Objawy koronawirusa SARS-CoV-2. Jakie są pierwsze objawy koronawirusa?

Co warto wiedzieć?

Objawy koronawirusa

Koronawirusy to obszerna grupa wirusów, w której występują liczne podgatunki. Za obecnie trwającą na świecie pandemię choroby COVID-19 odpowiedzialny jest koronawirus SARS-CoV-2, czyli wirus ostrej niewydolności oddechowej. W ciężkich przypadkach zakażenia może prowadzić do skrajnej niewydolności układu oddechowego, co w wielu przypadkach (szczególnie wśród osób z dodatkowymi obciążeniami zdrowotnymi) może skończyć się nawet zgonem. Na ten moment szacuje się, że na świecie zmarło z tego powodu ok. 1,09 miliona osób.

Grupa objawów zakażenia tym koronawirusem jest bardzo szeroka i przebiega z różnym stopniem nasilenia, ale niezwykle ważna jest wiedza na ich temat, aby móc skutecznie rozpoznać infekcję u siebie lub swoich bliskich i jak najszybciej rozpocząć proces diagnostyczno-leczniczy, który umożliwi zarówno ograniczenie rozprzestrzeniania się tego wirusa, jak i ewentualne szybsze podjęcie leczenia w przypadkach, gdzie będzie to wymagane.

Pierwsze objawy koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje u ludzi chorobę znaną pod nazwą COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Choroba ta posiada bardzo zróżnicowany przebieg, przy czym u większości pacjentów przebiega w sposób bezobjawowy lub też skąpoobjawowo. Oznacza to, że pomimo aktywnej infekcji i namnażania się cząsteczek wirusa w organizmie, pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości z tym związanych. Jednak nadal jest źródłem infekcji i może zakażać kolejne osoby, u których przebieg choroby może być dużo cięższy.

Z powodu różnego przebiegu choroby wynika właśnie konieczność utrzymywania dystansu społecznego oraz kwarantanna po ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka dalszej transmisji koronawirusa SARS-CoV-2.

COVID-19 to choroba, która atakuje przede wszystkim dolny układ oddechowy gospodarza, a w szczególności płuca, ale mogą także występować objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Okres wylęgania wirusa, czyli czas który upływa od momentu zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów zazwyczaj wynosi około 5 dni, chociaż może wahać się od 2 do 14 dni.

Najczęściej występujące objawy koronawirusa SARS-CoV-2 to:

 • gorączka
 • kaszel – zazwyczaj suchy, następnie może przechodzić w kaszel produktywny
 • problemy z oddychaniem, duszności o różnym nasileniu
 • utrata węchu i/lub smaku, która może utrzymywać się nawet kilka miesięcy po infekcji
 • ogólne pogorszenie samopoczucia
 • zmęczenie, uczucie rozbicia
 • ból mięśni i stawów
 • dreszcze
 • ból gardła
 • ból głowy
 • katar
 • nudności i wymioty

Główne objawy koronawirusa to cztery pierwsze z wymienionych (gorączka, kaszel i duszności, utrata węchu i/lub smaku). Wynikają one z zajęcia przez wirusa tkanek płuc i wywołania stanu zapalnego tego narządu, co skutkuje wysiękiem płynu do pęcherzyków płucnych i utrudnieniem wymiany gazowej. Wydolność oddechowa pacjenta ulega znacznemu pogorszeniu, aż do momentu w którym może on wymagać wentylacji mechanicznej (za pomocą respiratora).

 

objawy koronawirusa

 

Po jakim czasie pojawiają się pierwsze objawy koronawirusa SARS-CoV-2?

Choroby infekcyjne mają pewien okres wylęgania, zwany także okresem inkubacji. Jest to czas upływający od momentu kontaktu z patogenem (i jego wniknięciem do organizmu gospodarza) do momentu wystąpienia pierwszych objawów chorobowych. W przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 może być on dość zróżnicowany i waha się w przedziale już od 1 dnia po kontakcie z tym patogenem aż do okresu dwóch tygodni. Średnia długość okresu inkubacji potwierdzona w kilku badaniach naukowych wynosi około 4-5 dni.

Objawy koronawirusa u dzieci

Większość pacjentów pediatrycznych przechodzi infekcję koronawirusem SARS-CoV-2 w sposób skąpoobjawowy lub (zazwyczaj) bezobjawowy. Jednak, jak większość chorób, COVID-19 stanowi znaczne zagrożenie dla małych dzieci, głównie noworodków i niemowlaków. Ich układ odpornościowy nie funkcjonuje jeszcze w taki sam sposób, jak układ immunologiczny dorosłego i są one o wiele bardziej narażone na powikłania.

Choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 może skutkować w rzadkich przypadkach rozwinięciem u dziecka się ogólnoustrojowej reakcji odpornościowej (nazywanej pediatrycznym wieloukładowym zespołem zapalnym), która może okazać się śmiertelna.

Objawy koronawirusa, które mogą być obecne u dzieci nie różnią się od tych, które występują u osób dorosłych. Należy pamiętać, że często małym dzieciom trudniej jest je wyrazić, w związku z czym niezbędna może być konsultacja ze specjalistą pediatrii w celu ustalenia przyczyny pogorszenia stanu zdrowia dziecka.

Pomimo, że dzieci nie przechodzą choroby COVID-19 w takiej ciężkiej postaci jak osoby dorosłe, to mogą zarażać osoby znajdujące się w ich otoczeniu. Jest to szczególnie niebezpieczne dla ich starszych krewnych, np. dziadków. Ze względu na częsty przebieg bezobjawowy choroby dzieci nie są diagnozowane i izolowane, co znacznie przyczynia się do dalszego szerzenia infekcji, ze względu na ich kontakt z dużą ilością osób, chociażby w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych.

Objawy koronawirusa SARS-CoV-2 a grypa

Większość objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest niecharakterystyczna. Oznacza to, że objawy te mogą świadczyć także o innych chorobach, niekoniecznie o COVID-19. Liczne choroby wirusowe przebiegają także z zapaleniem płuc, stąd też istnieje trudność diagnostyczna w odróżnianiu ich od COVID-19 na podstawie samych objawów i badania przedmiotowego wykonywanego przez lekarza.

Do postawienia dokładnego rozpoznania wymagane jest wykonanie dodatkowych, specjalistycznych testów. Jedną z chorób najbardziej podobnych do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest grypa, której szczyt zachorowań przypada na sezon jesienno-zimowy.

Wirus grypy i wirus SARS-CoV-2 różnią się przede wszystkim okresem inkubacji. W większości przypadków pierwsze objawy grypy zaczynają się pojawiać już w ciągu pierwszych 4 dni od momentu zakażenia, podczas gdy w przypadku COVID-19 okres ten może wynosić nawet 2 tygodnie. Dodatkowo objawy zakażenia koronawirusem często narastają powoli, podczas gdy objawy grypy mogą pojawiać się nagle. Gorączka i kaszel są objawami wspólnymi dla obu tych chorób, jednak w przypadku grypy duszność występuje o wiele rzadziej.

 

objawy koronawirusa a grypa 1

 

Charakterystyczne dla zakażenia SARS-CoV-2 jest także zjawisko utraty smaku i węchu, które nie jest zazwyczaj obecne w przebiegu grypy (chyba, że wywołane niedrożnym nosem, jednak szybko mija po ustąpieniu objawów). Ze względu na różnorodność objawów COVID-19 trudno jest jednoznacznie określić, które symptomy są wspólne dla tej choroby i grypy, jednak grypę charakteryzuje o wiele częstsze występowanie objawów, które w przypadku COVID-19 są dość rzadkie- takich jak zatkany nos, utrata apetytu, bóle mięśniowe i dreszcze.

Objawy koronawirusa – co robić, gdy zauważysz je u siebie?

Jeśli podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, skontaktuj się ze specjalną infolinią NFZ 800 190 590 lub z najbliższą stacją sanitarno – epidemiologiczną.

Nowe objawy koronawirusa

Ze względu na pojawianie się nowych mutacji koronawirusa SARS-CoV-2 (warianty wykryte w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Brazylii, Japonii, Kalifornii, Francji) infekcje mogą mieć różny przebieg lub postać. Nowe warianty wirusa SARS-CoV-2 charakteryzują się innym czasem namnażania i eliminacji wirusa z organizmu oraz manifestacją innych objawów klinicznych.

Ze względu na zróżnicowany przebieg choroby u poszczególnych osób trudno jest dokładnie mówić o „nowych” symptomach, jednak pojawiają się doniesienia o nietypowych dolegliwościach w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Początkowo w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 opisywano takie objawy jak:

 • gorączka
 • kaszel
 • zmęczenie
 • bóle mięśni
 • utrata węchu i smaku

Obecnie wymieniane są także takie objawy jak:

 • dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak np. nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha
 • zmiany skórne – wysypka, zmiana zabarwienia skóry, szczególnie w obrębie dłoni i stóp
 • zapalenie spojówek, którego objawami jest zaczerwienie oka, łzawienie, nadwrażliwość na światło
 • zmiany zapalne w obrębie jamy ustnej, dotykające przede wszystkim języka – obrzęk, zaczerwienienie, uszkodzenia błon śluzowych
 • zapalenia i bóle gardła
 • objawy sugerujące zapalenie zatok

Objawy te nie muszą pojawiać się u wszystkich pacjentów zakażonych nowymi mutacjami koronawirusa SARS-CoV-2. Ich dokładny patomechanizm oraz częstość występowania na ten moment nie jest dokładnie zbadana. Zakażenie nowopowstałymi wariantami patogenu może wiązać się z cięższym przebiegiem choroby oraz dotyczyć młodych osób, nie obciążonych chorobami towarzyszącymi.

Głównym niebezpieczeństwem nowych mutacji koronawirusa SARS-CoV-2 nie są dodatkowe objawy, ale zwiększona zakaźność i wyższe ryzyko wystąpienia poważnych komplikacji zdrowotnych w porównaniu z poprzednim wariantem SARS-CoV-2. Nie bez znaczenia jest także fakt zwiększonej zachorowalności i ciężkiego przebiegu choroby wśród ludzi młodych.

Test na koronawirusa – jakie badanie wybrać?

Ze względu na brak charakterystycznych objawów klinicznych rozpoznanie COVID-19 możliwe jest na podstawie specjalistycznych badań laboratoryjnych. W diagnostyce laboratoryjnej dostępne są testy genetyczne (molekularne) oraz testy serologiczne. Badanie molekularne pozwala na wykrycie RNA – materiału genetycznego wirusa. Testy serologiczne wykrywają swoiste przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi.

Badanie molekularne wykonuje się w wymazie pobranym z nosogardła w wyspecjalizowanym punkcie pobrań przez wykwalifikowanego pracownika medycznego. Jest to metoda charakteryzująca się wysoką czułością i swoistością.

 

Test molekularny obejmuje odwrotną transkrypcję wirusowego RNA, a następnie amplifikację cDNA metodą real-time-PCR (PCR czasu rzeczywistego). Obecnie stosowane testy pozwalają na wykrycie 4 genów kodujących białka wirusa: S, E, N i RdRP. Pozwala to na dodatkowe zwiększenie swoistości testu. Czułość testu, czyli zdolność do wykrywania wirusa jest niemal 100% i możliwe jest wykrycie już 50 kopii wirusa.

Zaletą testów molekularnych jest możliwość potwierdzenia zakażenia we wczesnej fazie, gdy jeszcze nie doszło do produkcji przeciwciał oraz możliwość wykluczenia aktywnej replikacji po przechorowaniu.

Badanie serologiczne wykonywane jest na podstawie próbki krwi pacjenta i polega na oznaczeniu przeciwciał. Przeciwciała to białka produkowane przez komórki układu odpornościowego osoby zakażonej, która miała kontakt z patogenem. Zazwyczaj oceniane są dwie klasy przeciwciał – IgM oraz IgG.

 

 

Szczególnie podkreśla się rolę testów serologicznych w rozpoznawaniu infekcji u osób bez objawów klinicznych oraz jako epidemiologiczne badanie retrospektywne pozwalające na wykrycie osób, które miały kontakt z wirusem i mogły wytworzyć mechanizmy odporności.

Objawy koronawirusa – gdzie wykonać test na koronawirusa?

test na koronawirusa gdzie wykonać

Lista Punktów Pobrań, w których można wykonać test na koronawirusa PCR, znajduje się tutaj.

INFORMACJEDowiedz się więcej:

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 – jakie badanie wybrać?

Koronawirus a grypa – jakie są różnice i podobieństwa?

Koronawirus porady – jak uchronić się przed zakażeniem COVID-19

Wariant Delta. Jakie są objawy indyjskiej mutacji COVID-19?

Objawy koronawirusa – źródła