Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Warunki współpracy

Dowiedz się więcej

Warunki współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi a Synevo są szczegółowo opisane w umowach.

Większość umów powstaje na podstawie konkursów ofert, aczkolwiek zgodnie z nowymi przepisami placówki lecznicze posiadają możliwość zakupu usług medycznych również poza takim konkursem.

Synevo prowadzi działalność adresowaną do wszystkich rodzajów podmiotów leczniczych – kontrakty na wykonywanie badań laboratoryjnych, ousourcing laboratoriów i wykonywanie badań specjalistycznych. Ta ostatnia forma świadczenia usług w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej stanowi najistotniejszy obszar działalności Synevo.

DOCTOR CABINET
Bezpłatna platofrma dla lekarzy
Więcej informacji

Szeroka oferta badań

Ze względu na bardzo szeroki panel oznaczeń i wyspecjalizowane zespoły jesteśmy w stanie wykonać niemal wszystkie analizy. Posiadamy możliwość wykonywania badań w zakresie oceny gospodarki hormonalnej, genetyki człowieka, alergologii z uwzględnieniem testów transformacji limfocytów. Specjalizujemy się w zakresie histopatologii wraz z badaniami w obszarze immunohistochemii.

W tym obszarze wszystkie nasze wyniki są opatrywane specjalistycznymi komentarzami wspomagającymi zarówno postawienie trafnego rozpoznania jak i w określonych przypadkach, dobór odpowiedniego leczenia. Ponadto prowadzimy badania pogłębionej oceny gospodarki lipidowej z analizą podklas frakcji LDL- i HDL cholesterolu oraz lipoprotein. Nasze badania w zakresie autoimmunologii, z wykorzystaniem metody immunofluorescencji, przy doświadczonym zespole diagnostów są niemal unikatowe w skali kraju i stanowią istotne wsparcie dla lekarzy klinicystów.

W zakresie realizacji umowy, w zależności od zapisów, Synevo dostarcza wszystkie elementy niezbędne do pobrania materiału.

Nasi kurierzy odbierają materiał w terminach określonych w umowach dbając o zapewnienie warunków transportu (czas, temperatura) zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjna, tak by nie utracić właściwości odpowiednich dla rodzaju materiału i badania.

Udostępniamy możliwość rejestracji badań u zleceniodawcy i elektronicznej transmisji zleceń. Również wyniki mogą być wydawane drogą elektroniczną. Posiadamy doświadczenie w łączeniu się ze szpitalnymi systemami informatycznymi.

Nasza Rada Medyczna świadczy również usługi doradcze w zakresie interpretacji wyników analiz i doboru badań w zakresie pogłębionej diagnostyki.

Laboratoria Synevo posiadają certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Na bieżąco laboratoria prowadzą kontrole wewnątrz- i międzylaboratoryjną.

Z nami medyczna diagnostyka laboratoryjna staje się stabilnym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Na szczegółowe pytania odpowiedzą nasi Przedstawciele Medyczni.