Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Posiew w kierunku patogenów alarmowych

Dowiedz się więcej

Czym jest posiew w kierunku patogenów alarmowych?

Patogeny alarmowe to jasno określona grupa drobnoustrojów chorobotwórczych, które wywołują groźne dla życia pacjenta schorzenia oraz charakteryzują się wielolekoopornością, czyli prezentują znaczne trudności w leczeniu, jako że wiele stosowanych substancji leczniczych nie wykazuje w stosunku to nich znaczącej skuteczności. Ponadto mają one duży potencjał epidemiologiczny, przez to że często możliwe jest bezobjawowe nosicielstwo, które może być w łatwy sposób przekazywane z osoby na osobę.

Posiew w kierunku patogenów alarmowych to badanie mikrobiologiczne, które ma na celu identyfikację ewentualnie obecnych w pobranym od pacjenta materiale badawczym drobnoustrojów, co umożliwia szybsze wdrożenie procedur mających na celu zapobieganie ich rozprzestrzeniania się oraz skuteczne zaplanowanie leczenia.

Kiedy należy wykonać posiew w kierunku patogenów alarmowych?

Posiew w kierunku patogenów alarmowych wykonuje się, gdy u pacjenta występuje podejrzenia zakażenia następującymi bakteriami i grzybami, które wykazują wysoką oporność na klasycznie stosowane leczenie:

  • gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA)
  • enterokoki
  • enterobacteriaceae spp.
  • pałeczka ropy błękitnej
  • pałeczki niefermentujące
  • laseczka beztlenowa Clostridium difficile
  • dwoinka zapalenia płuc
  • grzyby Candida

Wszystkie te patogeny mogą wywoływać zakażenia różnych układów, których objawy będą różniły się w zależności od tego, w którym miejscu organizmu aktualnie występują zmiany chorobotwórcze.

Posiew polega na hodowli bakterii uzyskanych z próbki pobranej od pacjenta oraz ocenie ich gatunków na podstawie charakterystycznego wyglądu kolonii bakteryjnych i oznaczania ich oporności na różne antybiotyki.

Kto powinien wykonać posiew w kierunku patogenów alarmowych?

O wykonaniu tego badania decyduje lekarz na podstawie objawów klinicznych pacjenta oraz oceny ewentualnego ryzyka występowania drobnoustrojów z tej grupy w danym przypadku. Szczególnie należy rozważyć wykonanie tego badania, gdy stosowane dotychczas leczenie nie przynosi zmniejszenia nasilenia objawów. Wszystkie wykryte zakażenia patogenami z tej grupy podlega zgłaszaniu do sanepidu.

Posiew w kierunku patogenów alarmowych

Wyniki tego badania zawierają informację na temat obecności patogenów z grupy patogenów alarmowych w przesłanej do badania mikrobiologicznego próbce.

Ponadto dostarczony zostaje także antybiogram, czyli wykaz substancji leczniczych, na które dana bakteria jest najmniej i najbardziej oporna, co znacznie ułatwia zaplanowanie skutecznej antybiotykoterapii.

W przypadku zlecenia antybiotyków należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących czasu ich stosowania, gdyż niedokończenie pełnej kuracji może skutkować przetrwaniem w organizmie drobnoustrojów o największej oporności na antybiotyki, co w przypadku patogenów alarmowych sprawia, że ponowne leczenie jest bardzo trudne, w wyniku czego możliwości zahamowania postępów choroby przez nie wywoływanej będą bardzo ograniczone. Może to skutkować bardzie ciężkimi dla zdrowia i życia pacjenta powikłaniami, włącznie ze zgonem.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Wymaz z gardła | jak się przygotować?

Na pobranie wymazu z gardła należy zgłosić się  do punktu pobrań na czczo lub minimum 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.

Przed badaniem nie  należy myć zębów, nie można stosować płynów do płukania jamy ustnej oraz tabletek do ssania.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice