Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella

Dowiedz się więcej

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella

W przypadku Salmonelli źródłem zakażenia jest chory/nosiciel człowiek/zwierzę. Rezerwuarem mogą być: zakażona woda, żywność (drób, jajka, nabiał), przedmioty. Postać powodująca dolegliwości żołądkowo-jelitowe jest wywołana S. enteritidis, która może powodować przejściowe nosicielstwo (być wydalana z kałem do kilku miesięcy). Jednak inne typy tej bakterii jak S. typhi (powodująca dur brzuszny) stwarzają ryzyko nawet dożywotniego pozostawania w drogach i pęcherzyku żółciowym osoby ozdrowiałej. Shigella dysenteriae, powodująca czerwonkę bakteryjną, po jej ustąpieniu jest wykrywana w kale krócej, ale ilość bakterii która jest potrzebna do zakażenia kolejnej osoby, jest w jej przypadku dużo niższa.

Osoby, które przechodzą infekcję bezobjawowo lub z łagodnymi objawami pokarmowymi, wydalają patogeny wraz ze swoim kałem i stwarzają zagrożenie dla innych członków społeczności, w tym dzieci. U nich przebieg choroby może być bardziej gwałtowny, prowadzić do hospitalizacji w przebiegu odwodnienia (z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, suchością skóry, zmniejszonym oddawaniem moczu) czy sepsy (z gorączką, spadkiem ciśnienia, wzrostem tętna, drgawkami i zaburzeniami świadomości). Dodatkowo, drobnoustroje mogą się okazać niewrażliwe (niereagujące) na rutynowo stosowane antybiotyki, co wydłuża i utrudnia leczenie.

Stąd konieczność prowadzenia działań, które zapobiegną rozpowszechnianiu zakażeń, takich jak:

 • edukacja społeczeństwa co do sposobu rozprzestrzeniania i przebiegu infekcji Shigellą, Salmonellą
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej (mycie rąk, odpowiednie przechowywanie i obróbka termiczna żywności, dezynfekcja powierzchni i wspólnych sprzętów, dbałość o stan czystości kuchni i spożywanie pokarmów ze sprawdzonych źródeł)
 • w zakładach pracy przestrzeganie przepisów zapewniających właściwe zasady przetwórstwa żywności
 • dokładna, szybka diagnostyka, zgłaszanie i monitoring każdego przypadku zatrucia pokarmowego, zwłaszcza dotyczącego większej liczby osób (zawsze należy dążyć do ustalenia źródła zakażenia, zidentyfikowania skażonej żywności czy zanieczyszczonego ujęcia wody)

Kiedy wykonać posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella?

Badanie to jest testem przesiewowym, stosowanym jako element profilaktyki w celu:

 • kontroli stanu rozpowszechnienia bezobjawowego nosicielstwa bakterii w populacji
 • zapobiegania rozprzestrzeniania zakażeń, szczególnie wśród osób wyjątkowo na nie wrażliwych

Kto powinien wykonać posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella?

 • osoby bez objawów zakażenia, chcące podjąć pracę w zawodach obarczonych ryzykiem rozprzestrzeniania patogenów (stanowiska związane z produkcją, obróbką, wydawaniem żywności, wytwarzaniem leków, przygotowywaniem wody do spożycia przez ludzi; posady pracowników opieki zdrowia, studentów medycyny, zakładów opiekuńczo-leczniczych; profesje wiążące się z pracą z dziećmi do lat 6)
 • osoby które przebyły zakażenie układu pokarmowego, z określeniem jego dokładnej przyczyny (gatunku bakterii) lub nie (charakterystyczne objawy: biegunka o różnym charakterze, skurczowe bóle brzucha, podwyższona temperatura, dolegliwości żołądkowe, zawroty głowy, osłabienie i senność)
 • osoby, które miały styczność z osobą z historią zakażenia, z jego zidentyfikowaną etiologią lub nie
 • osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji drobnoustrojami pokarmowymi (małe dzieci, osoby starsze, z osłabioną odpornością, zmienioną fizjologiczną florą układu pokarmowego np. w przebiegu przewlekłego zapalenia lub antybiotykoterapii)

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella cena

 

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella wyniki

 • posiew ujemny (-)

Nie wyhodowano bakterii; wykluczenie nosicielstwa.

 • posiew dodatni (+)

Wyhodowano bakterie; potwierdzenie nosicielstwa. Stan bezobjawowego nosicielstwa zazwyczaj ustępuje samoistnie (w przypadku Salmonelli nawet do ok. pół roku, Shigelli do miesiąca), ale osoby z dodatnimi posiewami są prawnie zobowiązane do przestrzegania wzmożonych reguł sanitarnych i zgłaszania się do lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu wykonywania regularnych testów.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella – przygotowanie?

Przed rozpoczęciem zbiórki należy zaopatrzyć się w punkcie pobrań w 3 wymazówki z podłożem transportowym.

Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa Salmonella-Shigella należy pobierać w ciągu 3 kolejnych dni (każdego dnia jedna próbka kału).

Przed pobraniem próbki należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Kał należy oddać do czystego, suchego naczynia (basen lub inny pojemnik).

Próbkę kału należy pobrać za pomocą wymazówki i umieścić w podłożu transportowym.

Każda próbkę należy opisać datą i godziną .

Próbkę w podłożu transportowym należy przechowywać  w temperaturze pokojowej.

Czas od pobrania próbki do dostarczenia do laboratorium nie powinien przekraczać 48 godz. Próbki przekazywać należy codziennie lub w krótkim odstępie czasu. Próbki mogą być przekazywane od poniedziałku do środy.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice