Badania

Sprawdź ofertę

Najczęściej wybierane badania


Badanie TSH


Jedno z najpopularniejszych badań wykonywanych w celu monitorowania pracy tarczycy.

Witamina D


Odpowiedni poziom witamy D jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Borelioza LTT


Badanie LTT  służy głównie do diagnostyki przetrwałej Boreliozy oraz monitorowania stanu zdrowia w trakcie leczenia

Profil lipidowy


Kontrola poziomu cholesterolu i trójglicerydów – niezbędna przy leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych

Kategorie badań


Łatwo znajdź badanie, którego potrzebujesz

Alergologia


Sprawdź dostępne badania alergologiczne

Analityka ogólna


Dowiedz się więcej o dostępnych badaniach

Badania podstawowe


Sprawdź listę badań podstawowych

Biochemia i immunochemia


Więcej o dostępnych badaniach biochemicznych

Diagnostyka infekcji


Dowiedz się więcej o dostępnych badaniach

Endokrynologia


Genetyka


Sprawdź ofertę badań genetycznych

Hematologia


Lista badań hematologicznych dostępnych w placówkach

Mikrobiologia


Zapoznaj się z ofertą badań mikrobiologicznych

 

Badania z podziałem na kategorie


 

Genetyka
 1. Alfa1-antytrypsyna – analiza wybranych regionów
 2. Analiza eksonów 1-5 oraz 7-13 genu TPP1
 3. Analiza eksonów 10 i 11 genu RET raka rdzeniastego tarczycy
 4. Analiza eksonów 12,13, 14, 21, 22 i 23 genu STAT3
 5. Analiza eksonów 3-7 i 9 genu SGCE
 6. Analiza mutacji c.907_909delGAG genu TOR1A
 7. Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GCH1
 8. Analiza pełnej sekwencji kodującej genu TPP1
 9. Analiza regionu powtórzeń
 10. Analiza sekwencji kodującej genu CDKN2A
 11. Analiza wariantu c.-455G>A w promotorze genu beta-fibrynogenu
 12. Analiza wariantu c.46-43098T>C
 13. Analiza wariantu R2
 14. Badanie genetyczne w kierunku zespołu Gilberta
 15. Badanie NR3C1 – diagnostyka niewrażliwości na kortyzol
 16. Badanie prenatalne VERACITY
 17. Badanie prenatalne VERAgene
 18. Choroba Gauchera
 19. Choroba syropu klonowego – diagnostyka genu BCKDHA
 20. Choroba Wilsona – analiza kodującego genu ATP7B
 21. Diagnostyka atopowego zapalenia skóry – mutacje FLG
 22. Diagnostyka cystynozy w układzie homozygotycznym
 23. Diagnostyka deficytu alfa1-antytrypsyny – mutacje AAT
 24. Diagnostyka deficytu alfa1-antytrypsyny AAT
 25. Diagnostyka deficytu dehydrogenazy acylo-CoA
 26. Diagnostyka deficytu dehydrogenazy acylo-CoA – MCAD
 27. Diagnostyka Freemana-Sheldona – mutacje genu MYH3
 28. Diagnostyka gangliozydozy – mutacje GLB1
 29. Diagnostyka jaskry pierwotnej – mutacja TIGR
 30. Diagnostyka mnogiej gruczolakowatości typu 2A i 2B
 31. Diagnostyka mukopolisacharydozy typu VI ARSB
 32. Diagnostyka Nethertona – analiza eksonów genu SPINKS
 33. Diagnostyka niedosłuchu – analiza eksonu 2 genu GJB2
 34. Diagnostyka niedosłuchu – analiza eksonu 2 oraz mutacji GJB2
 35. Diagnostyka niedosłuchu – mutacje genu GJB6
 36. Diagnostyka nieketotycznej hiperglicynemii – badanie GLDC
 37. Diagnostyka niewrażliwości na hormony tarczycy THRB
 38. Diagnostyka nowotworu żołądka
 39. Diagnostyka oceny aktywności cytochromu CYP2C19
 40. Diagnostyka polipowatości gruczołakowej jelita grubego (FAP)
 41. Diagnostyka polipowatości jelita grubego – mutacje MUTYH
 42. Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi BRCA2
 43. Diagnostyka predyspozycji do zawału mięśnia sercowego
 44. Diagnostyka przedwczesnego wygasania czynności jajników
 45. Diagnostyka Smith-Lemli-Optiz – mutacje DHCR7
 46. Diagnostyka trombocytopenii – mutacje MASTL i ANKRD26
 47. Diagnostyka zaburzenia różnicowania płci – mutacje SRY
 48. Diagnostyka zespołu Cloustona
 49. Diagnostyka zespołu Hioba – mutacje genu STAT3
 50. Diagnostyka zespołu łamliwego chromosomu X (FRAX)
 51. Diagnostyka zespołu Li-Fraumeni – mutacje TP53
 52. Diagnostyka zespołu Meyera-Schwickeratha – gen GJA1
 53. Diagnostyka zespołu Nethertona – badanie uzupełniająca
 54. Diagnostyka zespołu von Hippela-Lindaua
 55. Diagnostyka zwyrodnienia siatkówki – mutacje Y402H CFH
 56. Fenyloketonuria – mutacje PAH
 57. Galaktozemia- mutacje Q188R i K285N
 58. GCH1 – diagnostyki dystonii z podatnością na dopę
 59. Genetyczna diagnostyka jaskry pierwotnej – mutacja CYP1B1
 60. Genetyczna ocena kariotypu w limfocytach krwi obwodowej
 61. Genetyczne zapalenie trzustki
 62. GJB2 – badanie głuchoty dziedzicznej
 63. Hemochromatoza
 64. Hipercholesterolemia
 65. Kardiomiopatia przerostowa
 66. Mukopolisacharydoza
 67. Mukopolisacharydozy typu IIIA – mutacje genu SGSH
 68. Mutacja genu CYP21A2 (wrodzony przerost nadnerczy)
 69. Mutacje w wybranych eksonach genu RET
 70. Niepłodność męska
 71. Nietolerancja laktozy – badanie genetyczne
 72. Określenie płci pacjenta – markery genów AMGXY i SRY
 73. Rak rdzeniasty tarczycy – II etap diagnostyki
 74. SGCE – diagnostyka zespołu mioklonii-dystonii
 75. Siatkówczak
 76. Trombofilia
 77. Zakrzepica
 78. Zespół Blooma
 79. Zespół Escobara – mutacje CHRNG
 80. Zespół Marfana – mutacje genu FBN1
 81. Zespół Noonan
Mikrobiologia
Badania krwi
 1. AFP frakcja L3
 2. Albumina
 3. Alergie Polycheck
 4. ALP izoenzym łożyskowy
 5. Amylaza
 6. anty-CCP – przeciwciała p/cytrulinowe
 7. Antygen HBs
 8. Antygen HBs ilościowo
 9. Antygen SCC
 10. APTT Czas kaolinowo-kefalinowy
 11. ASO
 12. Badania AFP
 13. Badania ALT
 14. Badania CEA
 15. Badania FSH
 16. Badania HE4
 17. Badania Lipaza
 18. Badanie AST
 19. Badanie CRP
 20. Badanie OB – odczyn Biernackiego
 21. Badanie UIBC
 22. Beta HCG
 23. Białko całkowite
 24. Białko S – 100
 25. Bilirubina bezpośrednia
 26. Bilirubina całkowita
 27. Bilirubina frakcje
 28. Bilirubina pośrednia
 29. Borelioza
 30. CA 15-3
 31. CA 19-9
 32. Ca 72-4
 33. CDT – transferyna desialowana
 34. Chlorki
 35. Cholesterol całkowity
 36. Cholesterol HDL
 37. Cholesterol LDL
 38. Cholesterol LDL (met. bezpośrednią)
 39. Chromogranina A
 40. CK-MB aktywność
 41. CK-MB mass
 42. Cyfra 21-1
 43. Czas protrombinowy
 44. D-dimery
 45. Dehydrogenaza mleczanowa LDH
 46. Des-gamma-karboksy-protrombina
 47. Diagnostyka predyspozycji do zawału mięśnia sercowego
 48. Erytropoetyna
 49. Estradiol
 50. Fibrynogen
 51. Fosfataza alkaliczna (ALP)
 52. Fosfataza alkaliczna granulocytów – FAG
 53. Fosfor
 54. FT3 (wolna trijodotyronina)
 55. FT4 (wolnej tyroksyny)
 56. GGTP
 57. Glukoza
 58. Haptoglobina
 59. Hemoglobina glikowana HbA1c
 60. HIV
 61. Hormon anty-Mullerian
 62. Inhibina B
 63. Insulina
 64. Kinaza kreatynowa CK
 65. Klirens kreatyniny
 66. Kortyzol
 67. Kreatynina
 68. Kwas moczowy
 69. Kwas moczowy wydalanie
 70. Lipidogram – profil lipidowy
 71. LTT Borelioza Badanie
 72. Magnez
 73. Marker CA 125
 74. Mocznik
 75. Morfologia krwi – badanie krwi
 76. NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego
 77. Nortryptylina
 78. NSE- neurospecyficzna enolaza
 79. Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika – ROMA
 80. Oporność osmotyczna erytrocytów
 81. P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG
 82. P-ciała p/HBc
 83. P-ciała p/HBe
 84. P-ciała p/HBs
 85. P-ciała p/HCV
 86. P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO
 87. P-ciała p/receptorom TSH
 88. P-ciała p/tyreoglobulinie TG
 89. Papuga pióra E213
 90. Płytki krwi (krew cytrynianowa)
 91. Płytki krwi (krew heparynizowana)
 92. Płytki krwi metodą manualną
 93. Potas
 94. Preeklampsja – diagnostyka stanu przedrzucawkowego
 95. Profil dieta
 96. Prolaktyna
 97. Proteinogram + Białko całkowite
 98. PSA całkowity
 99. PSA wolny
 100. Retikulocyty automatycznie
 101. Retikulocyty mikroskopowo
 102. RF
 103. Rozmaz krwi obwodowej
 104. Rozpuszczalny receptor transferyny
 105. Scanactive – badamy dla sportu
 106. Scanactive Premium i Badanie Holterowskie – Promocja
 107. Sód
 108. Szybki test na grypę A/B
 109. Tacrolimus (prograf)
 110. Test CBA – ocena cytokin Th1/Th2
 111. Test na przeciwciała koronawirusa jakościowo
 112. Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo
 113. Test tolerancji glukozy (75g – 0, 2h)
 114. Testosteron
 115. THC we krwi
 116. Transferyna
 117. Transferyna – izoformy
 118. Trijodotyronina TT3
 119. Trójglicerydy
 120. Troponina T
 121. TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina)
 122. Tyroksyna TT4
 123. Wapń
 124. Wazopresyna (hormon antydiuretyczny)
 125. Witamina B12
 126. Witamina D
 127. Zakrzepica
 128. Żelazo
Badania śliny

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Pobranie moczu do badania ogólnego

Sprawdź jak przygotować się na pobranie moczu do badania ogólnego.

Badanie Ogólne Moczu można wykonać o dowolnej porze dnia jednak zalecanym materiałem jest pierwsza, poranna porcja, czyli mocz oddany po nocnym 8 godzinnym wypoczynku lub jeśli to niemożliwe, po co najmniej 4 godzinach od poprzedniego oddania moczu.

Pobranie moczu – wskazania przed pobraniem:

 • stosowanie zwyczajowej diety i ilości przyjmowanych  płynów,
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego,
 • zachowanie abstynencji seksualnej w dobie poprzedzającej badanie,
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących i osuszenie jednorazowym ręcznikiem.

Nie zaleca się  wykonania badania w okresie od 2 dni przed i 2 dni po menstruacji.

Bardzo ważne aby mocz do badania pochodził z tzw. “środkowego strumienia”.

W tym celu, po oddaniu niewielkiej ilości moczu do toalety, bez przerywania należy podstawić pojemnik i oddać do niego 50 – 100 ml moczu, a następnie odstawić pojemnik i pozostały mocz oddać do toalety. Nie wolno przelewać moczu z nocnika, basenu itp.

Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.


Doustny test tolerancji glukozy

Badanie wykonuje się w godzinach porannych, koniecznie na czczo czyli po 8 – 12 godzinach od ostatniego posiłku. Przed planowanym badaniem przez co najmniej 72 godziny nie należy zmieniać zwyczajowej diety oraz utrzymywać normalną aktywność fizyczną. 

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem. Jeżeli przyjęcie leku było konieczne przed pobraniem krwi należy przekazać taką informację pracownikowi w punkcie pobrań.

Pacjent powinien zgłosić się do punktu pobrań z zakupioną w aptece odpowiednią porcją glukozy. Badanie należy do grupy testów czynnościowych Zalecane jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia od lekarza o braku przeciwskazań do wykonania testu.

Jak przebiega badanie?

Krew pobiera się rano, na czczo, a następnie wypija się 75 g glukozy rozpuszczonej w 150 – 200 ml ciepłej wody. Roztwór glukozy powinien być przyjęty w ciągu 3-5 minut. Kolejna próbkę krwi pobiera się po 2 godzinach od wypicia glukozy. Lekarz może zalecić pobranie krwi w innych odstępach czasu np. co godzinę.

U kobiet w ciąży krew pobiera się na czczo oraz po 60 i 120 minutach od przyjęcia 75 g glukozy.

Przez cały czas jego trwania należy przebywać w poczekalni punktu pobrań. W trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów.


Test z metoklopramidem

Badanie wykonuje się w godzinach porannych. Należy zgłosić się do punktu pobrań z zakupionym w aptece metoklopramidem.

Jak przebiega badanie

Krew pobiera się rano, na czczo, a następnie po 60 i 120 minutach od doustnego podania metoklopramidu. Lekarz ustala dawkę leku, a także może zalecić pobranie w innych odstępach czasu. Przez cały czas trwania testu należy przebywać w poczekalni punktu pobrań. Nie należy przyjmować posiłków ani płynów.


Posiew moczu

Pobieranie materiału na posiew moczu u osób dorosłych:

 1. Do badania należy pobrać pierwszy mocz poranny (po nocnym 8 godzinnym wypoczynku) lub jeśli to niemożliwe, po co najmniej 4 godzinach od poprzedniego oddania moczu.
 2. Bardzo ważne, aby mocz do badania pochodził z tzw. „środkowego strumienia”
 3. Przed pobraniem moczu należy najpierw dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, wytrzeć w jednorazowy ręcznik; następnie dokładnie umyć wodą i mydłem okolice ujścia cewki moczowej:
 4. Kobiety: okolice sromu od przodu w kierunku odbytu, mężczyźni – żołądź po odsunięciu napletka.
 5. Mocz należy oddać do jałowego pojemnika. Nie wolno dotykać wewnętrznych ścianek naczynia.
 6. Pierwszą małą porcję moczu należy oddać do toalety, w celu wypłukania cewki moczowej z bakterii i nabłonków,  następnie napełnić pojemnik moczem do ok. połowy (minimum kilka ml). Należy unikać oddawania do badania ostatniego strumienia moczu, ponieważ wypływa on pod niskim ciśnieniem i omywa skórę krocza spłukując z niej drobnoustroje.
 7. Pojemnik z moczem należy szczelnie zamknąć i dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.

Pobieranie materiału na posiew moczu od niemowląt lub małych dzieci:

 1. Rozebrać dziecko od pasa w dół w ciepłym pomieszczeniu.
 2. Umyć dokładnie okolicę ujścia cewki moczowej:
 3. Dziewczynki: okolice sromu od przodu w kierunku odbytu
 4. Chłopcy: żołądź po odsunięciu napletka
 5. Wytrzeć używając ręczników jednorazowych
 6. Unieść niemowlę w górę i masować mięśnie grzbietu wzdłuż kręgosłupa ku tyłowi. Z chwilą rozpoczęcia oddawania moczu podstawić przygotowany jałowy pojemnik, przepuszczając pierwsza porcję moczu, pobrać ok. 1 – 5 ml.
 7. Moczu na posiew nie należy pobierać do przyklejanych do skóry woreczków, z powodu wysokiego ryzyka kontaminacji próbki moczu drobnoustrojami z cewki moczowej i okolic krocza i uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

Dobowa zbiórka moczu

Dobowa zbiórka moczu

Przed przystąpieniem do pobrania dobowej zbiórki moczu należy zaopatrzyć się w specjalny 2-3 litrowy pojemnik z podziałką umożliwiającą dokładne odczytanie objętości. Ponadto potrzebny będzie pojemnik jednorazowy, w którym próbka moczu ze zbiórki zostanie przekazana do punktu pobrań.

Niektóre parametry oznaczane w dobowej zbiórce moczu wymagają zastosowania środka konserwującego. Przed przystąpieniem do zbiórki moczu należy uzyskać informację od personelu punktu pobrań, czy środek taki jest konieczny i czy można go otrzymać w punkcie pobrań.

Jak pobrać materiał

Dobową zbiórkę moczu należy rozpocząć w godzinach porannych i prowadzić przez  24 godziny, czyli np. zbiórka rozpoczęta w poniedziałek o godzinie 8:00 powinna zakończyć się we wtorek o godzinie 8:00.

Pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety, a zbiórkę rozpocząć od drugiej porcji (w przypadku konieczności zastosowania środka konserwującego należy go dodać do pojemnika, gdzie znajduje się już porcja moczu rozpoczynająca zbiórkę).

Należy odnotować godzinę rozpoczęcia zbiórki. Od tej pory każda porcja moczu, w całości musi być oddawana do pojemnika. W przypadku pominięcia którejś z porcji moczu, zbiórkę należy przerwać i rozpocząć od nowa, następnego dnia, a zebrany już mocz wylać.

Ostatnią porcją moczu, która zostanie oddana do pojemnika jest poranna próbka moczu oddana w drugim dniu prowadzenia zbiórki.

W czasie trwania dobowej zbiórki moczu pojemnik należy przechowywać w lodówce.

Po zakończeniu zbiórki należy określić objętość zebranego moczu odczytując pojemność z podziałki na ścianach pojemnika.

Mocz w pojemniku zbiorczym dokładnie wymieszać, a następnie przelać 50 – 100 ml do jednorazowego pojemnika.

Do punktu pobrań należy dostarczyć próbkę moczu wraz z zanotowanymi informacjami o objętości zebranego moczu oraz o godzinie rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.


Pobranie kału

Pobranie kału – krok po kroku

Aby wykonać pobranie kału na badanie, należy się wcześniej zaopatrzyć w  specjalny pojemnik z przytwierdzoną do nakrętki łopatką i czyste, suche naczynie (basen, ewentualnie plastikowy jednorazowy pojemnik).

Przed pobraniem próbki należy opróżnić pęcherz moczowy, a następnie oddać kał do przygotowanego wcześniej czystego suchego pojemnika.

Jeśli w kale widoczne są pasożyty należy oddzielić je od próbki, wypłukać wodą i przesłać do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość wody lub soli fizjologicznej.

Za pomocą łopatki z nakrętki pojemnika należy pobrać małe próbki  kału z kilku punktów, szczególnie tych zawierających np. krew, śluz lub ropę.

Całkowita ilość kału w pojemniku powinna odpowiadać wielkości orzecha laskowego, a jeśli kał jest płynny objętość próbki powinna wynosić 2-3 ml.

Pobranie kału – co dalej

Próbkę należy przekazać do punktu pobrań w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania. Jeżeli czas od pobrania do dostarczenia przekracza 2 godziny, próbkę należy przechowywać w lodówce.


Pobranie kału na badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella

Przed rozpoczęciem zbiórki należy zaopatrzyć się w punkcie pobrań w 3 wymazówki z podłożem transportowym.

Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa Salmonella-Shigella należy pobierać w ciągu 3 kolejnych dni (każdego dnia jedna próbka kału).

Przed pobraniem próbki należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Kał należy oddać do czystego, suchego naczynia (basen lub inny pojemnik).

Próbkę kału należy pobrać za pomocą wymazówki i umieścić w podłożu transportowym.

Każda próbkę należy opisać datą i godziną .

Próbkę w podłożu transportowym należy przechowywać  w temperaturze pokojowej.

Trzeciego dnia w godzinach porannych, po pobraniu ostatniej próbki, wszystkie trzy próbki należy jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań. Czas od pobrania pierwszej próbki do dostarczenia wszystkich do punktu pobrań nie powinien przekraczać 72 godzin.

Próbki mogą być przekazywane wyłącznie do czwartku.


Pobranie plwociny do badania bakteriologicznego

Przed badaniem należy zaopatrzyć się w jałowy pojemnik, który można otrzymać w punkcie pobrań lub zakupić w aptece.

Próbkę należy pobrać w godzinach porannych, na czczo.

Przed pobraniem należy umyć zęby i wypłukać jamę ustna przegotowana wodą.

Następnie wykrztusić plwocinę i wypluć ją bezpośrednio do jałowego pojemnika bez dotykania jego wewnętrznych ścianek.

Przygotowana próbka powinna zawierać od 2 do 10 ml materiału do badań.

 

Materiał należy jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.

Uwaga!

Jeśli nie jest możliwe prawidłowe pobranie próbki (nie można  wykrztusić plwociny, albo jest  jej zbyt mało) należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić inhalacje lub zastosować środki mukolityczne.


Pobranie wymazu z gardła

Na pobranie wymazu z gardła należy zgłosić się  do punktu pobrań na czczo lub minimum 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.

Przed badaniem nie  należy myć zębów, nie można stosować płynów do płukania jamy ustnej oraz tabletek do ssania.


Pobranie kału na krew utajoną

Badanie nie wymaga zmiany diety.

Przed badaniem należy w laboratorium pobrać specjalne probówki z przyczepionym do korka aplikatorem i zawierające płyn transportowy oraz przygotować czyste, suche naczynie (basen lub inny pojemnik), które będzie służyć za toaletę. Ma to na celu uniknięcie rozcieńczenia kału wodą lub moczem z toalety. Probówki należy przechowywać w lodówce, a w dniu pobierania kału ocieplić do temperatury pokojowej.

Przed wypróżnieniem należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Oddać kał do przygotowanego naczynia i za pomocą aplikatora pobrać próbki z 2-3 miejsc, a następnie wymieszać z płynem w probówce. Należy uważać, żeby przy otwieraniu probówki i dodawaniu kału nie rozpryskać znajdującego się w niej płynu. Po dodaniu próbki kału probówkę należy dokładnie zamknąć i kilkakrotnie potrząsnąć dla wymieszania kału z płynem.

Zaleca się pobieranie próbek kału przez 3 dni, wykorzystując 3 kolejne probówki. Pobrane próbki należy przechowywać w temperaturze lodówki. Po pobraniu ostatniej próbki należy jak najszybciej dostarczyć próbki do punktu pobrań.

Próbek kału nie należy pobierać podczas menstruacji, ani na 3 dni przed lub po niej, przy krwawieniach spowodowanych zaparciami, przy krwawiących hemoroidach, po incydentach krwawienia z nosa, z dziąseł,  po ekstrakcjach zębów, po doodbytniczym podaniu leków, przy przyjmowaniu leków przeczyszczających, dużych dawek witaminy C, salicylanów, preparatów żelaza, związków glinu i bizmutu.

Badanie PSA

Zaleca się pobieranie krwi na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu. 

 Przed wykonaniem badania należy unikać jazdy rowerem lub pociągiem oraz palenia wyrobów tytoniowych.

Bezpośrednio przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Przygotowanie do badania pod kątem markerów nowotworowych

Zaleca się pobieranie krwi na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

Bezpośrednio przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody natomiast niewskazane jest palenie wyrobów tytoniowych.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up