Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 – jakie badanie wybrać?

Co warto wiedzieć?

Test na koronawirusa rodzaje

Testy w kierunku diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2 występują w kilku rodzajach. Różnią się one od siebie zarówno metodą uzyskania badanej próbki, jak i parametrem, który jest oceniany podczas ich wykonywania. Co za tym idzie, różne są także wskazania do ich przeprowadzenia.

Do podstawowego podziału należy rozróżnienie tych testów na testy molekularne (genetyczne), testy antygenowe oraz testy serologiczne, nazywane także immunologicznymi.

Testy molekularne charakteryzują się wysoką skutecznością w wykrywaniu infekcji SARS-CoV-2, jednak ich zastosowanie jest ograniczone do ściśle określonych ram czasowych związanych z wcześniejszą fazą zakażenia. W momencie, gdy podejrzewa się, że pacjent przeszedł już chorobę COVID-19 bardziej skuteczne będzie wykonanie testu w kierunku przeciwciał skierowanych przeciwko temu konkretnemu patogenowi, gdyż pozwala on na ocenę, czy dana osoba została w przeszłości zakażona tym rodzajem koronawirusa. Badania polegające na oznaczeniu przeciwciał posiadają jednak ograniczenia w początkowej fazie choroby, jako że musi upłynąć określony czas, zanim komórki układu immunologicznego gospodarza zaczną je wytwarzać. Zjawisko to nosi nazwę „okienka serologicznego”.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR

Test na koronawirusa metodą PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 polega na wykrywaniu materiału genetycznego wirusa w próbce pobranej od pacjenta. W przypadku trwającej infekcji cząsteczki tego patogenu intensywnie namnażają się w komórkach błony śluzowej układu oddechowego gospodarza, a ich RNA (rodzaj materiału genetycznego) może być łatwo wykrywalne, co prawie bezsprzecznie potwierdza zakażenie tym patogenem – nawet zanim zaczną pojawiać się pierwsze objawy kliniczne COVID-19, w przypadku objawowego przebiegu tej choroby.

Test ten jest także skuteczny w potwierdzaniu zakażenia o przebiegu bezobjawowym, co dotyczy ok. 80% zakażonych. Badanie to, pomimo że cechuje się największą skutecznością w wykrywaniu infekcji, może nie być skuteczne podczas procesu diagnostycznego każdego pacjenta. Materiał genetyczny wirusa wykrywalny jest tylko podczas trwającej infekcji – w momencie jej wygaśnięcia badanie to posiada ograniczone zastosowanie, ponieważ wówczas liczba cząsteczek wirusa w organizmie badanej osoby gwałtownie spada, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo ich wykrycia podczas badania genetycznego.

Jak wygląda test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR?

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 molekularny rozpoczyna się od pobrania od pacjenta próbki materiału biologicznego. W tym celu wykonywane jest pobranie wymazu z nosogardzieli poprzez wykwalifikowanego pracownika w punkcie pobrań lub też samodzielne pobranie wymazu przez pacjenta z przedsionków nosa oraz tylnej ściany gardła – przy czym wiążę się to ze zwiększonym ryzykiem uzyskania niewiarygodnego wyniku, ze względu na skomplikowany proces uzyskania prawidłowej próbki. Uzyskany w taki sposób materiał w pierwszym etapie badania poddawany jest namnażaniu (amplifikacji) w celu uzyskania dostatecznie dużej ilości obecnego tam materiału genetycznego w postaci wirusowego RNA, a następnie dokonywana jest jego identyfikacja za pomocą metody RT-PCR, co z praktycznie 100% skutecznością potwierdza lub wyklucza obecnie trwającą infekcję.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR – kiedy wykonać?

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR należy wykonywać:

  • w celu potwierdzenia rozpoznania zakażenia tym patogenem
  • w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą chorą jako badanie kontrolne, aby potwierdzić lub wykluczyć obecność tego wirusa w drogach oddechowych pacjenta, co mogłoby się wiązać z ryzykiem przenoszenia infekcji na kolejne osoby.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 PCR wyniki

Wynik badania dostępny jest następnego dnia i można go odebrać online. Istnieje również możliwość wykonania testu RT-PCR CITO w Warszawie z wynikiem dostępnym tego samego dnia, jeśli wymaz zostanie pobrany do godziny 13.00. Wyniki wymazów pobranych po godzinie 13.00 wydawane są następnego dnia do godziny 13.00.

Pomimo, że test na koronawirusa PCR jest skutecznym badaniem, które rekomendowane jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), to jak każde narzędzie diagnostyczne nie jest on doskonały. Istnieje niewielkie ryzyko otrzymania wyniku fałszywie ujemnego (czyli niepotwierdzającego zakażenia koronawirusem, pomimo trwającej infekcji), które wynika z możliwości nieprawidłowego pobrania badanego materiału. Warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku jest obecność w wymazie komórek nabłonka, w których namnożył się wirus.

Wynik ujemny także nie wyklucza w 100% zakażenia, jako że badanie mogło zostać wykonane przed wzrostem ilości cząsteczek wirusowych do progu umożliwiającego ich wykrycie – stąd też zalecane jest powtórzenie badania genetycznego, w którym został uzyskany wynik ujemny po min. 24 godzinach w celu potwierdzenia braku zakażenia.

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego, czyli potwierdzającego chorobę COVID-19 badanie należy powtórzyć po upływie tygodnia, a następnie ponownie je skontrolować po co najmniej dobie – wówczas możliwe jest potwierdzenie całkowitej eliminacji wirusa SARS-CoV-2 z organizmu badanego pacjenta. Ze względu na złożoność procedur wyniki testów RT-PCR w kierunku choroby COVID-19 zawsze powinny być omawiane ze specjalistą.

Test na koronawirusa –  przeciwciała anty-SARS-CoV-2

Test immunologiczny w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 opiera się na identyfikacji przeciwciał określonych klas skierowanych przeciwko temu konkretnemu rodzajowi wirusa i  wykonywany jest z próbki krwi żylnej.

Przeciwciała to białka produkowane przez wyspecjalizowane komórki ludzkiego układu odpornościowego jako odpowiedź na zakażenie danym patogenem. Mają one na celu ułatwienie walki z infekcją.

Jesteś po szczepieniu przeciwko COVID-19?


Rozważ wykonanie badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu (ilościowo) w celu oceny wytworzenia mechanizmów odporności na zakażenie koronawirusem.

Test wykrywający przeciwciała koronawirusa wyniki

Ze względu na różnice pomiędzy metodami serologicznymi i molekularnymi dotyczącymi metody, rodzaju materiału oraz znaczenia klinicznego i diagnostycznego należy jego wyniki zawsze należy interpretować ze specjalistą ze względu na złożoność działania mechanizmów immunologicznych ludzkiego organizmu.

Negatywny wynik testu:

  • Niewykrycie przeciwciał nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2. Badanie mogło być wykonane w okresie kiedy przeciwciała były jeszcze nieobecne, ich poziom jest zbyt niski (tzw. okienko serologiczne), lub organizm nie wytworzył przeciwciał neutralizujących przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Pozytywny wynik testu:

  • Wykrycie przeciwciał może świadczyć o przebyciu zakażenia, aktywnej infekcji lub nabyciu odporności przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 w wyniku szczepienia (wytworzenie przeciwciał neutralizujących). Obecność przeciwciał może być także spowodowane zakażeniami przez inne drobnoustroje, chorobami, w których są produkowane autoprzeciwciała lub szczepieniem przeciwko grypie

Test antygenowy na koronawirusa – co to jest?

Poza klasycznie wykonywanymi testami PCR oraz testami serologicznymi w kierunku specyficznych przeciwciał wykonywane są testy antygenowe.

Test antygenowy wykonywany jest na podstawie wymazu z nosogardła pacjenta. Materiałem do badania są komórki nabłonkowe dróg oddechowych, w których mogą znajdować się cząsteczki wirusa. Ten rodzaj badania wykrywa tylko specyficzne białka budujące wirusa. Test antygenowy charakteryzuje się wysoką skutecznością w tym samym przedziale czasowym, co badanie PCR, jako że niezbędna jest wysoka ilość cząsteczek wirusowych, aby możliwe było wykrycie infekcji.

INFORMACJEPrzeczytaj

Objawy koronawirusa SARS-CoV-2. Jakie są pierwsze objawy koronawirusa?

Koronawirus a grypa – jakie są różnice i podobieństwa?

Koronawirus porady – jak uchronić się przed zakażeniem COVID-19

Źródła: