Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Oporność osmotyczna erytrocytów

Dowiedz się więcej

Co to jest oporność osmotyczna erytrocytów?

Erytrocyty to inne określenie na czerwone krwinki, czyli podstawowe komórki krwi odpowiedzialne za transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek organizmu. Ich prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne, aby cały organizm utrzymywał odpowiedni poziom natlenowania. W przypadkach zaburzeń funkcji tego mechanizmu dochodzi do rozwoju objawów znanych jako niedokrwistość lub też anemia. Wynikają one z niewystarczającej dostawy tlenu do komórek. Jedną z przyczyn takiego stanu chorobowego, mogą być defekty budowy krwinek czerwonych, jak chociażby nieprawidłowości w strukturze jej błony komórkowej. Badanie oporności osmotycznej erytrocytów umożliwia przetestowanie integralności tej błony.

Oporność osmotyczna erytrocytów – kiedy wykonać badanie?

Badanie polega na obserwacji zachowania krwinek czerwonych w roztworach NaCl o różnym stężeniu. W wyniku działania mechanizmu fizjologicznego, jakim jest osmoza, w pewnym stężeniu soli dojdzie do pękania erytrocytów- w wyniku wnikania większych ilości wody do tych komórek. Im szybciej zachodzi ten proces, tym większe prawdopodobieństwo że w znacznej części erytrocytów krążących we krwi pacjenta znajdują się wady budowy błony komórkowej, co zwiększa podatność krwinek na nieprawidłowy, zbyt szybki rozpad i niemożność dalszego pełnienia swojej funkcji transportowej dla tlenu.

Oporność osmotyczna erytrocytów – kto powinien wykonać badanie?

Badanie to pozwala stwierdzić tzw. zmniejszoną oporność osmotyczną, która występuje w wielu chorobach, w których przebiegu obecna jest niedokrwistość hemolityczna, czyli anemia wywołana zbyt szybkim rozpadem erytrocytów. Do lekarza przede wszystkim powinni zgłosić się pacjenci prezentujący następujące objawy niedokrwistości:

 • ogólne pogorszenie samopoczucia, osłabienie
 • pogorszenie tolerancji wysiłku, szybsze męczenie się
 • bladość powłok skórnych i błon śluzowych
 • szybsze tętno (tachykardia)
 • trudności z koncentracją
 • omdlenia
 • uczucie duszności

Oporność osmotyczna erytrocytów cena | Kup badanie online

Oporność osmotyczna erytrocytów normy

Początek hemolizy – stężenia 0,42-0,48% NaCl

Całkowita hemoliza – 0,28-0,34% NaCl

Oporność osmotyczna erytrocytów wyniki

Niedokrwistość hemolityczna wynikająca z wad budowy błony komórkowej erytrocytów zazwyczaj jest objawem innych, bardziej złożonych chorób. O obecności tego zaburzenia świadczy przesunięcie wartości stężeń, w jakich dochodzi do hemolizy- szczególnie jeżeli do rozpadu krwinek dochodzi w większych stężeniach NaCl.

Tylko zmniejszona oporność ma znaczenie diagnostyczne, zwiększona nie jest powodem do niepokoju. Zjawisko to może występować w następujących chorobach:

 • niedokrwistość hemolityczna sferocytowa wrodzona
 • choroba hemolityczna noworodków
 • niedokrwistość hemolityczna spowodowana zatruciem, np. benzenem
 • w przebiegu choroby nowotworowej (np. chłoniaków)
 • marskość wątroby
 • niedokrwistość autoimmunohemolityczna
 • w wyniku rozległych oparzeń

Wiele z tych chorób ma ciężki przebieg i jest warunkowane genetycznie (czyli są to choroby wrodzone) lub autoimmunologicznie (czyli wynikają z nieprawidłowego działania własnego układu odpornościowego pacjenta). Ze względu na skomplikowanie i złożoność mechanizmów tych chorób wyniki tego badania zawsze powinny być konsultowane z lekarzem specjalistą, gdyż tylko w połączeniu z pełnym obrazem klinicznym prezentowanych przez pacjenta objawów oraz wynikami innych badań diagnostycznych stanowią istotną klinicznie informację, która pozwoli na prawidłowe zaplanowanie dalszego procesu leczniczo-diagnostycznego.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice