Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Badania po przechorowaniu COVID-19
rozszerzony

Badania po przechorowaniu COVID-19
rozszerzony

Czym są badania dla osób, które przeszły COVID-19?

Celem badań zawartych w pakiecie jest wczesne wykrycie zmian chorobowych, które utrzymują się po przechorowaniu COVID-19 i mogą powodować poważne uszkodzenia narządów, w tym m.in. serca, płuc, nerek, wątroby oraz układu nerwowego i układu pokarmowego. Ich szybkie wykrycie znacząco zwiększa szanse na wdrożenie skutecznego leczenia, które może pomóc uniknąć nieodwracalnych powikłań zdrowotnych.

Jakie ślady zostawia w nas COVID-19 - okiem eksperta

Jakie badania warto wykonać po przechorowaniu COVID-19?

Profil po przechorowaniu COVID-19 - Podstawowy

ALT – aminotransferaza alaninowa, AST – aminotransferaza asparaginianowa
Wymienione powyżej parametry to poszczególne enzymy produkowane przez wątrobę. Pomiar ich aktywności służy do oceny stanu funkcjonowania tego narządu oraz wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w obrębie wątroby. Podwyższenie wartości tych enzymów może wskazywać na uszkodzenia- tymczasowe lub długotrwałe. Niektóre badania medyczne sugerują związek pomiędzy ciężką postacią COVID-19 a pogorszeniem się stanu zdrowia wątroby. Na wyniki badań tych wskaźników zawsze należy jednak patrzeć całościowo, pamiętając o wpływie innych czynników na pracę wątroby, takich jak np. stosowanie określonych grup leków, przewlekłe spożywanie alkoholu, zapalenia wątroby i inne. Nieprawidłowe wyniki AST, ALT wymagają konsultacji lekarskiej w celu wyjaśnienia ich przyczyn.
Morfologia krwi obwodowej 5-Diff
Morfologia krwi jest podstawowym badaniem diagnostycznym, które polega na ocenie szerokiej gamy parametrów krwi żylnej. Podczas tego badania oceniane są liczebności poszczególnych grup komórek obecnych we krwi – zarówno krwinek czerwonych (erytrocytów), jak i krwinek białych (z podziałem na ich poszczególne populacje), liczba płytek krwi, stężenie hemoglobiny, hematokryt i wskaźniki czerwonokrwinkowe. Dzięki temu badaniu możliwa jest ocena stanu ogólnego pacjenta, wykrycie trwającej infekcji lub wielu innych chorób.
Kreatynina
Kreatynina to białko, które w znaczącej większości powstaje w mięśniach szkieletowych. Z tego powodu jej stężenia we krwi utrzymują się na dość stałym poziomie, który bezpośrednio zależny jest od masy mięśniowej danego pacjenta. Kreatynina wydalana jest głównie z moczem, dlatego ocena jej poziomów w surowicy krwi jest dość prostym i skutecznym wskaźnikiem mającym na celu ocenę funkcji filtracyjnej nerek. W przypadku nieprawidłowej pracy nerek, kreatynina będzie filtrowana w niedostateczny sposób, a jej poziomy we krwi będą rosły. W przebiegu COVID-19 może dochodzić do uszkodzeń nerek o różnym stopniu nasilenia. Bardzo często uszkodzenia te nie są widoczne, jednak długoterminowo mogą prowadzić do wielu zaburzeń związanych z funkcją wydalniczą nerek, dzięki której regulowane są stężenia wielu związków obecnych we krwi. Ponadto, niezależnie od infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 badanie poziomów kreatyniny we krwi zalecane jest pacjentom dorosłym ok. raz do roku, w celach profilaktycznych chorób nerek, jako że bardzo wiele z nich potrafi rozwijać się przez lata bez manifestacji klinicznej objawów.
Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo
W badaniu są wykrywane przeciwciała IgM i IgG w surowicy krwi żylnej pojawiające się w wyniku kontaktu z wirusem. Oznaczenie przeciwciał wykonujemy metodą półilościową. Stosowane w naszych laboratoriach testy mają certyfikaty dopuszczające ich wykorzystanie dla celów diagnostycznych u ludzi.
Witamina 25 OH D3
Witamina D oznaczana przez badanie stężenia metabolitu 25(OH)D3 w surowicy krwi. Pozwala stwierdzić, czy w momencie badania pacjent cierpi na niedobór witaminy D.

Profil po przechorowaniu COVID-19 - Rozszerzony

Morfologia krwi obwodowej 5-Diff
Morfologia krwi jest podstawowym badaniem diagnostycznym, które polega na ocenie szerokiej gamy parametrów krwi żylnej. Podczas tego badania oceniane są liczebności poszczególnych grup komórek obecnych we krwi – zarówno krwinek czerwonych (erytrocytów), jak i krwinek białych (z podziałem na ich poszczególne populacje), liczba płytek krwi, stężenie hemoglobiny, hematokryt i wskaźniki czerwonokrwinkowe. Dzięki temu badaniu możliwa jest ocena stanu ogólnego pacjenta, wykrycie trwającej infekcji lub wielu innych chorób.
ALT – aminotransferaza alaninowa , AST – aminotransferaza asparaginianowa i GTP – gamma-glutamylotranspeptydaza
Wymienione powyżej parametry to poszczególne enzymy produkowane przez wątrobę. Pomiar ich aktywności służy do oceny stanu funkcjonowania tego narządu oraz wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w obrębie wątroby. Podwyższenie wartości tych enzymów może wskazywać na uszkodzenia- tymczasowe lub długotrwałe. Niektóre badania medyczne sugerują związek pomiędzy ciężką postacią COVID-19 a pogorszeniem się stanu zdrowia wątroby. Na wyniki badań tych wskaźników zawsze należy jednak patrzeć całościowo, pamiętając o wpływie innych czynników na pracę wątroby, takich jak np. stosowanie określonych grup leków, przewlekłe spożywanie alkoholu, zapalenia wątroby i inne. Nieprawidłowe wyniki AST, ALT lub GTP wymagają konsultacji lekarskiej w celu wyjaśnienia ich przyczyn.
LDH (dehydrogenaza mleczanowa)
Dehydrogenaza mleczanowa (w skrócie LDH) to rodzaj enzymu, który obecny jest niemal w każdej komórce ludzkiego organizmu. Wysokie stężenia LDH występują w tkankach, które posiadają szczególnie nasilony metabolizm, związany z dużym zapotrzebowaniem energetycznym np. wątroba, serce, mózg. W przypadku uszkodzenia tkanek i narządów dochodzi do znacznego wzrostu poziomów LDH we krwi.
Glukoza na czczo
Badanie glukozy na czczo polega na pomiarze stężenia tego cukru we krwi pacjenta przed pierwszym posiłkiem. Glukoza jest podstawowym związkiem energetycznym w ludzkim organizmie, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie praktycznie każdej komórki. W prawidłowych warunkach stężenie glukozy na czczo nie powinno przekraczać 99 mg/dl. W sytuacji gdy wartości te są większe należy rozpocząć szerszą diagnostykę w kierunku cukrzycy, czyli choroby metabolicznej związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem trzustki. Istnieje związek między cięższym przebiegiem COVID-19, a współwystępującą cukrzycą. Dodatkowo ciężki stan zapalny związany z COVID-19 może uaktywnić u danej osoby istniejące wcześniej predyspozycje związane z rozwojem zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Dokładny mechanizm tego zjawiska oraz jego skala nie są dobrze poznane, jednak zawsze warto profilaktycznie kontrolować poziomy glukozy we krwi. Nieleczona cukrzyca może prowadzić do wystąpienia bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych, takich jak np. nefropatia lub retinopatia cukrzycowa, dlatego niezwykle istotne jest wczesne zdiagnozowanie choroby oraz jak najszybsze wdrożenie leczenia.
Kreatynina
Kreatynina to białko, które w znaczącej większości powstaje w mięśniach szkieletowych. Z tego powodu jej stężenia we krwi utrzymują się na dość stałym poziomie, który bezpośrednio zależny jest od masy mięśniowej danego pacjenta. Kreatynina wydalana jest głównie z moczem, dlatego ocena jej poziomów w surowicy krwi jest dość prostym i skutecznym wskaźnikiem mającym na celu ocenę funkcji filtracyjnej nerek. W przypadku nieprawidłowej pracy nerek, kreatynina będzie filtrowana w niedostateczny sposób, a jej poziomy we krwi będą rosły. W przebiegu COVID-19 może dochodzić do uszkodzeń nerek o różnym stopniu nasilenia. Bardzo często uszkodzenia te nie są widoczne, jednak długoterminowo mogą prowadzić do wielu zaburzeń związanych z funkcją wydalniczą nerek, dzięki której regulowane są stężenia wielu związków obecnych we krwi. Ponadto, niezależnie od infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 badanie poziomów kreatyniny we krwi zalecane jest pacjentom dorosłym ok. raz do roku, w celach profilaktycznych chorób nerek, jako że bardzo wiele z nich potrafi rozwijać się przez lata bez manifestacji klinicznej objawów.
D-dimer
D-dimery są to produkty degradacji czyli rozpadu fibryny, które powstają podczas procesów krzepnięcia krwi. Badanie D-dimerów jest przydatne w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich i w zatorowości płucnej czyli gdy zachodzi podejrzenie zaburzeń procesów krzepnięcia krwi. Jest to niestety względnie częste powikłanie (w stosunku do ogólnej, niewielkiej liczby wszystkich powikłań) choroby COVID-19, które może mieć dramatyczne skutki dla zdrowia i życia pacjenta. Zwiększona krzepliwość krwi, o której świadczy podwyższony poziom D-dimerów we krwi może prowadzić do tworzenia zakrzepów i w konsekwencji do udarów mózgu, zawału mięśnia sercowego lub zatorowości płucnej. Tego rodzaju stany chorobowe stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta, dlatego w przypadku wykrycia podwyższonych wartości D-dimerów należy jak najszybciej skonsultować te wyniki z lekarzem w celu wyjaśnienia przyczyn tego stanu oraz wdrożenia właściwego leczenia przeciwzakrzepowego (w przypadkach, gdy lekarz uzna to za konieczne).
P-ciała p/ wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo
Badanie przeciwciał całkowitych anty-SARS-CoV-2 to test diagnostyczny stosowany do oceny humoralnej odpowiedzi immunologicznej na białko S wirusa SARS‑CoV‑2.Jest to badanie serologiczne, które polega na oznaczeniu we krwi pacjenta poziomu swoistych przeciwciał (immunoglobulin, w tym IgG), przeciwko domenie wiążącej receptor białkowy kolca S (RBD) SARS-CoV-2. Obecność przeciwciał świadczy o kontakcie badanej osoby z koronawirusem w przeszłości. Badanie to nie powinno być stosowane do potwierdzenia lub wykluczenia aktywnej infekcji COVID-19. Badaniami potwierdzającymi obecność wirusa, również w okresie największej zakaźności, jest badanie molekularne PCR oraz wykrywanie antygenu wirusa. Przeciwciała są to białka produkowane przez komórki układu immunologicznego w odpowiedzi na kontakt z patogenem. Należy pamiętać, że serokonwersja, czyli wytwarzanie przeciwciał, rozpoczyna się najczęściej po kilku lub kilkunastu dniach od początku infekcji, w zależności od rodzaju przeciwciał i cech osobniczych chorego.
Facebook
LinkedIn
Twitter

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice