Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę

Dowiedz się więcej

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę – co to?

Choroba COVID-19 jest wywoływana przez patogen z rodziny koronawirusów- wirusa SARS-CoV-2.

Koronawirus ten atakuje komórki obecne w drogach oddechowych, co skutkuje pojawieniem się objawów choroby. Symptomy są jednak mało charakterystyczne, co oznacza, że występują także przy licznych innych schorzeniach układu oddechowego wywoływanych przez inne rodzaje wirusów. Skutecznie uniemożliwia to postawienie dokładnego rozpoznania tylko na podstawie objawów klinicznych prezentowanych przez pacjenta.

Jedną z chorób, których przebieg w wielu przypadkach jest podobny do COVID-19 jest grypa. Rozróżnienie tych dwóch jednostek chorobowych, ze względu na ich podobieństwo w zakresie dolegliwości jest możliwe tylko poprzez przeprowadzenie specjalistycznych badań laboratoryjnych, które potwierdzą obecność jednego z tych dwóch patogenów w organizmie pacjenta.

Jest to szczególnie ważne ze względu na różnice w postępowaniu medycznym w przypadku obu tych chorób, inne ryzyka powikłań oraz procedury sanitarno-epidemiologiczne związane z kwarantanną lub ewentualną izolacją (zależne od kontaktu z osobą chorą na COVID-19 oraz wynikami testów).

Do niedawna możliwe było tylko wykonanie dwóch, oddzielnych testów- jednego na COVID-19 oraz drugiego na grypę. Obecnie są dostępne testy łączone, które tylko przy pomocy jednego wymazu umożliwiają zbadanie pacjenta pod kątem obu tych chorób jednocześnie. Dzięki temu znacznie ograniczony jest dyskomfort (związany z pobraniem próbki do badania), koszty finansowe oraz znacznie skrócony jest czas oczekiwania na wyniki.

Dokładność tego badania molekularnego nie odbiega od dokładności obu badań PCR, które byłyby wykonywane osobno.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę – na czym polega?

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę opiera się na analizie materiału biologicznego otrzymywanego z górnych dróg oddechowych pacjenta podczas wymazu z nosogardła przeprowadzanego przez wykwalifikowanego pracownika. Zawiera on komórki nabłonkowe górnych dróg oddechowych, w których obecny może być materiał genetyczny wirusa (zarówno koronawirusa SARS-CoV-2 jak i wirusa grypy).

Następnie uzyskana w taki sposób próbka badawcza przesyłana jest do laboratorium diagnostycznego, gdzie poddawana jest dalszym procedurom. Za pomocą techniki PCR wirusowy materiał genetyczny jest namnażany i poddawany identyfikacji molekularnej.

Pozytywny wynik tego testu z praktycznie 100% skutecznością potwierdza aktywną infekcję jednym z tych patogenów.

Głównym obostrzeniem związanym z tym badaniem jest okres infekcji, w którym została pobrana próbka. Wirusy osiągają największe stężenie w organizmie na wczesnych etapach choroby- jeżeli badanie zostanie przeprowadzone później lub za wcześnie istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie ujemnego- stąd też zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed wykonaniem tego rodzaju testu.

Dodatkowo materiał zawsze powinien być pobierany przez osobę przeszkoloną, gdyż niewłaściwie pobrany wymaz także generuje ryzyko otrzymania nieprawidłowego wyniku.

W laboratoriach Synevo test PCR COVID-19 plus grypa przeprowadzany jest z wykorzystaniem jednego z najbardziej zaawansowanych analizatorów automatycznych cobas® Liat® firmy Roche.

Koronawirus a grypa – różnice i podobieństwa

Oba wirusy, zarówno koronawirus SARS-CoV-2, jak i wirus grypy posiadają materiał genetyczny w postaci RNA, charakteryzuje je także podobny rozmiar. Przebieg chorób wywoływanych przez te patogeny także posiada liczne punkty wspólne, jednak da się wyróżnić statystyczne różnice między częstotliwością występowania niektórych objawów. W obu tych chorobach głównymi, najczęściej obecnymi dolegliwościami są gorączka i kaszel. W sytuacji zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 bardzo często dochodzi także uczucie duszności.

Głównymi różnicami między grypą, a COVID-19 jest przede wszystkim okres inkubacji wirusa oraz tempo narastania objawów. Okres inkubacji to czas, który upływa między kontaktem pacjenta z patogenem, a pojawieniem się pierwszych objawów.

W przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 jest on dość długi, średnio wynosi ok. 5,5 dnia. Objawy grypy pojawiają się szybciej, już w ciągu 1-2 dni po wniknięciu patogenu do organizmu oraz bardzo szybko ulegają one znacznemu nasileniu. Przebieg COVID-19 w znacznej większości przypadków (ok. 80%) jest łagodny lub nawet bezobjawowy, co bardzo rzadko zdarza się podczas grypy.

W przebiegu grypy, poza kaszlem i gorączką, zazwyczaj możemy zaobserwować następujące objawy dodatkowe:

 • bóle mięśni i stawów
 • nadwrażliwość na światło
 • uogólnione uczucie rozbicia
 • nadwrażliwość skóry na dotyk
 • ból głowy
 • dreszcze
 • brak apetytu
 • niedrożność nosa

W przypadku objawowego przebiegu COVID-19 większość tych objawów pojawia się dość rzadko, choć mogą czasami być obecne. Dla zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 względnie charakterystyczna jest utrata węchu i smaku, która niezwiązana jest z niedrożnością kanałów nosowych. Objaw ten może utrzymywać się jakiś czas po zakończeniu infekcji jako element tzw. zespołu pocovidowego.

Zarówno COVID-19 jak i grypa niosą za sobą ryzyko ciężkich powikłań, na które szczególnie narażone są osoby starsze oraz dodatkowo obciążone innymi jednostkami chorobowymi, zwłaszcza związanymi z zaburzeniami pracy układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. W obu tych schorzeniach może dojść do rozwoju niebezpiecznego zapalenia płuc, które może wymagać leczenia szpitalnego.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę – kiedy wykonać?

Wczesna identyfikacja osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest niezwykle istotna w procesie ograniczania dalszego rozwoju pandemii COVID-19.

Osoby, które stanowią ryzyko zakażenia powinny zostać odizolowane do momentu, w którym nie będą ewentualnym źródłem infekcji dla innych osób. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nawet jeżeli dana osoba przeszłaby chorobę w sposób bezobjawowy, który nie pozostawiłby trwałego uszczerbku na jej zdrowiu, to mogłaby ona zarazić innych, którzy mogliby znacznie na tym ucierpieć.

Z tego powodu obecnie istnieje obowiązek zgłaszania przypadków wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2 do lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych, a pacjenci posiadają prawny obowiązek poddania się izolacji domowej.

Ze względu na podobieństwo objawów tych chorób przy jednoczesnych znacznych różnicach w dalszym postępowaniu medycznym badanie PCR COVID-19 plus grypa jest idealnym testem diagnostycznym u osób z symptomami wskazującymi na wirusowe zakażenie układu oddechowego.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę powinny wykonać osoby, które mogły zostać narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 oraz które zaobserwują u siebie następujące objawy:

 • kaszel
 • gorączka
 • uczucie duszności
 • bóle głowy
 • uogólnione złe samopoczucie
 • pogorszenie / utrata zmysłów węchu i smaku
 • bóle gardła
 • dreszcze
 • zmęczenie
 • bóle mięśni i stawów
 • nudności

Dodatkowo zawsze należy skonsultować swoje dolegliwości z lekarzem rodzinnym, aby zestawić je z ewentualnymi czynnikami ryzyka oraz dokładnie przeanalizować historię choroby.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę – gdzie wykonać?

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę można wykonać w specjalnym punkcie wymazowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie.

Na pobranie wymazu obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Wizyty można umawiać pod numerem 22 120 24 00 :

 • poniedziałek – piątek 8:00 – 17:30

Pobrania wymazów wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00 oraz soboty 8:00 – 15:00.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę cena | Kup online

 

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę wyniki

Jeżeli badanie zostało przeprowadzone we właściwym dla COVID-19 i grypy przedziale czasowym to cechuje się niezwykle wysoką precyzją w zakresie potwierdzania diagnozy obu tych chorób.

Na podstawie wyników uzyskanych w tym badaniu lekarz decyduje o tym, czy pacjent musi zostać poddany kwarantannie, izolacji lub czy nie ma obowiązku pozostawania w domu.

INFORMACJE Wynik w języku angielskim

Wynik badania wydawany jest w języku polskim i angielskim bez dodatkowych opłat.

 

Dowiedz się więcej:

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Pobranie wymazu z gardła

Na pobranie wymazu z gardła należy zgłosić się  do punktu pobrań na czczo lub minimum 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.

Przed badaniem nie  należy myć zębów, nie można stosować płynów do płukania jamy ustnej oraz tabletek do ssania.


Test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę wykonywany jest:


Punkt Wymazowy COVID-19
Warszawa, ul. Dzika 4

Scroll Up