Zdrowe serce

Pakiet badań dopasowany do Twoich potrzeb

KIEDY I JAK NALEŻY DBAĆ O SERCE?

Jeśli dbasz o swoje serce, żyjesz w typowym dla naszych czasów stresie i tempie, chcesz zapewnić przyszłość sobie i swoim najbliższym, w Twojej rodzinie występowały problemy związane z miażdżycą i chorobą niedokrwienną serca to poniższy pakiet adresowany jest właśnie do Ciebie. Jeżeli przebyłeś incydenty związane z układem sercowo-naczyniowym i jesteś pod opieką swojego lekarza, poniżej znajdziesz uzupełnienie informacji, które już uzyskałeś.

HOMOCYSTEINA

Podwyższone stężenie homocysteiny bezpośrednio łączy się z możliwością uszkodzenia ściany naczyń krwionośnych, a więc również wystąpienia stanów zatorowo-zakrzepowych. Stężenie homocysteiny jest uzależnione od ilości witaminy B12 i kwasu foliowego.

Obserwuje się genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemian homocysteiny u nosicieli mutacji w genie MTHFR. W takich przypadkach niezbędne staje się uzupełnianie niedoborów głównie kwasu foliowego. Wzrost stężenia homocysteiny może wyprzedzać pojawienie się niedoborów witamin. Dieta osób z wysokim stężeniem homocysteiny powinna być zdecydowanie wzbogacona w warzywa i owoce.

Kup badanie homocysteiny online

CRP

Białko C-reaktywne, tzw. białko ostrej fazy, jest wytwarzane w wątrobie. Jego stężenie wzrasta w  następujących przypadkach:

  • zakażenia bakteryjne,
  • oparzenia, urazy,
  • choroba nowotworowa,
  • zawał mięśnia sercowego,
  • niektóre choroby autoimmunologiczne.

Białko CRP może być wykorzystywane do monitorowania leczenia chorób, oraz jest przydatne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Przypisuje się mu znaczną rolę w ocenie ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.

zdrowe_serce1

APOLIPOPROTEINY A I B (Apo-A i Apo-B)

Apolipoproteiny są białkami odpowiedzialnymi za transport i wtórnie za metabolizm tłuszczu. Niedobory Apo-A oraz podwyższone stężenie Apo-B są bardzo ważne w diagnostyce i ocenie ryzyka powikłań miażdżycy. Wczesne wykrycie zaburzeń zdecydowania ułatwia redukcję ryzyka powikłań.

Apolipoproteina A-1 jest parametrem użytecznym przy kalkulowaniu wskaźnika przeżycia lub ryzyka u osób z przebytym zawałem lub chorobą naczyń obwodowych. Apo A-1 przenosi cholesterol z tkanek ponownie do wątroby gdzie podlega on dalszym przemianom. Dzięki temu utrzymuje tętnice wolne od cholesterolowych blaszek miażdżycowych. Apo A1 jest główną proteiną cholesterolu HDL. Obniżone stężenie Apo A1 występuje przy diecie bogatej w cukry, paleniu tytoniu i jest wczesnym wskaźnikiem choroby naczyń wieńcowych. W celu podniesienia stężenia należy unikać palenia tytoniu, spożywać mniej cukrów, zwiększyć udział ryb w diecie, uzyskać redukcję masy ciała, prowadzić 30-60 minutowe ćwiczenia fizyczne codziennie.

Apolipoproteina B jest białkiem cząsteczki LDL cholesterolu. Pomiar stężenia Apo B jest lepszym wskaźnikiem ryzyka miażdżycy niż cholesterol LDL. Apo B może być oceniane wspólnie z innymi parametrami lipidowymi w przypadku oceny ryzyka miażdżycy, chorób układu krążenia oraz u osób z obciążającym wywiadem, wywiadem rodzinnym, a także u pacjentów z hiperlipidemią. Bywa również wykorzystywany w monitorowaniu leczenia zaburzeń lipidowych. Podobnie jak inne parametry, stężenie Apo B podlega modyfikacji dietą, wysiłkiem fizycznym oraz lekami mimo silnego uwarunkowania genetycznego.

PROFIL LIPIDOWY

Profil lipidowy to badanie stężenia cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu i triglicerydów. Cholesterol jest związkiem chemicznym wytwarzanym w organizmie jako połączenie lipidów i steroidów. Dla organizmu jest niezbędny w zakresie budowy błon komórkowych i hormonów takich jak testosteron i estrogeny. Około 80% cholesterolu jest wytwarzane w wątrobie, pozostałe 20% pochodzi z diety.

Głównym źródłem cholesterolu są: mięso, drób, ryby i nabiał. Pokarmy jak np. wątroba są szczególnie bogate w cholesterol podczas gdy pokarmy roślinne nie zawierają go zupełnie. Cholesterol pochodzący z diety jest wchłaniany w jelitach i magazynowany w wątrobie. Wątroba bierze udział w regulacji gospodarki lipidowej wpływając na stężenie cholesterolu we krwi.

LDL

LDL-cholesterol często nazywany jest „złym cholesterolem” ponieważ wiąże on się z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia. Lipoproteiny LDL powodują tworzenie się cholesterolowej blaszki miażdżycowej w ścianie naczynia. Stan taki doprowadza do pogrubienia ściany naczynia, zwężenia światła tętnicy. Stan taki nazywany jest miażdżycą naczyń. Obniżając stężenie LDL-cholesterolu, obniżasz ryzyko chorób układu krążenia. W rzeczywistości stężenie LDL-cholesterolu jest lepszym wskaźnikiem ryzyka aniżeli cholesterol całkowity.

Stężenie LDL-Cholesterolu

  • Poniżej 100 mg/dl – Optymalne
  • 100 to 129 mg/dl – Niemal Optymalne/Powyżej Optimalnego
  • 130 to 159 mg/dl – Graniczne
  • 160 to 189 mg/dl – Wysokie
  • 190 mg/dl I powyżej –Bardzo wysokie

Pozostałe występujące czynniki ryzyka chorób układu krążenia pozwolą określić pożądane u Ciebie stężenie LDL-cholesterolu, podobnie jak określą sposoby postępowania terapeutycznego. Optymalny dla Ciebie poziom LDL nie musi być taki sam dla przyjaciół czy sąsiadów. Ustal ze swoim lekarzem cele do osiągnięcia oraz sposoby i czas uzyskania zakładanych celów.

W przypadku gdy zmiana nawyków żywieniowych i stylu życia nie przynoszą efektów konieczne staje się włączenie leczenia farmakologicznego.

HDL

Jest często nazywany „dobrym cholesterolem”. Jego ochronne działanie wynika z możliwości przyjmowania cholesterolu na siebie i transportowania do wątroby. Zmniejsza przez to odkładanie się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych. Tak więc pożądane jest wysokie stężenie HDL oraz niska wartość wskaźnika LDL/HDL. Odwrotnie zaś wysokie stężenie LDL oraz wysoka wartość wskaźnika LDL/HDL stanowią istotny czynnik ryzyka miażdżycy i chorób układu krążenia.

Przyjmujemy, że wysokie stężenia HDL są pożądane. Niskie stężenie HDL (poniżej 40 mg/dl) kwalifikuje Cię do grupy o wysokim ryzyku chorób układu krążenia. U przeciętnego mężczyzny stężenie cholesterolu waha się pomiędzy 40 a 50 mg/dl, u kobiet zaś wynosi najczęściej pomiędzy 50 a 60 mg/dl. Zakładamy, że wyższe wartości mają znaczenie ochronne w zakresie wystąpienia miażdżycy i jej powikłań.

Palenie tytoniu, otyłość czy nadwaga, siedzący tryb życia skutkują obniżeniem stężenia HDL. W celu obniżenia ryzyka i podwyższenia stężenia HDL wskazane jest unikanie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia cukrów, spożywanie tłuszczów z ryb, wprowadzenie 30.- 60 minutowego wysiłku fizycznego regularnie, codziennie.

U osób z podwyższonym stężeniem trójglicerydów zazwyczaj obserwuje się niskie stężenia HDL. Podnosi to zdecydowanie ryzyko chorób układu krążenia.

W przypadku gdy zmiana nawyków żywieniowych i stylu życia nie przynoszą efektów, konieczne staje się włączenie leczenia farmakologicznego.

Scroll Up