Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Apo B

Dowiedz się więcej

Czym jest badanie apo B?

Badanie apo B to molekularny test diagnostyczny, który służy ocenie stężenia apolipoproteiny B we krwi pacjenta. Dzięki temu badaniu możliwe jest pośrednie oznaczenie stężenia frakcji LDL, czyli lipoprotein niskiej gęstości, jako że apo-B stanowi ich integralny składnik.

Lipoproteiny są złożonymi cząsteczkami białkowymi, które odpowiedzialne są za transport cholesterolu oraz trójglicerydów w organizmie. Dzieli się je na kilka frakcji, w zależności od tego, jaki jest ich skład. Lipoproteiny LDL przenoszą głównie estry cholesterolu. Istnieją liczne powiązania między wysokimi, nieprawidłowymi poziomami frakcji LDL w osoczu, a zwiększonym ryzykiem występowania wielu chorób, przez co LDL bywa nazywane „złym cholesterolem”.

Kiedy należy wykonać badanie apo B?

Badanie poziomów apo-B jest wykonywane jako element składowy lipidogram, czyli badania diagnostycznego podczas którego oceniane są stężenia poszczególnych frakcji tłuszczów we krwi. Zazwyczaj nie wykonuje się tych badań oddzielnie, jako że dopiero w zestawieniu z poziomami innych rodzajów związków tłuszczowych (takich jak m.in. trójglicerydy, frakcja HDL, cholesterol całkowity) dostarczają one pełnych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Dzięki temu badaniu możliwa jest ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u danej osoby.

Lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) odgrywają kluczową rolę w patogenezie miażdżycy. Jest to dość często występująca, złożona choroba naczyniowa, która może prowadzić do niebezpiecznych dla życia pacjenta powikłań, takich jak zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Profilaktyczne wykonywanie badań, które zawierają w sobie oznaczenie lipidogram może wcześnie wychwycić nieprawidłowości w poziomach lipoprotein, dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie skutecznego leczenia, a co za tym idzie skuteczne przeciwdziałanie potencjalnie śmiertelnym chorobom.

Kto powinien wykonać badanie apo B?

Na poziomy poszczególnych frakcji lipoprotein we krwi może mieć wpływ wiele czynników. We wzroście stężenia LDL główne role odgrywają jednak nawyki pacjenta oraz jego styl życia. Szczególnie narażone na hiperlipidemię, czyli zbyt wysokie poziomy tłuszczów we krwi są osoby, u których dodatkowo występują uwarunkowania takie jak niewłaściwa, bogata w cukry dieta oraz niski poziom aktywności fizycznej, związany z siedzącym trybem życia. Dodatkowymi czynnikami ryzyka dla chorób serca, które łączą się z wysokimi poziomami frakcji LDL są:

  • otyłość
  • nadciśnienie tętnicze
  • palenie tytoniu
  • cukrzyca lub nieprawidłowa tolerancja glukozy
  • historia chorób serca w rodzinie

Osoby, które znajdują się w opisywanych powyżej grupach ryzyka powinny częściej przeprowadzać badania kontrolne oraz skonsultować się z lekarzem w celu optymalnej zmiany nawyków zdrowotnych, dzięki którym będzie możliwe zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zaburzeniami pracy układu sercowo-naczyniowego.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice