Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu ilościowo

Dowiedz się więcej

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu ilościowo

COVID-19 stwarza znaczne zagrożenie epidemiologiczne ze względu na wysoki potencjał do szybkiego rozprzestrzeniania się oraz bardzo niebezpieczne (potencjalnie śmiertelne) powikłania zdrowotne.

Choroba ta wywoływana jest przez wirusa z rodziny koronawirusów – SARS-CoV-2. W celu wykrycia aktywnego zakażenia wykonywane są testy molekularne PCR, które identyfikują materiał genetyczny koronawirusa w komórkach układu oddechowego pacjenta lub też testy antygenowe opierające się na identyfikacji specyficznych dla tego patogenu białek.

Badaniem zalecanym po wykonaniu szczepienia przeciw COVID-19 jest test serologiczny polegający na ilościowej ocenie stężenia specyficznych przeciwciał. Pozwala na ocenę statusu odpowiedzi immunologicznej – czy organizm wytworzył przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 swoistą reakcję immunologiczną.

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu ilościowo – kiedy wykonać?

Szczepienia służą ochronie przed zakażeniem na zasadzie wcześniejszego wywołania reakcji odpornościowej. Dzięki temu, jeżeli pacjent będzie miał styczność z danym patogenem, w przyszłości jego układ immunologiczny będzie posiadał już informacje niezbędne do szybkiego uruchomienia mechanizmów obronnych. Jest to możliwe dzięki zakodowaniu informacji w komórkach pamięci immunologicznej.

Szczepionki stosowane w Polsce zawierają informację genetyczną koronawirusa SARS-CoV-2, która dostarczana jest do organizmu pacjenta w postaci mRNA. Ten fragment kodu genetycznego pozwala na produkcję wybranych białek patogenu, które następnie prezentowane są na powierzchni komórek układowi immunologicznemu. Wirusowe mRNA nie wnika do jądra komórkowego, gdzie znajduje się DNA (będące ludzkim materiałem genetycznym), przez co nie jest w stanie wpływać na genom osoby zaszczepionej. Po wytworzeniu właściwego białka cząsteczka mRNA ulega szybkiej degradacji. W odpowiedzi na szczepionkę układ immunologiczny rozwija odpowiedź odpornościową, która uniemożliwia namnażanie się wirusa i chroni pacjenta przed chorobą COVID-19.

Produkowane są przeciwciała skierowane przeciwko domenie receptorowej RBD znajdującej się na białku kolca S (podjednostka S1), która odgrywa podstawową rolę przy wnikaniu wirusa do komórki gospodarza, co warunkuje jego zakaźność.

W celu oceny poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej oznaczane są ilościowo przeciwciała IgG skierowane przeciwko RBD, tzw. przeciwciała neutralizujące wirusa. Badanie pozwala na ocenę skuteczności szczepienia i nabycia odporności na zakażenie SARS-CoV-2 oraz dynamikę zmian stężenia przeciwciał w czasie.

test na przeciwciała koronawirusa po szczepieniu

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu ilościowo – kto powinien wykonać?

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu ilościowo powinno być wykonywane po przyjęciu szczepienia w celu oceny wytworzenia mechanizmów odporności na zakażenie koronawirusem.

Pełna odpowiedź poszczepienna rozwija się po podaniu ostatniej dawki szczepionki, a przeciwciała neutralizujące mogą się pojawiać już po 7-15 dniach od szczepienia. Oznacza to, że badanie można wykonywać już po 1-2 tygodniach od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-COV-2.

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu ilościowo cena

 

 

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu ilościowo wyniki

Wynik badania przeciwciał po szczepieniu przedstawiany jest w postaci stężenia przeciwciał wyrażanego w jednostce BAU/ml.

W zależności od oznaczonego stężenia specyficznych przeciwciał klasy IgG wynik może być kategoryzowany jako ujemny lub dodatni, gdzie minimalnym stężeniem rozstrzygającym jest wartość 7,1 BAU/ml. Poniżej tej wartości wynik badania jest ujemny, tzn. że nie są produkowane przeciwciała.

Dodatni wynik świadczy o wytworzeniu przeciwciał neutralizujących w ilościach mogących zapewnić odporność przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Oznacza to, że szczepionka okazała się skuteczna, a w przypadku narażenia pacjenta na kontakt z koronawirusem w przyszłości jego układ immunologiczny będzie przygotowany do skutecznego zwalczania tego patogenu.

Wynik ujemny wskazuje na brak przeciwciał poszczepiennych. W przypadku kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 może dojść do zachorowania na chorobę COVID-19, której przebieg może być ciężki i powodować odległe powikłania. Taki wynik powinien być skonsultowany z lekarzem w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań oceniających wydolność układu odpornościowego.

WAŻNE

U osób, które zostały zaszczepione zalecane jest wykonanie ilościowego oznaczenia przeciwciał neutralizujących skierowanych przeciwko domenie RBD zlokalizowanej na białku kolca S. Przeciwciała przeciwko białku nukleokapsydu N lub innym fragmentom białka S powstające w wyniku kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 mogą nie być wykryte w tym teście.

U osób, które przechorowały COVID-19 lub miały w przeszłości kontakt z osobą podejrzaną o infekcję wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oznaczenie ilościowe przeciwciał przeciw domenie RBD może dać wynik ujemny pomimo obecności przeciwciał wykrywanych w innych testach.

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 po szczepieniu ilościowo – źródła

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice