Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Bilirubina całkowita

Dowiedz się więcej

Bilirubina całkowita co to jest

Bilirubina jest pewnego rodzaju barwnikiem znajdującym się w przewodzie pokarmowym w ludzkim ciele. Około 80% pochodzi z metabolizmu hemu – pigmentu odpowiedzialnego za czerwony kolor hemoglobiny.

Hem jest metabolizowany do bilirubiny w śledzionie. Daje to jedną z dwóch frakcji bilirubiny – niesprzężoną (zwaną także wolną lub pośrednią).

W śledzionie pigment ten wiąże się z białkami osocza, a następnie przenoszony jest do wątroby, gdzie ulega dodatkowemu metabolizmowi i przekształca się w drugą frakcję bilirubiny- sprzężoną (bezpośrednią). Stamtąd jest wydzielany przez pęcherzyk żółciowy wraz z żółcią do jelit i wydalany z organizmu.

Całkowita ilość bilirubiny i frakcja bilirubiny bezpośredniej są badane podczas badań laboratoryjnych. Frakcję tę nazywa się bezpośrednią, ponieważ daje bezpośrednią reakcję z pewnego rodzaju odczynnikiem – tzw. odczynnikiem Diazo. Znając te dwa wskaźniki, łatwo jest obliczyć bilirubinę pośrednią, odejmując poziomy bilirubiny bezpośredniej od całkowitej.

Bilirubina całkowita – kiedy wykonać badanie

Test ten stosuje się w przypadku obecności żółtaczki niewiadomego pochodzenia. W procesie diagnostycznym konieczne jest określenie rodzaju hiperbilirubinemii, a także tego, która część całego szlaku metabolicznego jest zakłócona i prowadzi do akumulacji bilirubiny w innych narządach i układach.

Najczęstsze choroby wymagające badania poziomów bilirubiny to:

  • niedokrwistość hemolityczna
  • wirusowe zapalenie wątroby
  • mechaniczna niedrożność dróg żółciowych
  • alkoholowe zapalenie wątroby.

Bilirubina całkowita – kto powinien wykonać

Badanie bilirubiny całkowitej wykonuje się w przypadku wystąpienia zażółcenia skóry – żółtaczki, oraz w przypadku podejrzenia upośledzenia czynności wątroby lub podejrzenia występowania hemolizy, tj. niszczenia krwinek czerwonych.

Badanie to należy wykonywać w połączeniu z badaniem moczu, aby ocenić ewentualną obecność bilirubiny w moczu, co zapewnia dodatkowe informacje umożliwiające postawienie trafnej diagnozy.

Przygotowanie do badania

  • Badanie wykonuje się rano, na czczo.

Materiał do badania

  • krew żylna

Metoda przeprowadzenia badania

  • Chromatografia cieczowa

Bilirubina całkowita norma

Noworodki (wiek):
1 dzień <8,7 (mg/dl)
1-2 dzień <11,3
2-3 dzień <12,7
3-6 dzień <12,6
>1 miesiąc <1,00
Dorośli: <1,10 mg/dl

Podwyższona bilirubina całkowita

Zwykle test bada zarówno bilirubinę bezpośrednią, jak i całkowitą, sprawdzając, która frakcja jest podwyższona co umożliwia skuteczniejsze szukanie przyczyny żółtaczki. Wysoka bilirubina bezpośrednia najczęściej wskazuje na mechaniczną przyczynę żółtaczki. W takich przypadkach często potrzebne są dodatkowe badania (najczęściej obrazowe) w celu ustalenia dokładnej przyczyny.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice