Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Diagnostyka deficytu alfa1-antytrypsyny AAT

Dowiedz się więcej

Alfa1-antytrypsyna jest inhibitorem proteaz, głównie elastazy neutrofilów, ulegającym ekspresji w wątrobie i innych tkankach, wydzielanym do krwi. Deficyt alfa1-antytrypsyny występuje w populacjach pochodzenia europejskiego z częstością 1:2.000-1:5.000 urodzeń. Mutacje zmniejszają aktywność inhibitora we krwi, przyczyniając się do zniszczenia ścianek pęcherzyków płucnych, niektóre powodują jego polimeryzację i odkładnie w wątrobie lub szybką degradację wewnątrzkomórkową, a jedna z rzadszych mutacji zmienia aktywność białka w inhibitor trombiny i czynnika XI, powodując skazę krwotoczną. Deficyt alfa1-antytrypsyny jest spowodowany mutacją genu serpiny 1 (AAT) na chromosomie 14q32.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice