Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Przygotowanie pacjenta

Warunki transportu i przechowywania

Transportować można tylko próbkę surowicy. Próbkę można transportować na lodzie lub suchym lodzie.

Znaczenie Kliniczne

W nowotworach podwyższone stężenie Chromograniny A stwierdza się zazwyczaj u chorych z nowotworami pochodzenia neuroendokrynnego (rakowiaka, pheochromocytoma, insulinoma, gastrinoma.) a także z neuroblastomą, nowotworem prostaty i drobnokomórkowym rakiem płuca, rzadziej w nowotworach wątroby, trzustki, okrężnicy, raku sutka, nerki, prostaty, W chorobach nienowotworowych podwyższone stężenie stwierdza się w: zanikowym nieżycie błony śluzowej żołądka typu A, w zaawansowanej, przewlekłej niewydolności nerek, w niewydolności serca, w niektórych chorobach zapalnych jelit (np. w chorobie Crohna), w reumatoidalnym zapaleniu stawów, przebiegającym z wysokim poziomem czynnika reumatoidalnego

Interferencje

Leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. omeprazol), inhibitory receptorów H-2 (np. ranitydyny), glikokortykosteroidy.

Do celów diagnostycznych wyniki powinny być interpretowane z uwzględnieniem historii choroby, badań klinicznych oraz innych danych o stanie pacjenta.