Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Koronawirus porady – jak uchronić się przed zakażeniem COVID-19

O czym pamiętać?

Koronawirus porady – jak zapobiec zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2?

Choroba COVID-19 wywołana jest koronawirusem SARS-CoV-2, który atakuje układ oddechowy człowieka. Najważniejszym czynnikiem w dbaniu o zdrowie własne i swoich bliskich jest odpowiednia profilaktyka, czyli minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez odpowiednie zachowanie. Dzięki przestrzeganiu kilku podstawowych zasad można zapobiec infekcji, a co za tym idzie uniknąć wielu możliwych powikłań zdrowotnych choroby COVID-19.

Koronawirus porady – o czym pamiętać?

Koronawirus SARS-CoV-2 przenoszony jest drogą kropelkową. Oznacza to, że do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z cząsteczkami śliny osoby zainfekowanej, które wydychane są wraz z powietrzem podczas kaszlu, kichania i mówienia. Obecne są one także na wspólnie używanych powierzchniach, takich jak klamki, poręcze i inne, gdzie wirus może przeżyć przez długi czas po opuszczeniu organizmu gospodarza. Do zakażenia może dojść tutaj poprzez kontakt dłoni z taką powierzchnią, a następnie dotknięcia okolicy ust, nosa lub oczu.

Unikanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 opiera się przede wszystkim na ograniczeniu dróg transmisji wirusa. Najważniejsze są trzy podstawowe elementy profilaktyki:

 • dystans
 • maseczka
 • oraz dezynfekcja

koronawirus porady zasady

Zachowanie odpowiedniego dystansu od innych osób znacznie ogranicza możliwość kontaktu z wydychanym przez nie wirusem.

Zakażenie koronawirusem może przebiegać w sposób bezobjawowy, czyli osoba która nawet nie wie, że jest chora także może zakażać kolejne. Z tego względu praktycznie wszystkich należy traktować jako potencjalnie zakażonych i utrzymywać w przestrzeni publicznej zalecaną odległość od innych.

Zalecane jest także zasłanianie nosa i ust. Zastosowanie takich środków ostrożności znacznie zmniejsza ilość wydychanych przez nas do otoczenia cząsteczek wirusa, które wraz z kropelkami śliny zostają na maseczce. Służy to ograniczeniu dalszego rozprzestrzeniania się choroby, na wypadek gdybyśmy byli sami zakażeni i jeszcze nie wykazywali objawów lub przechodzili COVID-19 w sposób bezobjawowy.  Aby maseczka była skuteczna w zakresie ochrony nas samych przed zakażeniem od kogoś innego, musi posiadać ona specjalistyczne filtry oraz powinna być odpowiednio noszona.

Częste mycie i dezynfekcja rąk specjalistycznymi środkami (na bazie alkoholu, co najmniej 60%) zabijają cząsteczki wirusa, które mogą być obecne na powierzchni dłoni w wyniku ich kontaktu z przedmiotami, których wcześniej dotykały osoby zakażone.

Z tego względu należy także unikać dotykania okolic nosa, ust i oczu (aby nie przenieść na nie wirusa) oraz stosować odpowiednie środki ostrożności podczas zdejmowania zużytej maseczki- nie należy dotykać jej z przodu, należy zdjąć ją za elementy utrzymujące ją na twarzy.

W miejscach publicznych i zakładzie pracy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo powinna pamiętać o regularnej dezynfekcji przestrzeni wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów takich jak klamki, poręcze itd.

Niezwykle ważnym elementem profilaktyki jest także ograniczenie sytuacji, w których może dojść do zakażenia. Należy unikać spotkań towarzyskich oraz przebywania z osobami, z którymi nie ma się kontaktu na co dzień (np. jak z domownikami).

Dodatkowo należy wychodzić z domu tylko w sytuacjach, gdy jest to konieczne – do pracy (w przypadku braku możliwości pracy zdalnej), do sklepu po niezbędne zakupy (gdy jest to możliwe zaleca się korzystanie z dostawy do domu) lub do lekarza.

Koronawirus porady – jak robić zakupy w pandemii COVID-19?

Warto pamiętać, że wykonywanie niezbędnych zakupów wiążę się również z ryzykiem zakażenia- należy więc podczas nich także przestrzegać ścisłych środków ostrożności.

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi zasadami profilaktyki COVID-19 należy dezynfekować ręce przed wejściem i wyjściem ze sklepu- pojemniki ze specjalistycznymi środkami znajdują się zazwyczaj w widocznych miejscach.

Dodatkowo należy zakładać rękawiczki jednorazowe. Jest to szczególnie ważne podczas wyboru pieczywa, owoców i warzyw. Warto pamiętać o limitach osób w sklepach oraz o tzw. „godzinach dla seniorów” obowiązujących od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00. Jest to wyznaczony czas, w którym zakupy mogą wykonać tylko seniorzy, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczne powikłania choroby COVID-19.

Koronawirus porady – jakie są objawy koronawirusa

W przypadku zauważenia u siebie objawów choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 należy jak najszybciej skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Opisze on dalsze postępowanie oraz zleci wykonanie badania w sytuacji, gdy będzie to konieczne.

Do podstawowych objawów, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 należą:

 • kaszel
 • gorączka
 • duszności
 • utrata węchu i smaku
 • uogólnione pogorszenia samopoczucia
 • szybkie meczenie się
 • bóle kostno-stawowe
 • ból głowy
 • ból gardła

koronawirus objawy

 

Choroba COVID-19 może mieć przebieg bardzo niecharakterystyczny, dlatego tak ważne jest szczególne zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, aby możliwe było wczesne wykrycie objawów sugerujących infekcję.

Koronawirus porady – jakie badania na koronawirusa można wykonać?

Potwierdzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest tylko po wykonaniu specjalistycznych testów diagnostycznych. Obecnie głównie stosowane są trzy rodzaje:

Test na koronawirusa PCR przeprowadzany jest na podstawie próbki biologicznej zawierającej komórki nabłonkowe układu oddechowego pacjenta. Uzyskiwana ona jest na drodze wymazu z nosogardła wykonywanego przez wykwalifikowanego pracownika laboratoryjnego. Materiał ten następnie poddawany jest procesom molekularnym z wykorzystaniem reakcji PCR, podczas których dochodzi do amplifikacji (namnażania) oraz ewentualnego wykrycia obecnego tam materiału genetycznego wirusa. Test ten charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością w wykrywaniu obecnie trwającej infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

Testy serologiczne wykonywane są na podstawie próbki krwi pacjenta. Opierają się one na wykrywaniu tam specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, które produkowane są przez układ odpornościowy w odpowiedzi na kontakt organizmu z tym patogenem. Testy te nie służy do wykrywania aktywnej infekcji.

Test antygenowy na koronawirusa to badanie, które wykonuje się z wymazu z nosogardła we wczesnych stadiach infekcji – 5-7 dni od momentu pojawienia się objawów choroby COVID-19. Test ten wykrywa białko nukleokapsydu N, a nie RNA wirusa.

Niezależnie od rodzaju testu i jego wyniku zawsze należy skonsultować go z lekarzem specjalistą, gdyż stanowi on użyteczne narzędzie diagnostyczne w postepowaniu medycznym tylko po zestawieniu go z objawami klinicznymi prezentowanymi przez pacjenta oraz jego historią choroby.

koronawirus porady

KORONAWIRUS PORADYSprawdź

Koronawirus – co to jest, objawy, badania

Objawy koronawirusa SARS-CoV-2. Jakie są pierwsze objawy koronawirusa?

Koronawirus a grypa – jakie są różnice i podobieństwa?

Wariant Delta. Jakie są objawy indyjskiej mutacji COVID-19?

Koronawirus porady – informacje dodatkowe