APTT Czas kaolinowo-kefalinowy

Dowiedz się więcej

APTT, inaczej czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, określany także czasem kaolinowo-kefalinowym jest najczulszym testem przesiewowym dla wewnątrzpochodnej i wspólnej drogi krzepnięcia.

APTT

APTT badanie

Czas APTT jest zależny od aktywności osoczowych czynników krzepnięcia II, V, VIII, IX, X, XI i XII oraz I. Wydłużony czas wskazuje na niedobory aktywności jednego z wymienionych czynników (ok. 40 – 50% wartości prawidłowych) z uwzględnieniem hemofilii lub występowanie krążących antykoagulantów.

Badanie wykorzystywane jest między innymi w monitorowaniu leczenia niefrakcjonowanymi heparynami. W zakresie dawek terapeutycznych najczęściej uzyskuje się wydłużenie APTT 1,5-2 razy w stosunku do wartości wyjściowych u pacjenta. APTT wykorzystywane jest także jako badanie w testach korekcyjnych, gdzie wykorzystuje się osocze badane i pulowane oraz osocza niedoborowe.

Na zakres referencyjny APTT wpływa: wiek oraz płeć grupa krwi. Wydłużony czas występuje we wrodzonych i nabytych niedoborach, m.in. u chorych z hemofilią, chorobą von Willebranda, w koagulopatii ze zużycia (DIC), chorobach wątroby, niedoborach witaminy K, obecności inhibitorów krzepnięcia. Skrócony APTT obserwowany jest u chorych z nadkrzepliwością oraz jako w przypadku nieprawidłowego pobrania krwi.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up