D-dimery

Dowiedz się więcej

D-dimery, czyli Dimery D specyficzne są najbardziej czułym markerem stabilizowanej fibryny, opornym na trawienie plazminą.

D-dimery

Powstaje pod wpływem działania plazminy na fibrynę (dawne fdp – produkty degradacji fibryny). W podobny sposób powstają produkty rozpadu firbrynogenu (FDP). Czas ich połowiczego rozpadu wynosi około 8 godzin. Mają właściwości antykoagulacyjne, cytotoksyczne, chemotaktyczne i immunosupresyjne.

Pojawiają się jako wyraz wtórnej aktywacji fibrynolizy (po aktywacji krzepnięcia). Podwyższone stężenie dimeru D obserwuje się w przebiegu DIC, żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, zatorowości płucnej, chorobach wątroby i nerek, chorobach nowotworowych, ciąży i połogu, stanach zapalnych, po zabiegach operacyjnych, przy stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, leczenia trombolitycznego, wtórnej fibrynolizie.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up