Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Nasi partnerzy

Z kim współpracujemy

MEDGEN

Medgen jest podmiotem leczniczym utworzonym przez specjalistów (genetyków, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, biologów molekularnych) z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie genetyki medycznej oraz bogatym dorobkiem diagnostyczno-naukowym. Doświadczenie zawodowe pracownicy Medgen zdobywali i nadal poszerzają w kluczowych instytutach naukowych, referencyjnych ośrodkach klinicznych w kraju i za granicą. Zespół tworzą osoby będące członkami krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Genetycy i lekarze Medgen biorą aktywny udział w konferencjach medycznych, dzięki czemu dysponują aktualną wiedzą z zakresu genetyki medycznej. Zespół współpracuje również z fundacjami i stowarzyszeniami pacjentów i ich rodzin.

medgen logo

Współpraca z Medgen stwarza możliwość skorzystania z konsultacji genetycznych w Poradni Genetycznej, jak również wykonania badań wielu chorób i predyspozycji o podłożu genetycznym w Laboratorium Genetycznym. Dotychczas chorób o podłożu genetycznym znanych jest ok. 8000, dlatego też oferta diagnostyczna jest nieustannie poszerzana, zgodnie z zapotrzebowaniem lekarzy klinicystów, współpracujących genetyków a także indywidualnych pacjentów.

Dzięki stosowanej technologii istnieje możliwość projektowania nowych procedur diagnostycznych także dla pojedynczych pacjentów.

Działalność MEDGEN opiera się na wdrażaniu innowacyjnych technologii do celów diagnostyki medycznej na potrzeby szpitali, klinik, instytutów, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.

Stosowana metoda identyfikacji mutacji punktowych – sekwencjonowanie DNA – to najczulsza ze wszystkich metod biologii molekularnej (czułość ok. 99,8%) wykorzystywanych w genetyce medycznej. Pozwala wykryć zarówno mutacje znane, opublikowane w literaturze medycznej, zarejestrowane w genetycznych bazach danych, jak również mutacje nowe – jak dotąd nigdzie nie opisane. Często zdarza się, iż taka mutacja ma charakter rodzinny, to znaczy występuje tylko u członków danej rodziny.

Badania diagnostyczne wykonywane w Laboratorium MEDGEN mają wyższą czułość i wykrywalność w porównaniu z komercyjnymi testami genetycznymi.

Komercyjny test genetyczny wykrywa tylko najczęstsze mutacje, natomiast opracowane przez zespół Medgen badania genetyczne wykrywają zarówno zmiany częste jak i rzadkie. Zazwyczaj w jednym badaniu genetycznym istnieje możliwość wykrycia nie kilku/kilkunastu mutacji, tak jak dzieje się to w przypadku testu genetycznego, a wręcz kilkuset, a nawet kilku tysięcy mutacji. Komercyjne testy genetyczne są zamkniętymi zestawami i nie uwzględniają specyfiki poszczególnych grup narodowych, a populacja polska charakteryzuje się dużą heterogennością genetyczną, co powoduje, iż schematy diagnostyczne stosowane w krajach Europy Zachodniej i USA nie są adekwatne z punktu widzenia polskich pacjentów.

Dzięki współpracy i synergii placówek SYNEVO – MEDGEN udostępniamy Państwu najszerszą w Polsce i stale rosnącą ofertę badań molekularnych i cytogenetycznych, dotyczących obecnie ponad 180 jednostek chorobowych i możliwych do wykonania na terenie całego kraju.

NUCLEAGENA

 

nucleagena logo

Od grudnia 2013 roku właścicielem marki Nucleagena jest Synevo Sp. z o.o., ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych. Połączenie z Synevo umożliwiło stworzenie szerokiej oferty badań oraz zwiększyło dostępność do badań rutynowych.

W związku z dynamicznym rozwojem Nucleageny w ramach struktur Synevo, w listopadzie 2014 roku powstał Zakład Genetyki Molekularnej w Krakowie.

Dlaczego warto nam zaufać?

W chwili obecnej Nucelagena posiada prawie 6000 klientów instytucjonalnych i prywatnych oraz prowadzi ponad 5000 badań genetycznych rocznie.

Wykonywane przez nas badania podlegają okresowej zewnętrznej kontroli laboratoryjnej prowadzonej przez INSTAND i QCMD (kontrole międzylaboratoryjne).

Wiarygodność naszych oznaczeń została potwierdzona wieloma certyfikatami. Zestawy odczynnikowe opatrzone są certyfikatem CE i są zatwierdzone do wykorzystywania w medycznej diagnostyce laboratoryjnej.

Misją Laboratorium Nucleagena jest wprowadzanie rozwiązań i technologii zwiększających dostępność społeczeństwa do nowoczesnych usług genetycznej diagnostyki laboratoryjnej. Dlatego uruchomiliśmy sklep online, który pomaga w realizacji naszej misji.