HIV

Dowiedz się więcej

Co to jest HIV?

HIV – skrót od angielskiej nazwy Human Immunodeficency Virus co po polsku oznacza: ludzki wirus niedoboru odporności. Największe zagrożenie wirus HIV stanowi dla limfocytów T, które odgrywają istotną rolę w procesie odporności organizmu. Wirus HIV niszczy limfocyty T. Na skutek tego działania ich liczba zmniejsza się, przez co organizm traci zdolność do obrony przed czynnikami chorobotwórczymi.

AIDS – skrót od angielskiej nazwy Acquired Immunodeficency Syndrome, co w języku polskim oznacza: zespół nabytego niedoboru odporności. AIDS nie jest pojedynczą chorobą, ale zespołem różnych chorób, które atakują osoby zakażone wirusem HIV. To, że ktoś jest zakażony wirusem HIV nie musi oznaczać, że ma AIDS lub że w najbliższym czasie będzie miał. Nie u wszystkich osób zakażonych dochodzi do rozwoju AIDS.

Jak można zarazić się HIV?

Aby doszło do zakażenia HIV konieczny jest kontakt materiału zakaźnego z miejscem przez które wirus mógłby trafić do organizmu.

Materiałem zakaźnym jest:

  • krew
  • sperma
  • płyn preejekulacyjny
  • wydzielina z pochwy
  • płyny ustrojowe (płyn mózgowo-rdzeniowy, z jamy opłucnowej, otrzewnowej, maziowy, osierdziowy, owodniowy) oraz każdy materiał biologiczny zawierający widoczną ilość krwi

Drogi zakażenia to:

  • otwarta rana
  • błona śluzowa

Zakażenie HIV jest możliwe w następujących sytuacjach:

  • niezabezpieczony prezerwatywą kontakt seksualny z osobą zakażoną HIV
  • używanie igieł, strzykawek i substancji (np. narkotyku) zanieczyszczonej krwią osoby zakażonej HIV
  • zakażenie dziecka od matki podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią

Nie zakazisz się drogą kropelkową, wodną i spożywając zanieczyszczone pokarmy, przez podanie ręki, całowanie w policzek, od osoby kaszlącej, z powodu przypadkowego zakłucia igłą znajdującą się np. na ławce w parku. Nie istnieje ryzyko przeniesienia HIV poprzez wspólne mieszkanie, stosowanie tych samych sztućców, talerzy, kubków, oraz korzystanie ze wspólnej łazienki i ubikacji.

HIV a ciąża

Kobieta świadoma swojego zakażenia, która w czasie ciąży pozostaje pod opieką ginekologa i specjalisty zajmującego się leczeniem zakażonych HIV, przyjmuje leki antyretrowirusowe i nie karmi swojego dziecka piersią, zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażenia na dziecko niemal do zera. Jeśli więc planuje się ciążę, wskazane jest, aby przyszli rodzice zrobili test na HIV. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lekarz prowadzący ciążę powinien dwukrotnie zaproponować każdej pacjentce oczekującej dziecka wykonanie testu – przed 10. tygodniem oraz między 33. a 37. tygodniem ciąży.

Test na HIV

W Laboratoriach Medycznych Synevo stosowany jest test IV generacji wykrywający przeciwciała przeciwko HIV 1 i HIV 2 oraz białko p 24. Badanie wykonywane jest metodą ECLIA, testem firmy ROCHE. Materiałem badanym jest surowica uzyskana z krwi pełnej pobranej z żyły łokciowej. Przed badaniem nie trzeba być na czczo, jednak wskazane jest pobranie krwi co najmniej 4 godziny po posiłku. Testy przesiewowe są bardzo czułe i mogą dawać wyniki reaktywne zależne np. od współistniejących chorób lub interferencji. Każdy reaktywny wynik badania przesiewowego musi być zweryfikowany testem potwierdzenia. W przypadku uzyskania wyniku reaktywnego w teście przesiewowym, pacjent nie otrzyma wyniku, lecz zostanie poinformowany o konieczności ponownego pobrania próbki krwi w celu przeprowadzenia testu potwierdzenia. Test potwierdzenia zostanie wykonany bezpłatnie pod warunkiem ponownego zgłoszenia się pacjenta na dodatkowe pobranie próbki krwi. Pacjent nie otrzymuje wyników niepotwierdzonych. Tylko pozytywny (dodatni) wynik testu potwierdzenia upoważnia do rozpoznania zakażenia.

Diagnostyka w kierunku zakażenia HIV, na każdym z etapów, może być przeprowadzona anonimowo (badanie przesiewowe, test potwierdzenia). Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego / dodatniego w teście potwierdzenia, anonimowy wynik nie może stanowić podstawy rozpoczęcia terapii w ośrodku specjalistycznym leczenia HIV / AIDS. W przypadku konieczności wykonania testu potwierdzenia warto więc ujawnić swoje dane osobowe. Po wydaniu wyniku testu potwierdzenia wykonanego anonimowo, zmiana decyzji nie będzie możliwa i dane osobowe nie zostaną rozkodowane.

Pracownicy laboratoriów Synevo są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z realizacją usługi medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kodeksem etyki zawodowej.

 

 

Co oznacza wynik niereaktywny (negatywny, ujemny)?

Niereaktywny wynik testu przesiewowego IV generacji oznacza, że w badanej próbce nie wykryto ani antygenu p24 wirusa, ani przeciwciał anty-HIV. Jeśli przez 12 tygodni poprzedzających wykonanie testu nie było żadnych sytuacji, które mogłyby doprowadzić do zakażenia HIV, to wynik ujemny oznacza, że badana osoba nie jest zakażona tym wirusem. Jeżeli jednak nie minęło jeszcze 12 tygodni od ostatniej ryzykownej sytuacji, to należy powtórzyć badanie po tym czasie. Jest to związane z istnieniem tzw. okna serologicznego – przedziału czasu od chwili zakażenia do momentu możliwości wykrycia tego zakażenia za pomocą stosowanych w diagnostyce metod badawczych. Negatywny wynik testu nie oznacza, że nie można zakazić się HIV w przyszłości. Jeśli będzie się podejmować ryzykowne zachowania, możliwość zakażenia istnieje zawsze.

Co oznacza wynik reaktywny (pozytywny, dodatni)?

Pozytywny, dodatni wynik testu potwierdzenia świadczy o tym, że u danej osoby wykryto zakażenie wirusem HIV. Nie wszystkie osoby zakażone wirusem, zachorują na AIDS. Zakażenie HIV jest zakażeniem przewlekłym, kontrolowanym, jednak leczenie należy rozpocząć jak najszybciej. Stosowane obecnie leki powodują znaczny spadek wiremii, często nawet do ilości nie wykrywanych w testach diagnostycznych i znacznie spowalniające rozwój choroby. Należy niezwłocznie zgłosić się do poradni prowadzącej leczenie ARV. Rejestracja nie wymaga skierowania. Lista placówek znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS

Dzięki odpowiedniej terapii z wirusem można żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem. Osoby zakażone muszą pamiętać, że zarażają w takim samym stopniu, co osoby chore na AIDS, dlatego powinny wystrzegać się przypadkowych kontaktów seksualnych i braku zabezpieczenia podczas stosunku. W Polsce istnieje prawny obowiązek poinformowania obecnego partnera seksualnego o swoim statusie serologicznym.

 

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up