Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

APTT Czas kaolinowo-kefalinowy

Dowiedz się więcej

Badanie APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) jest testem czynnościowym, który dostarcza cennych informacji dotyczących funkcjonowania układu krzepnięcia krwi oraz jego poszczególnych czynników.

APTT badanie

Wskaźnik APTT jest najczęściej stosowany do monitorowania i kontroli przebiegu leczenia heparyną niefrakcjonowaną (UFH) oraz inhibitorami trombiny (m. in. hirudyną, dabigatranem, argatrobanem). Badanie stosuje się również w diagnostyce wrodzonej lub nabytej niewydolności niektórych czynników krzepnięcia (XII, XI, IX, VIII, VII, XIII), w przypadku podejrzenia hemofilii lub choroby von Willebranda.

Badanie APTT jest skutecznym badaniem służącym wykrywaniu obecności swoistych oraz nieswoistych inhibitorów krzepnięcia – na przykład antykoagulantu toczniowego (LAC) i innych przeciwciał antyfosfolipidowych związanych z objawami klinicznymi różnych chorób związanych z nieprawidłowym krzepnięciem krwi, np. zakrzepicy.

Jest również stosowany jako wskaźnik służący ocenie ryzyka krwawienia przed operacją chirurgiczną.

APTT – kiedy wykonać

Jest to badanie przesiewowe, które lekarz może zlecić w ramach postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego oraz jako jedno z badań, które należy wykonać przed planowaną operacją.

APTT cena | Kup badanie online

 

Przygotowanie do badania

Badanie wykonuje się na czczo. Jeżeli jest wykonywane w celu kontroli leczenia heparyną, materiał do badania jest pobierany godzinę przed kolejną dawką heparyny.

Materiał do badania

  • krew żylna

Sposób przeprowadzenia badania

  • koagulometria

APTT norma

  • 25,4 – 36,9 sek
  • ratio 0,80-1,20

Przedział terapeutyczny wartości APTT podczas leczenia heparyną jest od 1,5 do 2,5 raza dłuższy niż wartości kontrolne u danego pacjenta.
Interpretacja wyników

Wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji może być spowodowane:

  • wrodzonym lub nabytym niedoborem niektórych czynników krzepnięcia
  • stosowaniem preparatów heparyny
  • obecnością antykoagulantu toczniowego
  • obecnością innych swoistych lub nieswoistych inhibitorów krzepnięcia

Jego wydłużenie można również zaobserwować w przypadku niedoboru fibrynogenu, chorób wątroby i niedoboru witaminy K.

Skrócenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji świadczy o zwiększonej aktywności czynnika VIII, najczęściej związanej z przewlekłą chorobą zapalną. Może również wynikać z nieprawidłowego pobrania próbki krwi.

Stosowanie niektórych leków może istotnie wpływać na wyniki tego badania, dlatego zawsze należy informować lekarza o przyjmowanych obecnie preparatach.
Po wykryciu wydłużenia APTT, przy braku jednoznacznej przyczyny, należy wykonać dodatkowe badania w celu znalezienia źródła tej zmiany.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice