Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Posiew w kierunku patogenów alarmowych

Dowiedz się więcej

Czym jest posiew w kierunku patogenów alarmowych?

Patogeny alarmowe to jasno określona grupa drobnoustrojów chorobotwórczych, które wywołują groźne dla życia pacjenta schorzenia oraz charakteryzują się wielolekoopornością, czyli prezentują znaczne trudności w leczeniu, jako że wiele stosowanych substancji leczniczych nie wykazuje w stosunku to nich znaczącej skuteczności. Ponadto mają one duży potencjał epidemiologiczny, przez to że często możliwe jest bezobjawowe nosicielstwo, które może być w łatwy sposób przekazywane z osoby na osobę.

Posiew w kierunku patogenów alarmowych to badanie mikrobiologiczne, które ma na celu identyfikację ewentualnie obecnych w pobranym od pacjenta materiale badawczym drobnoustrojów, co umożliwia szybsze wdrożenie procedur mających na celu zapobieganie ich rozprzestrzeniania się oraz skuteczne zaplanowanie leczenia.

Kiedy należy wykonać posiew w kierunku patogenów alarmowych?

Posiew w kierunku patogenów alarmowych wykonuje się, gdy u pacjenta występuje podejrzenia zakażenia następującymi bakteriami i grzybami, które wykazują wysoką oporność na klasycznie stosowane leczenie:

  • gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA)
  • enterokoki
  • enterobacteriaceae spp.
  • pałeczka ropy błękitnej
  • pałeczki niefermentujące
  • laseczka beztlenowa Clostridium difficile
  • dwoinka zapalenia płuc
  • grzyby Candida

Wszystkie te patogeny mogą wywoływać zakażenia różnych układów, których objawy będą różniły się w zależności od tego, w którym miejscu organizmu aktualnie występują zmiany chorobotwórcze.

Posiew polega na hodowli bakterii uzyskanych z próbki pobranej od pacjenta oraz ocenie ich gatunków na podstawie charakterystycznego wyglądu kolonii bakteryjnych i oznaczania ich oporności na różne antybiotyki.

Kto powinien wykonać posiew w kierunku patogenów alarmowych?

O wykonaniu tego badania decyduje lekarz na podstawie objawów klinicznych pacjenta oraz oceny ewentualnego ryzyka występowania drobnoustrojów z tej grupy w danym przypadku. Szczególnie należy rozważyć wykonanie tego badania, gdy stosowane dotychczas leczenie nie przynosi zmniejszenia nasilenia objawów. Wszystkie wykryte zakażenia patogenami z tej grupy podlega zgłaszaniu do sanepidu.

Posiew w kierunku patogenów alarmowych

Wyniki tego badania zawierają informację na temat obecności patogenów z grupy patogenów alarmowych w przesłanej do badania mikrobiologicznego próbce.

Ponadto dostarczony zostaje także antybiogram, czyli wykaz substancji leczniczych, na które dana bakteria jest najmniej i najbardziej oporna, co znacznie ułatwia zaplanowanie skutecznej antybiotykoterapii.

W przypadku zlecenia antybiotyków należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących czasu ich stosowania, gdyż niedokończenie pełnej kuracji może skutkować przetrwaniem w organizmie drobnoustrojów o największej oporności na antybiotyki, co w przypadku patogenów alarmowych sprawia, że ponowne leczenie jest bardzo trudne, w wyniku czego możliwości zahamowania postępów choroby przez nie wywoływanej będą bardzo ograniczone. Może to skutkować bardzie ciężkimi dla zdrowia i życia pacjenta powikłaniami, włącznie ze zgonem.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Wymaz z gardła | jak się przygotować?

Na pobranie wymazu z gardła należy zgłosić się  do punktu pobrań na czczo lub minimum 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.

Przed badaniem nie  należy myć zębów, nie można stosować płynów do płukania jamy ustnej oraz tabletek do ssania.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice