Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Posiew kału w kierunku Yersinia

Spis treści

Yersinia to grupa bakterii, z których kilka wywołuje u ludzi choroby odzwierzęce. Najczęstszym podtypem chorobotwórczym jest yersinia enterocolitica. Badanie posiewu kału w kierunku Yersinia pozwala na wykrycie tych bakterii, niezależnie od ich dokładniejszego podtypu, co jest niezwykle przydatne w celu potwierdzenia wstępnie postawionej na podstawie objawów klinicznych diagnozy. Najczęściej choroba wywoływana przez Yersinię ma postać jelitową, która przypomina ostre zatrucie pokarmowe. Do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez kontakt z pokarmami zanieczyszczonymi odchodami chorych zwierząt lub poprzez spożycie ich mięsa.

Czym jest posiew kału w kierunku Yersinia?

Badanie to polega na namnażaniu bakterii uzyskanych z próbki kału oraz następnie na ich identyfikacji poprzez ocenę wyglądu kolonii bakteryjnej w laboratorium mikrobiologicznym. Dodatkowo wykonuje się także oznaczenie lekowrażliwości, czyli pomiar na jaki antybiotyk dany szczep bakterii będzie najmniej odporny, a co za tym idzie, którego zastosowanie będzie najbardziej skuteczne w przypadku infekcji u danego pacjenta.

Kiedy należy wykonać posiew kału w kierunku Yersinia?

O wykonaniu tego badania laboratoryjnego decyduje lekarz po ocenie objawów klinicznych danego pacjenta oraz zebraniu wywiadu chorobowego. Często zakażenie przez bakterię Yersinia prezentuje pewne trudności diagnostyczne, gdyż objawy bywają podobne do innych chorób oraz mogą być łatwo pomylone z zatruciem pokarmowym. Istotny w wywiadzie chorobowym jest możliwy kontakt ze zwierzętami, które mogłyby przenosić ten patogen, jako że bardzo rzadko występuje transmisja bakterii z rodzaju Yersinia między człowiekiem, a człowiekiem.

Powiązane badania

Zalecamy zapoznac się z podobnymi badaniami:

Kto powinien wykonać posiew kału w kierunku Yersinia?

Objawy jersiniozy (czyli choroby wywoływanej przez bakterię Yersinia) mogą różnić się u poszczególnych pacjentów, a ich nasilenie zależy od wielu czynników, jak np. wiek pacjenta i jego ogólny stan zdrowia. Objawy zazwyczaj pojawiają się ok. tydzień po zakażeniu i trwają do trzech tygodni. U dzieci ta infekcja najczęściej przebiega w postaci ostrej biegunki (może znajdować się w niej krew), bólów brzucha i gorączki.

U dorosłych zakażenie Yersinią często może być mylone z zapaleniem wyrostka robaczkowego, gdyż bywa że ból brzucha jest zlokalizowany przede wszystkim w okolicy tego narządu, połączony z gorączką, co jest charakterystycznymi objawami zapalenia wyrostka. W niektórych ciężkich przypadkach mogą wystąpić powikłania, takie jak uogólnione zakażenie całego organizmu (sepsa) oraz zapalenia stawów.

Badanie posiewu kału w kierunku Yersinia jest zlecane w sytuacji, gdy u danego pacjenta występuje biegunka o nie do końca określonej etiologii.

Posiew kału w kierunku Yersinia- wyniki i interpretacja

W wynikach badania mikrobiologicznego kału w kierunku Yerisnia znajduje się informacja o obecności bakterii tego rodzaju w badanym materiale lub o jej braku.

Dodatkowo może zostać wykonany antybiogram, który określa na jakie antybiotyki ten poszczególny rodzaj drobnoustroju chorobotwórczego jest najbardziej wrażliwy, a co za tym idzie jakie leczenie będzie u danego pacjenta najbardziej skuteczne. Czas leczenia i dawki antybiotyków zależne są od nasilenia objawów oraz czasu trwania infekcji.

Jak w przypadku każdej antybiotykoterapii niezwykle ważne jest ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarskich dotyczących przyjmowania leków, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do przetrwania najbardziej opornych bakterii i powtórnej infekcji o cięższym przebiegu.

Kał - posiew w kierunku Yersinia - cena | kupić online