Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Oporność osmotyczna erytrocytów

Dowiedz się więcej

Co to jest oporność osmotyczna erytrocytów?

Erytrocyty to inne określenie na czerwone krwinki, czyli podstawowe komórki krwi odpowiedzialne za transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek organizmu. Ich prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne, aby cały organizm utrzymywał odpowiedni poziom natlenowania. W przypadkach zaburzeń funkcji tego mechanizmu dochodzi do rozwoju objawów znanych jako niedokrwistość lub też anemia. Wynikają one z niewystarczającej dostawy tlenu do komórek. Jedną z przyczyn takiego stanu chorobowego, mogą być defekty budowy krwinek czerwonych, jak chociażby nieprawidłowości w strukturze jej błony komórkowej. Badanie oporności osmotycznej erytrocytów umożliwia przetestowanie integralności tej błony.

Oporność osmotyczna erytrocytów – kiedy wykonać badanie?

Badanie polega na obserwacji zachowania krwinek czerwonych w roztworach NaCl o różnym stężeniu. W wyniku działania mechanizmu fizjologicznego, jakim jest osmoza, w pewnym stężeniu soli dojdzie do pękania erytrocytów- w wyniku wnikania większych ilości wody do tych komórek. Im szybciej zachodzi ten proces, tym większe prawdopodobieństwo że w znacznej części erytrocytów krążących we krwi pacjenta znajdują się wady budowy błony komórkowej, co zwiększa podatność krwinek na nieprawidłowy, zbyt szybki rozpad i niemożność dalszego pełnienia swojej funkcji transportowej dla tlenu.

Oporność osmotyczna erytrocytów – kto powinien wykonać badanie?

Badanie to pozwala stwierdzić tzw. zmniejszoną oporność osmotyczną, która występuje w wielu chorobach, w których przebiegu obecna jest niedokrwistość hemolityczna, czyli anemia wywołana zbyt szybkim rozpadem erytrocytów. Do lekarza przede wszystkim powinni zgłosić się pacjenci prezentujący następujące objawy niedokrwistości:

 • ogólne pogorszenie samopoczucia, osłabienie
 • pogorszenie tolerancji wysiłku, szybsze męczenie się
 • bladość powłok skórnych i błon śluzowych
 • szybsze tętno (tachykardia)
 • trudności z koncentracją
 • omdlenia
 • uczucie duszności

Oporność osmotyczna erytrocytów cena | Kup badanie online

Oporność osmotyczna erytrocytów normy

Początek hemolizy – stężenia 0,42-0,48% NaCl

Całkowita hemoliza – 0,28-0,34% NaCl

Oporność osmotyczna erytrocytów wyniki

Niedokrwistość hemolityczna wynikająca z wad budowy błony komórkowej erytrocytów zazwyczaj jest objawem innych, bardziej złożonych chorób. O obecności tego zaburzenia świadczy przesunięcie wartości stężeń, w jakich dochodzi do hemolizy- szczególnie jeżeli do rozpadu krwinek dochodzi w większych stężeniach NaCl.

Tylko zmniejszona oporność ma znaczenie diagnostyczne, zwiększona nie jest powodem do niepokoju. Zjawisko to może występować w następujących chorobach:

 • niedokrwistość hemolityczna sferocytowa wrodzona
 • choroba hemolityczna noworodków
 • niedokrwistość hemolityczna spowodowana zatruciem, np. benzenem
 • w przebiegu choroby nowotworowej (np. chłoniaków)
 • marskość wątroby
 • niedokrwistość autoimmunohemolityczna
 • w wyniku rozległych oparzeń

Wiele z tych chorób ma ciężki przebieg i jest warunkowane genetycznie (czyli są to choroby wrodzone) lub autoimmunologicznie (czyli wynikają z nieprawidłowego działania własnego układu odpornościowego pacjenta). Ze względu na skomplikowanie i złożoność mechanizmów tych chorób wyniki tego badania zawsze powinny być konsultowane z lekarzem specjalistą, gdyż tylko w połączeniu z pełnym obrazem klinicznym prezentowanych przez pacjenta objawów oraz wynikami innych badań diagnostycznych stanowią istotną klinicznie informację, która pozwoli na prawidłowe zaplanowanie dalszego procesu leczniczo-diagnostycznego.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice