Badania po przechorowaniu COVID-19

Pakiety badań dopasowane do Twoich potrzeb

Czym są badania po przechorowaniu COVID-19?


Celem badań zawartych w pakiecie jest wczesne wykrycie zmian chorobowych, które utrzymują się po przechorowaniu COVID-19 i mogą powodować poważne uszkodzenia narządów, w tym m.in. serca, płuc, nerek, wątroby oraz układu nerwowego i układu pokarmowego.

Ich szybkie wykrycie znacząco zwiększa szanse na wdrożenie skutecznego leczenia, które może pomóc uniknąć nieodwracalnych powikłań zdrowotnych.

 

Jakie badania po przechorowaniu COVID-19 należy wykonać?


Opisywany poniżej pakiet zalecany jest osobom, które chcą ocenić swój stan zdrowia po przejściu infekcji wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Badania te pozwalają zarówno na ocenę ogólnego stanu organizmu, jak i funkcji poszczególnych tkanek i narządów, które mogłyby ulec uszkodzeniu przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Morfologia krwi

Morfologia krwi jest podstawowym badaniem diagnostycznym, które polega na ocenie szerokiej gamy parametrów krwi żylnej. Podczas tego badania oceniana jest liczebność poszczególnych grup komórek obecnych we krwi – zarówno krwinek czerwonych (erytrocytów), jak i krwinek białych (z podziałem na ich poszczególne populacje), liczba płytek krwi, stężenie hemoglobiny, hematokryt i wskaźniki czerwonokrwinkowe. Dzięki temu badaniu możliwa jest ocena stanu ogólnego pacjenta, wykrycie trwającej infekcji lub wielu innych chorób.

ALT, AST, GTP
Wymienione powyżej parametry to poszczególne enzymy produkowane przez wątrobę. Pomiar ich aktywności służy do oceny stanu funkcjonowania tego narządu oraz wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w obrębie wątroby. Podwyższenie wartości tych enzymów może wskazywać na uszkodzenia- tymczasowe lub długotrwałe. Niektóre badania medyczne sugerują związek pomiędzy ciężką postacią COVID-19 a pogorszeniem się stanu zdrowia wątroby.

Na wyniki badań tych wskaźników zawsze należy jednak patrzeć całościowo, pamiętając o wpływie innych czynników na pracę wątroby, takich jak np. stosowanie określonych grup leków, przewlekłe spożywanie alkoholu, zapalenia wątroby i inne. Nieprawidłowe wyniki AST, ALT lub GTP wymagają konsultacji lekarskiej w celu wyjaśnienia ich przyczyn.

LDH

Dehydrogenaza mleczanowa (w skrócie LDH) to rodzaj enzymu, który obecny jest niemal w każdej komórce ludzkiego organizmu. Wysokie stężenia LDH występują w tkankach, które posiadają szczególnie nasilony metabolizm, związany z dużym zapotrzebowaniem energetycznym np. wątroba, serce, mózg. W przypadku uszkodzenia tkanek i narządów dochodzi do znacznego wzrostu poziomów LDH we krwi.

Glukoza

Badanie glukozy na czczo polega na pomiarze stężenia tego cukru we krwi pacjenta przed pierwszym posiłkiem. Glukoza jest podstawowym związkiem energetycznym w ludzkim organizmie, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie praktycznie każdej komórki. W prawidłowych warunkach stężenie glukozy na czczo nie powinno przekraczać 99 mg/dl. W sytuacji gdy wartości te są większe należy rozpocząć szerszą diagnostykę w kierunku cukrzycy, czyli choroby metabolicznej związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem trzustki. Istnieje związek między cięższym przebiegiem COVID-19, a współwystępującą cukrzycą. Dodatkowo ciężki stan zapalny związany z COVID-19 może uaktywnić u danej osoby istniejące wcześniej predyspozycje związane z rozwojem zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Dokładny mechanizm tego zjawiska oraz jego skala nie są dobrze poznane, jednak zawsze warto profilaktycznie kontrolować poziomy glukozy we krwi. Nieleczona cukrzyca może prowadzić do wystąpienia bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych, takich jak np. nefropatia lub retinopatia cukrzycowa, dlatego niezwykle istotne jest wczesne zdiagnozowanie choroby oraz jak najszybsze wdrożenie leczenia.

Kreatynina

Kreatynina to białko, które w znaczącej większości powstaje w mięśniach szkieletowych. Z tego powodu jej stężenia we krwi utrzymują się na dość stałym poziomie, który bezpośrednio zależny jest od masy mięśniowej danego pacjenta. Kreatynina wydalana jest głównie z moczem, dlatego ocena jej poziomów w surowicy krwi jest dość prostym i skutecznym wskaźnikiem mającym na celu ocenę funkcji filtracyjnej nerek. W przypadku nieprawidłowej pracy nerek, kreatynina będzie filtrowana w niedostateczny sposób, a jej poziomy we krwi będą rosły.

W przebiegu COVID-19 może dochodzić do uszkodzeń nerek o różnym stopniu nasilenia. Bardzo często uszkodzenia te nie są widoczne, jednak długoterminowo mogą prowadzić do wielu zaburzeń związanych z funkcją wydalniczą nerek, dzięki której regulowane są stężenia wielu związków obecnych we krwi. Ponadto, niezależnie od infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 badanie poziomów kreatyniny we krwi zalecane jest pacjentom dorosłym ok. raz w roku, w celach profilaktycznych wykrycia chorób nerek, jako że bardzo wiele z nich potrafi rozwijać się przez lata bez manifestacji objawów klinicznych.

D-dimery

D-dimery są to produkty degradacji czyli rozpadu fibryny, które powstają podczas procesów krzepnięcia krwi. Badanie D-dimerów jest przydatne w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich i w zatorowości płucnej czyli gdy zachodzi podejrzenie zaburzeń procesów krzepnięcia krwi. Jest to niestety względnie częste powikłanie (w stosunku do ogólnej, niewielkiej liczby wszystkich powikłań) choroby COVID-19, które może mieć dramatyczne skutki dla zdrowia i życia pacjenta.

Zwiększona krzepliwość krwi, o której świadczy podwyższony poziom D-dimerów we krwi może prowadzić do tworzenia zakrzepów i w konsekwencji do udarów mózgu, zawału mięśnia sercowego lub zatorowości płucnej. Tego rodzaju stany chorobowe stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta, dlatego w przypadku wykrycia podwyższonych wartości D-dimerów należy jak najszybciej skonsultować te wyniki z lekarzem w celu wyjaśnienia przyczyn tego stanu oraz wdrożenia właściwego leczenia przeciwzakrzepowego (w przypadkach, gdy lekarz uzna to za konieczne).

NT-proBNP

NT-proBNP jest hormonem, który głównie produkowany jest przez komórki mięśnia sercowego. W prawidłowych warunkach odpowiada on za kontrolowanie objętości i ciśnienia krwi w krwiobiegu. Wzrost produkcji tego hormonu sygnalizuje jednak pewne patologie w obrębie serca. Podwyższone wartości NT-proBNP świadczą o zwiększonej intensywności pracy serca, co może wynikać z wielu różnych czynników, jednak zazwyczaj jest związane z niewydolnością serca lub chorobą niedokrwienną tego narządu.

Koronawirus SARS-CoV-2 może wywoływać zapalenie mięśnia sercowego, jak również poprzez układ neurohormonalny powodować destabilizację układu krążenia, w konsekwencji czego może dojść do zaburzeń rytmu serca, incydentów wieńcowych i ciężkiej niewydolności serca. Zdarza to się rzadko, jednak nie jest wykluczone, że u części pacjentów po COVID-19 dochodzi do rozwoju zaburzeń manifestujących się szybkim męczeniem się, uczuciem duszności lub bólami w klatce piersiowej. Oznaczenie poziomów NT-proBNP może okazać się bardzo przydatnym narzędziem diagnostycznym w procesie różnicowania tych dolegliwości z innymi jednostkami chorobowymi.

Witamina D

Aktywna postać witaminy D3 (czyli cholekalcyferol) pełni liczne, niezwykle ważne funkcje w organizmie. Witamina D odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie układu kostno-szkieletowego, zarządzanie gospodarką wapniową oraz poprawne działanie układu odpornościowego. Istnieje związek pomiędzy ciężkością przebiegu infekcji, a niedoborami witaminy D3.

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo

To test diagnostyczny stosowany do oceny humoralnej odpowiedzi immunologicznej na białko S wirusa SARS‑CoV‑2.

 

Kup online pakiet badań


 

 

Pakiet Badania po szczepieniu na COVID-19 zawiera:


Morfologia


AST


ALT


NT-proBNP


GGTP


Glukoza


Witamina D


LDH


Kreatynina


D-dimery


Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo


Nasze testy diagnostyczne w kierunku badań po przechorowaniu COVID-19 wykonywane są przy pomocy odczynników Elecsys firmy Roche Diagnostics oraz wysokospecjalistycznych analizatorów cobas e, które wykorzystując zaawansowaną metodę pomiarową (elektrochemiluminescencję) zapewniają bardzo dobrą precyzję i wysoką wiarygodność uzyskanych wyników.

Logotyp Roche DIagnostics Sp. z o.o.