Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 próbka)

Dowiedz się więcej

Czym jest posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 próbka)?

Posiew kału to badanie mikrobiologiczne mające na celu wykrycie i identyfikację określonych bakterii w próbce badanego materiału. W tym przypadku są to bakterie z rodzaju Salmonella i Shigella. Są one odpowiedzialne za wywoływanie chorób układu pokarmowego, ale mogą też bytować w organizmie danego pacjenta bez powodowania jakichkolwiek objawów- mówimy wówczas o nosicielstwie, ponieważ osoba ta dalej może zarażać inne, nawet jeżeli sama nie wykazuje oznak choroby.

Badanie to wykonywane jest z 1 próbki.

Kiedy należy wykonać posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 próbka)?

Badanie to opiera się na pobraniu próbki kału do specjalnego pojemniczka, a następnie poddanie go badaniu mikrobiologicznemu w warunkach laboratoryjnych.

Posiew polega na namnożeniu bakterii na specjalnych podłożach, co pozwala na wykrycie ich obecności i identyfikację gatunków.

Bakterie Salmonella odpowiedzialne są za wywoływanie kilku chorób, które są zależne od dokładnego podtypu tej bakterii. Najczęściej występujący szczep, (Salmonella Enteritidis) odpowiedzialny jest za wywoływanie salmonellozy, która należy do pierwszej pod względem częstości przyczyny bakteryjnych zatruć pokarmowych w Polsce.

Do zakażenia najczęściej dochodzi w wyniku spożycia mięsa drobiowego lub jaj, na których znajdują się te organizmy chorobotwórcze. Często sam przebieg choroby jest łagodny i nie wymaga leczenia, co jednak niesie za sobą ryzyko wystąpienia u takiego pacjenta stanu bezobjawowego nosicielstwa.

Bakterie z rodzaju Shigella odpowiedzialne są za wywoływanie czerwonki, czyli ostrej choroby zakaźnej jelit przebiegającej z intensywną biegunką, w której może znajdować się krew. W krajach rozwiniętych ta choroba występuje bardzo rzadko, w większości przypadków dotyczy ona krajów rozwijających się.

Kto powinien wykonać posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 próbka)?

Badanie to jest wymagane przez niektóre miejsca pracy (szpitale, sektor gastronomiczny) oraz do odbycia określonych praktyk zawodowych przez uczniów i studentów. Należy je wykonać kilkukrotnie ze względu na to, że bakterie te wydalane są okresowo – czyli nie muszą znajdować się w każdej próbce kału. Na nosicielstwo może wskazywać fakt przebycia salmonellozy, choć może czasami być on łatwy do przeoczenia, jako że nasilenie objawów nie musi być znaczne, a choroba może mieć charakter samoograniczający się – mówi się wówczas często po prostu o “zatruciu pokarmowym”.

Do objawów salmonellozy należą:

  • ostra biegunka
  • ból brzucha
  • mdłości, wymioty
  • stan podgorączkowy / gorączka
  • ogólne pogorszenie samopoczucia chorego, uczucie rozbicia

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 próbka)- wyniki i interpretacja

Uzyskany wynik pozytywny tego badania świadczy o obecności bakterii z rodzaju Salmonella (lub/i Shigella) w organizmie badanego chorego. Do zakażenia mogło dojść znacznie wcześniej, a bakterie mogą bytować w jelicie dość długo bez wywoływania objawów chorobowych. W przypadku wykrycia tych drobnoustrojów włączana jest antybiotykoterapia mająca na celu wyeliminowanie ich z przewodu pokarmowego pacjenta.

Podczas stosowania antybiotyków zawsze należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich, gdyż dokończenie pełnej antybiotykoterapii jest niezwykle ważne w zapobieganiu nawrotom chorób bakteryjnych. Ponadto, jeżeli u danej osoby zostanie wykryta Salmonella, to pozostali członkowie rodziny także powinni wykonać to badanie w celach kontrolnych, aby określić czy nie doszło u nich do zarażenia się.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 próbka)

Pobranie kału – krok po kroku

Aby wykonać pobranie kału na badanie, należy się wcześniej zaopatrzyć w  specjalny pojemnik na kał z przytwierdzoną do nakrętki łopatką i czyste, suche naczynie (basen, ewentualnie plastikowy jednorazowy pojemnik).

Przed pobraniem próbki należy opróżnić pęcherz moczowy, a następnie oddać kał do przygotowanego wcześniej czystego suchego pojemnika.

Jeśli w kale widoczne są pasożyty należy oddzielić je od próbki, wypłukać wodą i przesłać do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość wody lub soli fizjologicznej.

Za pomocą łopatki z nakrętki pojemnika należy pobrać małe próbki  kału z kilku punktów, szczególnie tych zawierających np. krew, śluz lub ropę.

Całkowita ilość kału w pojemniku powinna odpowiadać wielkości orzecha laskowego, a jeśli kał jest płynny objętość próbki powinna wynosić 2-3 ml.

Pobranie kału – co dalej

Próbkę należy przekazać do punktu pobrań w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania. Jeżeli czas od pobrania do dostarczenia przekracza 2 godziny, próbkę należy przechowywać w lodówce.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice