Badania

Dowiedz się więcej

Najczęściej wybierane badania


Badanie TSH


Jedno z najpopularniejszych badań wykonywanych w celu monitorowania pracy tarczycy.

Witamina D


Odpowiedni poziom witamy D jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Borelioza LTT


Badanie LTT  służy głównie do diagnostyki przetrwałej Boreliozy oraz monitorowania stanu zdrowia w trakcie leczenia

Profil lipidowy


Kontrola poziomu cholesterolu i trójglicerydów – niezbędna przy leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych

Kategorie badań


Łatwo znajdź badanie, którego potrzebujesz

Alergologia


Sprawdź dostępne badania alergologiczne

Analityka ogólna


Dowiedz się więcej o dostępnych badaniach

Badania podstawowe


Sprawdź listę badań podstawowych

Biochemia i immunochemia


Więcej o dostępnych badaniach biochemicznych

Diagnostyka infekcji


Dowiedz się więcej o dostępnych badaniach

Endokrynologia


Wyszukaj badania endokrynologiczne

Genetyka


Sprawdź ofertę badań genetycznych

Hematologia


Lista badań hematologicznych dostępnych w placówkach

Mikrobiologia


Zapoznaj się z ofertą badań mikrobiologicznych

 

Badania z podziałem na kategorie


 

Genetyka
 1. Alfa1-antytrypsyna – analiza wybranych regionów
 2. Analiza eksonów 1-5 oraz 7-13 genu TPP1
 3. Analiza eksonów 10 i 11 genu RET raka rdzeniastego tarczycy
 4. Analiza eksonów 12,13, 14, 21, 22 i 23 genu STAT3
 5. Analiza eksonów 3-7 i 9 genu SGCE
 6. Analiza mutacji c.907_909delGAG genu TOR1A
 7. Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GCH1
 8. Analiza pełnej sekwencji kodującej genu TPP1
 9. Analiza regionu powtórzeń
 10. Analiza sekwencji kodującej genu CDKN2A
 11. Analiza wariantu c.-455G>A w promotorze genu beta-fibrynogenu
 12. Analiza wariantu c.46-43098T>C
 13. Analiza wariantu R2
 14. Badanie genetyczne w kierunku zespołu Gilberta
 15. Badanie NR3C1 – diagnostyka niewrażliwości na kortyzol
 16. Badanie prenatalne VERACITY
 17. Badanie prenatalne VERAgene
 18. Choroba Gauchera
 19. Choroba syropu klonowego – diagnostyka genu BCKDHA
 20. Choroba Wilsona – analiza kodującego genu ATP7B
 21. CMV DNA ilościowo
 22. Diagnostyka atopowego zapalenia skóry – mutacje FLG
 23. Diagnostyka cystynozy w układzie homozygotycznym
 24. Diagnostyka deficytu alfa1-antytrypsyny – mutacje AAT
 25. Diagnostyka deficytu alfa1-antytrypsyny AAT
 26. Diagnostyka deficytu dehydrogenazy acylo-CoA
 27. Diagnostyka deficytu dehydrogenazy acylo-CoA – MCAD
 28. Diagnostyka Freemana-Sheldona – mutacje genu MYH3
 29. Diagnostyka gangliozydozy – mutacje GLB1
 30. Diagnostyka jaskry pierwotnej – mutacja TIGR
 31. Diagnostyka mnogiej gruczolakowatości typu 2A i 2B
 32. Diagnostyka mukopolisacharydozy typu VI ARSB
 33. Diagnostyka Nethertona – analiza eksonów genu SPINKS
 34. Diagnostyka niedosłuchu – analiza eksonu 2 genu GJB2
 35. Diagnostyka niedosłuchu – analiza eksonu 2 oraz mutacji GJB2
 36. Diagnostyka niedosłuchu – mutacje genu GJB6
 37. Diagnostyka nieketotycznej hiperglicynemii – badanie GLDC
 38. Diagnostyka niewrażliwości na hormony tarczycy THRB
 39. Diagnostyka nowotworu żołądka
 40. Diagnostyka oceny aktywności cytochromu CYP2C19
 41. Diagnostyka polipowatości gruczołakowej jelita grubego (FAP)
 42. Diagnostyka polipowatości jelita grubego – mutacje MUTYH
 43. Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi BRCA2
 44. Diagnostyka predyspozycji do zawału mięśnia sercowego
 45. Diagnostyka przedwczesnego wygasania czynności jajników
 46. Diagnostyka Smith-Lemli-Optiz – mutacje DHCR7
 47. Diagnostyka trombocytopenii – mutacje MASTL i ANKRD26
 48. Diagnostyka zaburzenia różnicowania płci – mutacje SRY
 49. Diagnostyka zespołu Cloustona
 50. Diagnostyka zespołu Hioba – mutacje genu STAT3
 51. Diagnostyka zespołu łamliwego chromosomu X (FRAX)
 52. Diagnostyka zespołu Li-Fraumeni – mutacje TP53
 53. Diagnostyka zespołu Meyera-Schwickeratha – gen GJA1
 54. Diagnostyka zespołu Nethertona – badanie uzupełniająca
 55. Diagnostyka zespołu von Hippela-Lindaua
 56. Diagnostyka zwyrodnienia siatkówki – mutacje Y402H CFH
 57. Fenyloketonuria – mutacje PAH
 58. Galaktozemia- mutacje Q188R i K285N
 59. GCH1 – diagnostyki dystonii z podatnością na dopę
 60. Genetyczna diagnostyka jaskry pierwotnej – mutacja CYP1B1
 61. Genetyczna ocena kariotypu w limfocytach krwi obwodowej
 62. Genetyczne zapalenie trzustki
 63. GJB2 – badanie głuchoty dziedzicznej
 64. Hemochromatoza
 65. Hipercholesterolemia
 66. Kardiomiopatia przerostowa
 67. Mukopolisacharydoza
 68. Mukopolisacharydozy typu IIIA – mutacje genu SGSH
 69. Mutacja genu CYP21A2 (wrodzony przerost nadnerczy)
 70. Mutacje w wybranych eksonach genu RET
 71. Niepłodność męska
 72. Nietolerancja laktozy – badanie genetyczne
 73. Określenie płci pacjenta – markery genów AMGXY i SRY
 74. Rak rdzeniasty tarczycy – II etap diagnostyki
 75. SGCE – diagnostyka zespołu mioklonii-dystonii
 76. Siatkówczak
 77. Trombofilia
 78. Zakrzepica
 79. Zespół Blooma
 80. Zespół Escobara – mutacje CHRNG
 81. Zespół Marfana – mutacje genu FBN1
 82. Zespół Noonan
Biochemia i immunochemia
 1. Albumina
 2. Albumina w moczu (ilościowo)
 3. Albumina w moczu (jakościowo)
 4. Albumina wydalanie
 5. Albuminy w PMR
 6. Alfa-2 makroglobulina
 7. ALP izoenzym łożyskowy
 8. ALT (aminotransferaza alaninowa)
 9. Amylaza
 10. Apo B
 11. Apolipoproteina AI (Apo AI)
 12. ASO
 13. AST
 14. Badanie UIBC
 15. Białko całkowite
 16. Bilirubina bezpośrednia
 17. Bilirubina całkowita
 18. Bilirubina frakcje
 19. Bilirubina pośrednia
 20. C3 składowa dopełniacza
 21. C4 składowa dopełniacza
 22. CDT – transferyna desialowana
 23. Chlorki w moczu
 24. Chlorki wydalanie
 25. Cholesterol całkowity
 26. Cholesterol HDL
 27. Cholesterol LDL
 28. Cholesterol LDL (met. bezpośrednią)
 29. CK-MB aktywność
 30. CK-MB mass
 31. CRP
 32. D-dimery
 33. Dehydrogenaza mleczanowa LDH
 34. Erytropoetyna
 35. Ferrytyna
 36. Fibrynogen
 37. Fosfataza alkaliczna (ALP)
 38. Fosfor
 39. Fosfor w moczu
 40. Fosfor wydalanie
 41. GGTP
 42. Glukoza
 43. Grupy krwi ABO
 44. Haptoglobina
 45. Hemoglobina glikowana HbA1c
 46. Homocysteina
 47. hs CRP
 48. Kinaza kreatynowa CK
 49. Klirens kreatyniny
 50. Kreatynina
 51. Kreatynina w moczu
 52. Kreatynina wydalanie
 53. Kwas foliowy
 54. Kwas moczowy
 55. Kwas moczowy w moczu
 56. Kwas moczowy wydalanie
 57. LDH izoenzymy
 58. Lipaza
 59. Lipidogram – profil lipidowy
 60. Magnez
 61. Magnez w moczu
 62. Magnez wydalanie
 63. Mocznik
 64. Mocznik wydalanie
 65. NT-proBNP
 66. Potas
 67. Potas w moczu
 68. Potas wydalanie
 69. Prokalcytonina
 70. Proteinogram + Białko całkowite
 71. Przeciwciała przeciw mięśniom szkieletowym ASMA
 72. Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA
 73. PSA całkowity
 74. PSA wolny
 75. Rozpuszczalny receptor transferyny
 76. Sód
 77. Test CBA – ocena cytokin Th1/Th2
 78. Test tolerancji glukozy (75g – 0, 1h, 2h)
 79. Test tolerancji glukozy (75g – 0, 2h)
 80. TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza
 81. Transferyna
 82. Transferyna – izoformy
 83. Trójglicerydy
 84. Troponina T
 85. Wapń
 86. Witamina D
 87. Żelazo
Mikrobiologia
Badania podstawowe
 1. AFP
 2. Albumina
 3. Albumina w moczu (ilościowo)
 4. Albumina w moczu (jakościowo)
 5. Albumina wydalanie
 6. ALP izoenzym łożyskowy
 7. ALT (aminotransferaza alaninowa)
 8. Amylaza
 9. Androstendion
 10. Antygen HBs
 11. APTT Czas kaolinowo-kefalinowy
 12. ASO
 13. AST
 14. Badanie moczu – badanie ogólne moczu
 15. Badanie UIBC
 16. Białko całkowite
 17. Bilirubina bezpośrednia
 18. Bilirubina całkowita
 19. Bilirubina frakcje
 20. Bilirubina pośrednia
 21. CA 125
 22. CA 15-3
 23. CA 19-9
 24. CEA
 25. Chlorki
 26. Chlorki w moczu
 27. Chlorki wydalanie
 28. Cholesterol całkowity
 29. Cholesterol HDL
 30. Cholesterol LDL
 31. Cholesterol LDL (met. bezpośrednią)
 32. CRP
 33. Czas protrombinowy
 34. D-dimery
 35. Dehydrogenaza mleczanowa LDH
 36. Estradiol
 37. Ferrytyna
 38. Fibrynogen
 39. Fosfataza alkaliczna (ALP)
 40. Fosfor
 41. Fosfor w moczu
 42. Fosfor wydalanie
 43. FSH
 44. FT3 (wolna trijodotyronina)
 45. FT4 (wolnej tyroksyny)
 46. GGTP
 47. Glukoza
 48. Grupy krwi ABO
 49. Hemoglobina glikowana HbA1c
 50. Homocysteina
 51. IgA (immunoglobulina A)
 52. IgG
 53. IgM
 54. Kinaza kreatynowa CK
 55. Kortyzol
 56. Kreatynina
 57. Kreatynina w moczu
 58. Kreatynina wydalanie
 59. Kwas foliowy
 60. Kwas moczowy
 61. Kwas moczowy w moczu
 62. Kwas moczowy wydalanie
 63. Lipaza
 64. Magnez
 65. Magnez w moczu
 66. Magnez wydalanie
 67. Mocznik
 68. Mocznik wydalanie
 69. Morfologia krwi – badanie krwi
 70. OB – odczyn Biernackiego
 71. P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG
 72. P-ciała p/HBc
 73. P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO
 74. P-ciała p/receptorom TSH
 75. P-ciała p/tyreoglobulinie TG
 76. Potas
 77. Potas w moczu
 78. Potas wydalanie
 79. Progesteron
 80. Prolaktyna
 81. Proteinogram + Białko całkowite
 82. Przeciwciała anty HBS
 83. Przeciwciała anty HCV
 84. Przeciwciała anty-CCP
 85. PSA wolny
 86. RF
 87. Sód
 88. Test tolerancji glukozy (75g – 0, 1h, 2h)
 89. Test tolerancji glukozy (75g – 0, 2h)
 90. TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza
 91. Transferyna
 92. Trójglicerydy
 93. Troponina T
 94. TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina)
 95. Wapń
 96. Witamina B12
 97. Żelazo
Badania krwi
 1. 17-OH progesteron
 2. AFP
 3. AFP frakcja L3
 4. Albumina
 5. Alergie Polycheck
 6. Alfa-2 makroglobulina
 7. ALP izoenzym łożyskowy
 8. ALT (aminotransferaza alaninowa)
 9. AMH – Hormon anty-Mullerian
 10. Amylaza
 11. Androstendion
 12. Antygen HBs
 13. Antygen HBs ilościowo
 14. Antygen SCC
 15. APTT Czas kaolinowo-kefalinowy
 16. ASO
 17. AST
 18. Badanie UIBC
 19. Beta HCG
 20. Białko całkowite
 21. Białko S – 100
 22. Bilirubina bezpośrednia
 23. Bilirubina całkowita
 24. Bilirubina frakcje
 25. Bilirubina pośrednia
 26. Borelioza
 27. CA 125
 28. CA 15-3
 29. CA 19-9
 30. CA 72-4
 31. CDT – transferyna desialowana
 32. CEA
 33. Chlorki
 34. Cholesterol całkowity
 35. Cholesterol HDL
 36. Cholesterol LDL
 37. Cholesterol LDL (met. bezpośrednią)
 38. Chromogranina A
 39. CK-MB aktywność
 40. CK-MB mass
 41. CMV DNA ilościowo
 42. CRP
 43. Cyfra 21-1
 44. Cynk
 45. Czas protrombinowy
 46. D-dimery
 47. Dehydrogenaza mleczanowa LDH
 48. Des-gamma-karboksy-protrombina
 49. DHEA-S
 50. Diagnostyka predyspozycji do zawału mięśnia sercowego
 51. Diaminooksydaza DAO
 52. Erytropoetyna
 53. Estradiol
 54. Fibrynogen
 55. Fosfataza alkaliczna (ALP)
 56. Fosfataza alkaliczna granulocytów FAG
 57. Fosfor
 58. FSH
 59. FT3 (wolna trijodotyronina)
 60. FT4 (wolnej tyroksyny)
 61. GGTP
 62. Glukoza
 63. Grupy krwi ABO
 64. Haptoglobina
 65. HBV DNA ilościowo
 66. HE4
 67. Helicobacter pylori IgG
 68. Hemoglobina glikowana HbA1c
 69. Homocysteina
 70. hs CRP
 71. IgA (immunoglobulina A)
 72. IgE całkowite
 73. IgG
 74. IgM
 75. Inhibina B
 76. Insulina
 77. Kalcytonina
 78. Kinaza kreatynowa CK
 79. Klirens kreatyniny
 80. Kortyzol
 81. Kreatynina
 82. Kwas moczowy
 83. Kwas moczowy wydalanie
 84. Kwas walproinowy
 85. LDH izoenzymy
 86. Lipaza
 87. Lipidogram – profil lipidowy
 88. Lit
 89. LTT Borelioza Badanie
 90. Magnez
 91. Mocznik
 92. Morfologia krwi – badanie krwi
 93. NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego
 94. Nortryptylina
 95. NSE- neurospecyficzna enolaza
 96. OB – odczyn Biernackiego
 97. Oporność osmotyczna erytrocytów
 98. P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG
 99. P-ciała p/HBc
 100. P-ciała p/HBe
 101. P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO
 102. P-ciała p/receptorom TSH
 103. P-ciała p/tyreoglobulinie TG
 104. Papuga pióra E213
 105. Płytki krwi (krew cytrynianowa)
 106. Płytki krwi (krew heparynizowana)
 107. Płytki krwi metodą manualną
 108. Potas
 109. Preeklampsja – diagnostyka stanu przedrzucawkowego
 110. Profil dieta
 111. Progesteron
 112. Prokalcytonina
 113. Prolaktyna
 114. Proteinogram + Białko całkowite
 115. Przeciwciała anty HBS
 116. Przeciwciała anty HCV
 117. Przeciwciała anty-CCP
 118. Przeciwciała przeciw mięśniom szkieletowym ASMA
 119. Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA
 120. PSA całkowity
 121. PSA wolny
 122. Retikulocyty automatycznie
 123. Retikulocyty mikroskopowo
 124. RF
 125. Rozmaz krwi obwodowej
 126. Rozpuszczalny receptor transferyny
 127. Scanactive – badamy dla sportu
 128. Scanactive Premium i Badanie Holterowskie – Promocja
 129. SHBG
 130. Sód
 131. Szybki test na grypę A/B
 132. Tacrolimus (prograf)
 133. Test CBA – ocena cytokin Th1/Th2
 134. Test na HIV
 135. Test na przeciwciała koronawirusa jakościowo
 136. Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo
 137. Test ROMA
 138. Test tolerancji glukozy (75g – 0, 1h, 2h)
 139. Test tolerancji glukozy (75g – 0, 2h)
 140. Testosteron
 141. THC we krwi
 142. TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza
 143. Transferyna
 144. Transferyna – izoformy
 145. Trijodotyronina TT3
 146. Trójglicerydy
 147. Troponina T
 148. TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina)
 149. Tyroksyna TT4
 150. Wapń
 151. Wazopresyna (hormon antydiuretyczny)
 152. Witamina B12
 153. Witamina D
 154. Zakrzepica
 155. Żelazo
Badania śliny

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Pobranie moczu do badania ogólnego

Sprawdź jak przygotować się na pobranie moczu do badania ogólnego.

Badanie Ogólne Moczu można wykonać o dowolnej porze dnia jednak zalecanym materiałem jest pierwsza, poranna porcja, czyli mocz oddany po nocnym 8 godzinnym wypoczynku lub jeśli to niemożliwe, po co najmniej 4 godzinach od poprzedniego oddania moczu.

Pobranie moczu – wskazania przed pobraniem:

 • stosowanie zwyczajowej diety i ilości przyjmowanych  płynów,
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego,
 • zachowanie abstynencji seksualnej w dobie poprzedzającej badanie,
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących i osuszenie jednorazowym ręcznikiem.

Nie zaleca się  wykonania badania w okresie od 2 dni przed i 2 dni po menstruacji.

Bardzo ważne aby mocz do badania pochodził z tzw. “środkowego strumienia”.

W tym celu, po oddaniu niewielkiej ilości moczu do toalety, bez przerywania należy podstawić pojemnik i oddać do niego 50 – 100 ml moczu, a następnie odstawić pojemnik i pozostały mocz oddać do toalety. Nie wolno przelewać moczu z nocnika, basenu itp.

Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.


Doustny test tolerancji glukozy

Badanie wykonuje się w godzinach porannych, koniecznie na czczo czyli po 8 – 12 godzinach od ostatniego posiłku. Przed planowanym badaniem przez co najmniej 72 godziny nie należy zmieniać zwyczajowej diety oraz utrzymywać normalną aktywność fizyczną. 

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem. Jeżeli przyjęcie leku było konieczne przed pobraniem krwi należy przekazać taką informację pracownikowi w punkcie pobrań.

Pacjent powinien zgłosić się do punktu pobrań z zakupioną w aptece odpowiednią porcją glukozy. Badanie należy do grupy testów czynnościowych Zalecane jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia od lekarza o braku przeciwskazań do wykonania testu.

Jak przebiega badanie?

Krew pobiera się rano, na czczo, a następnie wypija się 75 g glukozy rozpuszczonej w 150 – 200 ml ciepłej wody. Roztwór glukozy powinien być przyjęty w ciągu 3-5 minut. Kolejna próbkę krwi pobiera się po 2 godzinach od wypicia glukozy. Lekarz może zalecić pobranie krwi w innych odstępach czasu np. co godzinę.

U kobiet w ciąży krew pobiera się na czczo oraz po 60 i 120 minutach od przyjęcia 75 g glukozy.

Przez cały czas jego trwania należy przebywać w poczekalni punktu pobrań. W trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów.


Test z metoklopramidem

Badanie wykonuje się w godzinach porannych. Należy zgłosić się do punktu pobrań z zakupionym w aptece metoklopramidem.

Jak przebiega badanie

Krew pobiera się rano, na czczo, a następnie po 60 i 120 minutach od doustnego podania metoklopramidu. Lekarz ustala dawkę leku, a także może zalecić pobranie w innych odstępach czasu. Przez cały czas trwania testu należy przebywać w poczekalni punktu pobrań. Nie należy przyjmować posiłków ani płynów.


Posiew moczu

Pobieranie materiału na posiew moczu u osób dorosłych:

 1. Do badania należy pobrać pierwszy mocz poranny (po nocnym 8 godzinnym wypoczynku) lub jeśli to niemożliwe, po co najmniej 4 godzinach od poprzedniego oddania moczu.
 2. Bardzo ważne, aby mocz do badania pochodził z tzw. „środkowego strumienia”
 3. Przed pobraniem moczu należy najpierw dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, wytrzeć w jednorazowy ręcznik; następnie dokładnie umyć wodą i mydłem okolice ujścia cewki moczowej:
 4. Kobiety: okolice sromu od przodu w kierunku odbytu, mężczyźni – żołądź po odsunięciu napletka.
 5. Mocz należy oddać do jałowego pojemnika. Nie wolno dotykać wewnętrznych ścianek naczynia.
 6. Pierwszą małą porcję moczu należy oddać do toalety, w celu wypłukania cewki moczowej z bakterii i nabłonków,  następnie napełnić pojemnik moczem do ok. połowy (minimum kilka ml). Należy unikać oddawania do badania ostatniego strumienia moczu, ponieważ wypływa on pod niskim ciśnieniem i omywa skórę krocza spłukując z niej drobnoustroje.
 7. Pojemnik z moczem należy szczelnie zamknąć i dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.

Pobieranie materiału na posiew moczu od niemowląt lub małych dzieci:

 1. Rozebrać dziecko od pasa w dół w ciepłym pomieszczeniu.
 2. Umyć dokładnie okolicę ujścia cewki moczowej:
 3. Dziewczynki: okolice sromu od przodu w kierunku odbytu
 4. Chłopcy: żołądź po odsunięciu napletka
 5. Wytrzeć używając ręczników jednorazowych
 6. Unieść niemowlę w górę i masować mięśnie grzbietu wzdłuż kręgosłupa ku tyłowi. Z chwilą rozpoczęcia oddawania moczu podstawić przygotowany jałowy pojemnik, przepuszczając pierwsza porcję moczu, pobrać ok. 1 – 5 ml.
 7. Moczu na posiew nie należy pobierać do przyklejanych do skóry woreczków, z powodu wysokiego ryzyka kontaminacji próbki moczu drobnoustrojami z cewki moczowej i okolic krocza i uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

Dobowa zbiórka moczu

Dobowa zbiórka moczu

Przed przystąpieniem do pobrania dobowej zbiórki moczu należy zaopatrzyć się w specjalny 2-3 litrowy pojemnik z podziałką umożliwiającą dokładne odczytanie objętości. Ponadto potrzebny będzie pojemnik jednorazowy, w którym próbka moczu ze zbiórki zostanie przekazana do punktu pobrań.

Niektóre parametry oznaczane w dobowej zbiórce moczu wymagają zastosowania środka konserwującego. Przed przystąpieniem do zbiórki moczu należy uzyskać informację od personelu punktu pobrań, czy środek taki jest konieczny i czy można go otrzymać w punkcie pobrań.

Jak pobrać materiał

Dobową zbiórkę moczu należy rozpocząć w godzinach porannych i prowadzić przez  24 godziny, czyli np. zbiórka rozpoczęta w poniedziałek o godzinie 8:00 powinna zakończyć się we wtorek o godzinie 8:00.

Pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety, a zbiórkę rozpocząć od drugiej porcji (w przypadku konieczności zastosowania środka konserwującego należy go dodać do pojemnika, gdzie znajduje się już porcja moczu rozpoczynająca zbiórkę).

Należy odnotować godzinę rozpoczęcia zbiórki. Od tej pory każda porcja moczu, w całości musi być oddawana do pojemnika. W przypadku pominięcia którejś z porcji moczu, zbiórkę należy przerwać i rozpocząć od nowa, następnego dnia, a zebrany już mocz wylać.

Ostatnią porcją moczu, która zostanie oddana do pojemnika jest poranna próbka moczu oddana w drugim dniu prowadzenia zbiórki.

W czasie trwania dobowej zbiórki moczu pojemnik należy przechowywać w lodówce.

Po zakończeniu zbiórki należy określić objętość zebranego moczu odczytując pojemność z podziałki na ścianach pojemnika.

Mocz w pojemniku zbiorczym dokładnie wymieszać, a następnie przelać 50 – 100 ml do jednorazowego pojemnika.

Do punktu pobrań należy dostarczyć próbkę moczu wraz z zanotowanymi informacjami o objętości zebranego moczu oraz o godzinie rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.


Pobranie kału

Pobranie kału – krok po kroku

Aby wykonać pobranie kału na badanie, należy się wcześniej zaopatrzyć w  specjalny pojemnik z przytwierdzoną do nakrętki łopatką i czyste, suche naczynie (basen, ewentualnie plastikowy jednorazowy pojemnik).

Przed pobraniem próbki należy opróżnić pęcherz moczowy, a następnie oddać kał do przygotowanego wcześniej czystego suchego pojemnika.

Jeśli w kale widoczne są pasożyty należy oddzielić je od próbki, wypłukać wodą i przesłać do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość wody lub soli fizjologicznej.

Za pomocą łopatki z nakrętki pojemnika należy pobrać małe próbki  kału z kilku punktów, szczególnie tych zawierających np. krew, śluz lub ropę.

Całkowita ilość kału w pojemniku powinna odpowiadać wielkości orzecha laskowego, a jeśli kał jest płynny objętość próbki powinna wynosić 2-3 ml.

Pobranie kału – co dalej

Próbkę należy przekazać do punktu pobrań w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania. Jeżeli czas od pobrania do dostarczenia przekracza 2 godziny, próbkę należy przechowywać w lodówce.


Pobranie kału na badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella

Przed rozpoczęciem zbiórki należy zaopatrzyć się w punkcie pobrań w 3 wymazówki z podłożem transportowym.

Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa Salmonella-Shigella należy pobierać w ciągu 3 kolejnych dni (każdego dnia jedna próbka kału).

Przed pobraniem próbki należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Kał należy oddać do czystego, suchego naczynia (basen lub inny pojemnik).

Próbkę kału należy pobrać za pomocą wymazówki i umieścić w podłożu transportowym.

Każda próbkę należy opisać datą i godziną .

Próbkę w podłożu transportowym należy przechowywać  w temperaturze pokojowej.

Trzeciego dnia w godzinach porannych, po pobraniu ostatniej próbki, wszystkie trzy próbki należy jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań. Czas od pobrania pierwszej próbki do dostarczenia wszystkich do punktu pobrań nie powinien przekraczać 72 godzin.

Próbki mogą być przekazywane wyłącznie do czwartku.


Pobranie plwociny do badania bakteriologicznego

Przed badaniem należy zaopatrzyć się w jałowy pojemnik, który można otrzymać w punkcie pobrań lub zakupić w aptece.

Próbkę należy pobrać w godzinach porannych, na czczo.

Przed pobraniem należy umyć zęby i wypłukać jamę ustna przegotowana wodą.

Następnie wykrztusić plwocinę i wypluć ją bezpośrednio do jałowego pojemnika bez dotykania jego wewnętrznych ścianek.

Przygotowana próbka powinna zawierać od 2 do 10 ml materiału do badań.

 

Materiał należy jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.

Uwaga!

Jeśli nie jest możliwe prawidłowe pobranie próbki (nie można  wykrztusić plwociny, albo jest  jej zbyt mało) należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić inhalacje lub zastosować środki mukolityczne.


Pobranie wymazu z gardła

Na pobranie wymazu z gardła należy zgłosić się  do punktu pobrań na czczo lub minimum 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.

Przed badaniem nie  należy myć zębów, nie można stosować płynów do płukania jamy ustnej oraz tabletek do ssania.


Pobranie kału na krew utajoną

Badanie nie wymaga zmiany diety.

Przed badaniem należy w laboratorium pobrać specjalne probówki z przyczepionym do korka aplikatorem i zawierające płyn transportowy oraz przygotować czyste, suche naczynie (basen lub inny pojemnik), które będzie służyć za toaletę. Ma to na celu uniknięcie rozcieńczenia kału wodą lub moczem z toalety. Probówki należy przechowywać w lodówce, a w dniu pobierania kału ocieplić do temperatury pokojowej.

Przed wypróżnieniem należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Oddać kał do przygotowanego naczynia i za pomocą aplikatora pobrać próbki z 2-3 miejsc, a następnie wymieszać z płynem w probówce. Należy uważać, żeby przy otwieraniu probówki i dodawaniu kału nie rozpryskać znajdującego się w niej płynu. Po dodaniu próbki kału probówkę należy dokładnie zamknąć i kilkakrotnie potrząsnąć dla wymieszania kału z płynem.

Zaleca się pobieranie próbek kału przez 3 dni, wykorzystując 3 kolejne probówki. Pobrane próbki należy przechowywać w temperaturze lodówki. Po pobraniu ostatniej próbki należy jak najszybciej dostarczyć próbki do punktu pobrań.

Próbek kału nie należy pobierać podczas menstruacji, ani na 3 dni przed lub po niej, przy krwawieniach spowodowanych zaparciami, przy krwawiących hemoroidach, po incydentach krwawienia z nosa, z dziąseł,  po ekstrakcjach zębów, po doodbytniczym podaniu leków, przy przyjmowaniu leków przeczyszczających, dużych dawek witaminy C, salicylanów, preparatów żelaza, związków glinu i bizmutu.

Badanie PSA

Zaleca się pobieranie krwi na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu. 

 Przed wykonaniem badania należy unikać jazdy rowerem lub pociągiem oraz palenia wyrobów tytoniowych.

Bezpośrednio przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Przygotowanie do badania pod kątem markerów nowotworowych

Zaleca się pobieranie krwi na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

Bezpośrednio przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody natomiast niewskazane jest palenie wyrobów tytoniowych.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up