Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Cyfra 21-1

Dowiedz się więcej

CYFRA 21-1 to związek chemiczny (polipeptyd), który produkowany jest przez niektóre komórki nabłonkowe występujące w całym organizmie. U zdrowych osób jego stężenia we krwi utrzymują się na dość niskich poziomach, jednak w przebiegu niektórych stanów chorobowych poziomy CYFRA 21-1 ulegają zwiększeniu, przez co oznaczanie stężeń tego związku może być stosowane jako marker- czyli związek, którego zmiany poziomów wskazują na określone schorzenia.

CYFRA 21-1 – kiedy należy wykonać badanie

Wzrost stężenia tego polipeptydu jest charakterystyczny w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuc, a zwłaszcza płaskonabłonkowego. Podwyższone wskaźniki CYFRA 21-1 występują u nawet 70% chorych na ten nowotwór. Niewielkie wzrosty obserwuje się także w przebiegu innych chorób, np. nerek, wątroby oraz niektórych chorobach płuc, jednak nie są one wtedy tak znaczne jak w przypadku obecności raka płuc. Stopień podwyższenia tego wskaźnika jest związany ze stopniem zaawansowania choroby. Jest tym wyższy, im wyższa jest masa pierwotnego guza, obecność przerzutów w węzłach chłonnych oraz w innych, odległych tkankach.

CYFRA 21-1 – kto powinien wykonać badanie?

Badanie to jest zazwyczaj badaniem uzupełniającym, mającym na celu wyjaśnić wykryte wcześniej w innych badaniach nieprawidłowości, które mogłyby świadczyć o chorobie nowotworowej płuc. Jest także wykonywane w celu monitorowania skuteczności wdrożonego już leczenia oraz ewentualnego wczesnego wykrywania nawrotów choroby w przypadku oceny leczenia już zakończonego.

Jak większość nowotworów płuc rak niedrobnokomórkowy najczęściej wywoływany jest przez palenie tytoniu. Dlatego częstsze badania w kierunku tego rodzaju zaburzeń powinni wykonywać właśnie palacze. Pierwszymi niepokojącymi objawami raka płuca są:

  • duszność
  • przedłużający się kaszel
  • krwioplucie
  • ból w klatce piersiowej
  • nawracające zapalenia płuc
  • utrata masy ciała

Kolejne objawy są o wiele bardziej złożone i zazwyczaj wynikają z przerzutów nowotworu- w związku z czym mogą wyglądać na zaburzenia funkcji każdego narządu, gdzie będą się obecnie znajdowały.

Wstępne rozpoznanie zazwyczaj stawiane jest na podstawie badań obrazowych, jak zdjęcie RTG lub tomografia komputerowa.

CYFRA 21-1 cena

 

CYFRA 21-1 norma

  • do 3,3 ng/ml

CYFRA 21-1 wyniki

Wzrost poziomów tego markera koreluje z występowaniem choroby nowotworowej określonego typu, najczęściej raka niedrobnokomórkowego płuc. Jednak, jako że jest to wąskie badanie i wysokowyspecjalizowane, ma ono wartość diagnostyczną tylko w momencie gdy jest interpretowane przez lekarza specjalistę w połączeniu z wynikami innych badań oraz w zestawieniu z całościową historią choroba pacjenta oraz prezentowanymi przez niego objawami. Wyniki tego badania mogą pozwolić na skuteczne zaplanowanie dalszego postępowania diagnostycznego oraz leczniczego oraz stanowią ważny czynnik prognostyczny pozwalający na ocenę zaawansowania choroby oraz przewidywanie dalszego jej przebiegu.

Źródło:

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice