2 w większości przypadków przebiega bezobjawowo lub w postaci skąpoobjawowej. Niezależnie jednak od stopnia nasilenia objawów, które odczuwane są przez pacjenta w momencie ostrej infekcji zawsze występuje ryzyko zakażenia innych osób, które mogą przejść chorobę znacznie ciężej.

Obecnie wiemy coraz więcej na temat możliwych powikłań schorzenia COVID-19 – zarówno występujących od razu po infekcji, jak i oddalonych w czasie. Niektóre objawy infekcji koronawirusem mogą utrzymywać się przez dłuższy czas po zakończeniu choroby. Mogą także pojawić się inne dolegliwości, na pozór niezwiązane z COVID-19, które będą dotyczyły innych układów niż tylko układ oddechowy. Mowa wówczas o powikłaniach kardiologicznych lub neurologicznych COVID-19.

Warto wiedzieć, jakie mogą być komplikacje po infekcji SARS-CoV-2, aby w odpowiednim czasie zgłosić się do lekarza w celu dalszej diagnostyki i/lub wdrożenia odpowiedniej terapii. Należy pamiętać, że COVID-19 jest nową chorobą, której powikłania i długofalowe skutki są nadal przedmiotem intensywnych badań. Mimo to wciąż pozostaje wiele niewiadomych związanych z długoterminowym wpływem infekcji SARS-CoV-2 na stan zdrowia pacjentów.

Jakie są najczęstsze powikłania po COVID-19?

Ryzyko występowania powikłań po COVID-19 jest znacznie wyższe u osób, które przeszły tę chorobę w ciężkiej postaci, ze znacznym nasileniem objawów infekcji pierwotnej. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 najczęściej manifestuje się jako ostra infekcja dróg oddechowych, gdzie głównymi objawami są:

 • gorączka
 • kaszel
 • duszności
 • ogólne osłabienie, uczucie rozbicia
 • znaczne pogorszeniu samopoczucia
 • ból głowy
 • bóle mięśni i stawów

Objawy COVID-19 są bardzo zróżnicowane, dlatego do rozpoznania choroby wymagane jest przeprowadzenie specjalistycznych testów, jak np. badanie molekularne PCR lub szybki test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2.

Najczęściej występującymi powikłaniami u osób, które przeszły COVID-19 są przedłużające się objawy choroby. Może dochodzić do utrzymywania się niektórych symptomów nawet po ustąpieniu infekcji i wyeliminowaniu wirusa z organizmu. Przedłużające się zmęczenie, długotrwałe uczucie rozbicia, kaszel i odczuwanie duszności są dość częstym obrazem klinicznym prezentowanym przez osoby post-COVID, czyli tzw. ozdrowieńców.

Kolejnym symptomem jest utrata lub znacznie pogorszenie węchu i smaku. Dolegliwości te mogą występować z różnym nasileniem u poszczególnych osób i ustępować w różnym czasie, od kilku dni do kilku miesięcy.

Jakie są rzadziej występujące powikłania po COVID-19?

Dotychczas na ciężki przebieg choroby, a co za tym idzie także na możliwe ciężkie powikłania zdrowotne o wiele bardziej narażone były:

 • osoby starsze,
 • osoby otyłe,
 • osoby ze współwystępującymi schorzeniami przewlekłymi, takimi jak np. miażdżyca, cukrzyca lub astma oskrzelowa.

Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem po COVID-19 jest rozwój ostrej niewydolności oddechowej. Niewydolność oddechowa to stan chorobowy, w przebiegu którego płuca nie są w stanie pracować wystarczająco wydajnie, aby zapewnić narządom wystarczającą ilość tlenu. Dochodzi do niedotlenienia, co może skutkować poważnymi uszkodzeniami tkanek i narządów.

W przebiegu niewydolności oddechowej konieczna jest hospitalizacja chorego, często związana z wdrożenia terapii tlenowej lub w przypadkach ciężkich, połączona z intensywną opieką medyczną z wentylacją mechaniczną z użyciem respiratora, który wspomaga lub zastępuje pracę płuc. Dodatkowo, w wyniku znacznego nasilenia procesów immunologicznych związanych z infekcją koronawirusem może dochodzić do uszkodzeń innych narządów, takich jak np. wątroba lub nerki, co w skrajnych przypadkach prowadzi do ich niewydolności.

Powikłania po COVID-19 – problemy neurologiczne

Czasami może dochodzić do rozwoju powikłań neurologicznych, które mogą przybierać różne postaci i występować ze zmiennym nasileniem. Pacjenci po COVID-19 mogą doświadczać tzw. „brain fog”, czyli „mgły umysłowej”, która objawia się problemami z koncentracją, pogorszeniem pamięci i obniżoną sprawnością umysłową.
Zdarza się także, że u tych osób pojawiają się problemy ze snem, które mogą zarówno mieć związek z utrudnionym zasypianiem, jak i z częstszym wybudzaniem się w nocy i uogólnionym pogorszeniem jakości snu.

Bardzo rzadko występują ciężkie komplikacje neurologiczne, takie jak udar mózgu lub zespół Guillaina-Barrégo, który objawia się zaburzeniami czucia obwodowego (uczucie drętwienia, mrowienia kończyn), osłabieniem siły mięśniowej lub całkowitymi porażeniami (paraliżem) określonych grup mięśni.

Na ten moment dokładny patomechanizm łączący COVID-19 z tego rodzaju zaburzeniami nie jest dokładnie poznany, a co za tym idzie trudno określić przebieg i prognozę zdrowienia dla tych wtórnych schorzeń.

powikłania po covid badania

Powikłania po COVID-19 – problemy kardiologiczne

Kolejnym niebezpiecznym powikłaniem po COVID-19 jest zwiększone ryzyko rozwoju zakrzepów w naczyniach krwionośnych, które wynika z uogólnionego stanu zapalnego w przebiegu infekcji wywoływanej przez koronawirusa.

Zakrzepica żylna może prowadzić do tworzenia się zatorów w naczyniach, co może skutkować rozwojem zatorowości płucnej, incydentów sercowo-naczyniowych w postaci udarów mózgu oraz innych uszkodzeń tkanek związanych z zaburzeniami przepływu krwi.

Jako konsekwencja COVID-19 mogą rozwinąć się także bezpośrednie uszkodzenia mięśnia sercowego, które w przyszłości mogą prowadzić do rozwoju niewydolności krążeniowej lub innych zaburzeń funkcjonowania tego narządu.

Najczęstszymi objawami zaburzeń pracy serca są:

 • bóle w klatce piersiowej,
 • uczucie kołatania,
 • arytmie
 • oraz uogólnione osłabienie.

W przypadku łagodnego przebiegu COVID-19 powikłania tego rodzaju są niezwykle rzadkie, jednak nigdy nie należy ignorować objawów, które mogłyby sugerować problemy z układem sercowo-naczyniowym. Niezależnie od ich stopnia nasilenia zawsze powinno się skonsultować tego rodzaju dolegliwości z lekarzem, chociażby w celu wykluczenia zagrażających życiu zaburzeń.

Powikłania po COVID-19 – płuca

Powikłania po COVID-19 płucne są jednymi z najczęściej występujących komplikacji tej choroby, jako że to właśnie w obrębie tych narządów dochodzi do rozwoju pierwotnej infekcji wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Najczęściej występują przedłużone objawy infekcji, takie jak

 • szybsze męczenie się,
 • uczucie duszności,
 • przedłużający się kaszel
 • lub bóle w klatce piersiowej.

W przypadku ciężkiego przebiegu COVID-19 (który zazwyczaj rozwija się u dodatkowo obciążonych zdrowotnie osób) może dojść do pojawienia się zapalenia płuc. Jest to stan chorobowy związany z zajęciem pęcherzyków płucnych, czyli elementów tych narządów, które odpowiedzialne są za wymianę gazową między powietrzem, a krwią.

Zapalenie płuc może prowadzić do niewydolności oddechowej, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga pilnej hospitalizacji. Dodatkowo mogą pojawiać się infekcje wtórne w obrębie tych narządów. Wynika to z dodatkowego nadkażenia tkanek płucnych przez inne patogeny niż tylko koronawirus SARS-CoV-2, jak np. określone rodzaje bakterii chorobotwórczych. Wymagana jest wówczas pogłębiona diagnostyka i wdrożenie dobranego indywidualnie leczenia z wykorzystaniem określonych grup leków. Tego rodzaju komplikacje mogą prowadzić do włóknienia tkanek, czego konsekwencją może być uszkodzenie płuc i obniżenie wydolności oddechowej.

 

Powikłania po COVID-19 – utrata węchu i smaku

Dość charakterystycznym objawem dla infekcji COVID-19 są zaburzenia węchu i smaku. Dokładny mechanizm tych nieprawidłowości nie jest do końca poznany (podejrzewa się oddziaływanie wirusa na komórki nerwowe w jamie nosa), a sam objaw nie występuje u każdego pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2.

W przeciwieństwie do większości infekcji dróg oddechowych nie ma on jednak związku z katarem i niedrożnością nosa- występuje on niezależnie od tego schorzenia i może utrzymywać się przez długi okres po ustąpieniu choroby. Zaburzenia te mogą przybierać postać zarówno osłabionej umiejętności odczuwania określonych lub wszystkich zapachów i smaków, jak i całkowitej utraty tych dwóch zmysłów. Po pewnym czasie może dojść do ich stopniowego powracania, jednak z objawami tzw. parosmii, czyli błędnej identyfikacji określonych zapachów lub też permanentnego odczuwania nieobecnej w danym miejscu woni, jak np. dymu papierosowego, spalenizny lub innych, nieprzyjemnych zapachów.

powiklania po covid 19 badanie

PIMS-TS, czyli powikłania po COVID-19 u dzieci

PIMS-TS to tzw. pediatryczny wielonarządowy zespół zapalny tymczasowo związany z COVID-19. Jest to rzadko występujące, jednak niezwykle niebezpieczne powikłanie zdrowotne, do rozwoju którego może dojść u dzieci zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Ze względu na o wiele rzadszy objawowy przebieg choroby COVID-19 u pacjentów pediatrycznych jej ewentualne powikłania także występują o wiele rzadziej w porównaniu do populacji osób dorosłych. Należy jednak pamiętać, że PIMS-TS może także pojawić się u dzieci, które przeszły chorobę bezobjawowo.

PIMS-TS wynika z rozwoju uogólnionej odpowiedzi immunologicznej, która prowadzi do pojawienia się objawów takich jak m.in.:

 • wysoka gorączka utrzymująca się powyżej 3 dni
 • bóle brzucha o znacznym nasileniu
 • biegunka
 • nudności, wymioty
 • wysypka skórna
 • bóle głowy
 • zaburzenia świadomości
 • zapalenie spojówek
 • zaburzenia pracy serca

PIMS-TS może bardzo szybko doprowadzić do zaburzeń pracy poszczególnych narządów i układów, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka. W przypadku podejrzenia zespołu PIMS-TS, nawet jeżeli nie wcześniej u dziecka nie został zdiagnozowany COVID-19 należy niezwłocznie zgłosić się do szpitala.

 

INFORMACJEWarto wiedzieć

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 – jakie badanie wybrać?

Objawy koronawirusa SARS-CoV-2. Jakie są pierwsze objawy koronawirusa?

Koronawirus porady – jak uchronić się przed zakażeniem COVID-19

Powikłania po COVID-19 – źródła