Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Kardiomiopatia przerostowa

Dowiedz się więcej

kardiomiopatia

Kardiomiopatia przerostowa jest bardzo częstą pierwotną chorobą mięśnia sercowego z asymetrycznym przerostem komory lewej i niekiedy przegrody międzykomorowej. Częstość występowania szacuje się na co najmniej 1:500 urodzeń, 90% przypadków izolowanej kardiomiopatii przerostowej jest uwarunkowanych genetycznie, a 60% przypadków występuje rodzinnie. Jest najczęstszą przyczyną śmierci sercowej przed 35 r.ż.

Co to jest kardiomiopatia?

Przyczyną choroby jest defekt białek sarkomerowych lub mikrofilamentowych w mięśniu serca, co prowadzi do zmniejszenia siły skurczu, zaburzenia struktury miocytów, włóknienia i kompensacyjnego przerostu mięśnia. Choroba najczęściej jest spowodowana mutacjami genu ciężkiego łańcucha 7 beta miozyny (MYH7) na chromosomie 14q12 z bardzo licznymi opisanymi mutacjami (ok. 35% przypadków), genu białka C wiążącego miozynę (MYBPC3) na chromosomie 11p11 (ok. 20% przypadków), genu sercowej troponiny T2 (TNNT2) na chromosomie 1q32 z licznymi opisanymi mutacjami (ok. 20% przypadków) lub innych genów, w tym laminy A/C (LMNA) na chromosomie 1q21. Dziedziczenie dominujące.

Kardiomiopatia objawy

Choroba rozwija się podstępnie i bezobjawowo do około 50 r.ż., ale spotyka się przypadki z początkiem przed 20 r.ż. Początkowo pacjenci skarżą się na zmniejszenie wydolności fizycznej, duszność, bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, a rzadziej omdlenia lub nagłe upadki, oraz nasilanie objawów po wysiłku fizycznym lub spożyciu alkoholu.

W tym okresie stwierdza się wypuklenie okolicy serca, przemieszczenie i powiększenie uderzenia koniuszkowego, osłuchowo presystoliczny rytm cwałowy. Przebieg choroby postępujący do przewlekłej niewydolności lewokomorowej serca, z utratą sprawności fizycznej, skłonnością do arytmii (migotanie przedsionków, trwała tachykardia komorowa). W przypadkach objawowych ryzyko zgonu około 5% rocznie, w tym 1% zgonów nagłych.

Kardiomiopatia badania

W EKG stwierdza się przerost mięśniówki lewej komory, zaburzenia repolaryzacji i patologiczny załamek Q, zaburzenia rytmu serca (zwłaszcza komorowe). W badaniu echokardiograficznym obserwuje się pogrubienie ścian i zmniejszenie objętości lewej komory, zachowaną czynność skurczową, osłabienie relaksacji, podwyższone wartości końcowego ciśnienia rozkurczowego, u 25% dodatkowo zwężenie lewego ujścia tętniczego. Przebieg choroby bardzo zmienny, ulega modyfikacjom przez liczne czynniki, w tym polimorfizm genów układu regulacji ciśnienia krwi.

Kardiomiopatia kiedy się zbadać?

Wskazaniem do wykonania testu jest:

  • diagnostyka przypadków izolowanej kardiomiopatii przerostowej, zwłaszcza rozpoznanej w wieku dorosłym lub występujących rodzinnie; 
  • diagnostyka przypadków przewlekłej niewydolności lewokomorowej serca o wczesnym początku, zwłaszcza z powiększeniem serca lub zaburzeniami rytmu serca, przy skłonności do nadciśnienia tętniczego; 
  • diagnostyka przypadków kardiomegalii wykrytej we wczesnym wieku dorosłym lub młodzieńczym, zwłaszcza z wywiadem rodzinnym obciążonym niewydolnością krążenia lub nagłą śmiercią sercową przed 35 r.ż.;
  • badania rodzinne: wykrycie mutacji genu MYH7, MYBPC3, TNNT2 lub LMNA u krewnego w rodzinach z kardiomiopatią przerostową; konieczne badanie bezobjawowego rodzeństwa (zwłaszcza przy zmianach w EKK lub echokardiografii), istnieje możliwość zastosowania w badaniach prenatalnych w niektórych rodzinach.

Dostępne badania:

  • Genetyczna diagnostyka kardiomiopatii – analiza genu MYH7,
  • Genetyczna diagnostyka kardiomiopatii przerostowej – najczęstsze mutacje genu MYBPC3 – drugi etap diagnostyki,
  • Genetyczna diagnostyka kardiomiopatii przerostowej – najczęstsze mutacje genu TNNT2 – trzeci etap diagnostyki,
  • Genetyczna diagnostyka kardiomiopatii przerostowej – najczęstsze mutacje genu LMNA – czwarty etap diagnostyki.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice