Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Inhibina B

Dowiedz się więcej

Co to jest inhibina B?

Inhibiny to białka, które odpowiedzialne są za hamowanie procesu produkcji FSH. FSH, czyli hormon folikulotropowy, jest substancją odpowiedzialną (razem z innymi hormonami) za regulację cyklu miesiączkowego u kobiet, pobudzanie dojrzewania komórek jajowych oraz produkcję hormonów płciowych, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Inhibiny produkowane są przez gonady (jądra i jajniki), przysadkę, a u kobiet w ciąży także przez łożysko i ciałko żółte. Występują dwa podtypy inhibin, czyli inhibina A oraz inhibina B, a ich poziomy we krwi różnią się w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego kobiety – najwyższy poziom podtypu B występuje podczas fazy folikularnej.

Inhibina B – kiedy wykonać?

Jako że substancja ta reguluje prawidłowe funkcjonowanie jajników w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i zdolności kobiety do zajścia w ciążę, to zaburzenia jej poziomów mogą wiązać się przede wszystkim z utrudnionym poczęciem.

Oznaczanie stężenia inhibiny B w połączeniu z badaniem hormonu antymullerowskiego stanowi najbardziej podstawowe badania służące diagnostyce żeńskiej niepłodności, gdyż oba te badania stanowią skuteczny wskaźnik pozostałej rezerwy jajnikowej, czyli tego, ile komórek jajowych będą one w stanie jeszcze wyprodukować.

Stężenia inhibiny B maleją wraz z wiekiem kobiety, osiągając poziomy praktycznie nieoznaczalne podczas menopauzy. Jej wartości dlatego są wprost proporcjonalne do ilości pozostałych pęcherzyków jajowych w jajniku.

Inhibina B – kto powinien wykonać?

Najczęściej badania inhibiny B wykonuje się u kobiet podczas diagnostyki zaburzeń zdrowia reprodukcyjnego. Objawami tego typu schorzeń mogą być:

  • trudności z zajściem w ciążę
  • nieregularne miesiączki
  • przedwczesne objawy menopauzy

Badanie to także wykonuje się u mężczyzn podczas diagnozowania zaburzeń płodności oraz nieprawidłowości w gospodarce hormonów płciowych.

Inhibina B jaka jest norma

Stężenia tej substancji zależne są od dnia cyklu menstruacyjnego kobiety.

  • 1-2 dzień cyklu: 15 – 70 g/ml
  • 3-5 dzień cyklu: 45 – 120 g/ml
  • Późna faza folikularna: 30 – 90 g/ml
  • Do czasu owulacji: 80 – 2 00 g/ml
  • Faza lutealna: < 50 g/ml
  • Postmenopauza i stan po usunięciu jajników < 10 g/ml

Inhibina B wyniki

Zbyt niskie poziomy inhibiny B świadczą o niskim poziomie rezerwy jajnikowej obecnej w gonadach kobiety. Może to świadczyć o zbyt wczesnym wygaśnięciu funkcji jajników, co powinno wpłynąć na decyzję o ewentualnej wcześniejszej planowanej ciąży. Badanie to powinno być wykonywane w połączeniu z innymi testami diagnostycznymi służącymi rozpoznawaniu żeńskich problemów z płodnością, w tym także badań obrazowych, takich jak USG.

Oznaczanie poziomów inhibiny B jest także badaniem wykonywanym podczas przygotowywania kobiety do zabiegu zapłodnienia in vitro i może on zostać wykonany tylko po potwierdzeniu uzyskania pożądanych wartości w badaniu.

Wyniki wszystkich badań laboratoryjnych, szczególnie tak specjalistycznych jak to, zawsze należy konsultować z lekarzem, gdyż tylko w połączeniu z innymi badaniami oraz z obrazem klinicznym prezentowanym przez pacjentkę stanowią one użyteczną diagnostycznie informację umożliwiającą skuteczne podjęcie dalszego leczenia.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice