Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Nortryptylina

Dowiedz się więcej

Nortryptylina jest głównym, aktywnym metabolitem amitryptyliny. Amitryptylina jest jednym z leków psychotropowych z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (a także jednym ze starszych- stosuje się ją od 1961 roku). Jej mechanizm działania polega na hamowaniu w synapsach neuronalnych (czyli połączeniach między komórkami nerwowymi) wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, co ma swoje zastosowanie w licznych chorobach psychiatrycznych, ale nie tylko. Stosowana jest w leczeniu chorób takich jak:

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia lękowe
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • bezsenność
 • bóle neuropatyczne

Nortryptylina – kiedy należy wykonać badanie

Poziomy nortryptyliny najczęściej oznacza się w celu oceny czy lek stosowany jest w odpowiednich ilościach. Oznacza się właśnie tę pochodną leku, jako że w organizmie amitryptylina jest szybko metabolizowana właśnie do tej substancji i to ona głównie wywiera działanie terapeutyczne. W przypadku nieprawidłowej podaży leku, lub innych cech warunkujących jego przetwarzanie w organizmie, jego stężenia we krwi mogą być niewystarczające, aby osiągnąć pożądany efekt leczniczy. W przypadku zbyt wysokich poziomów tego związku chemicznego mogą występować efekty uboczne, a w połączeniu z innymi lekami mogą być one potęgowane i prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Tak samo jak wszystkie inne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, amitryptyliny nie można łączyć z lekami z grupy inhibitorów MAO- może to prowadzić do groźnego dla życia zespołu serotoninowego.

Nortryptylina – kto powinien wykonać badanie

Badanie najczęściej zleca się w przypadku podejrzenia zatrucia amitryptyliną w wyniku przedawkowania leków lub niekorzystnej interakcji z inną substancją.

Najczęstszymi objawami zbyt wysokich stężeń nortryptyliny, które potęgują efekty uboczne są:

 • senność, zawroty głowy
 • podwyższone tętno (szybsze bicie serca)
 • obniżona temperatura ciała
 • splątanie, dezorientacja
 • nudności, wymioty
 • sztywność mięśniowa

Jeśli leczenie mające na celu obniżenie poziomów leku nie zostanie szybko wdrożone mogą nastąpić bardziej poważne komplikacje, takie jak:

 • zaburzenia przewodnictwa nerwowego w sercu (prowadzące do niewydolności serca)
 • utrata przytomności
 • drgawki
 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego
 • śpiączka
 • śmierć

Nortryptylina normy

 • wartości terapeutyczne 75-250 ng/ml
 • wartości toksyczne >500 ng/ml

Nortryptylina wyniki

Wyniki tego badania zawsze należy konsultować z lekarzem. Jeżeli zostało ono wykonane w celu korekcji dawki przyjmowanego leku, wówczas należy omówić je z psychiatrą w celu dostosowania odpowiednich ilości substancji do zamierzonego leczenia. W przypadku badania mającego na celu stwierdzenie źródła objawów zatrucia jest to informacja, która warunkuje dalsze leczenie oraz postępowanie toksykologiczne.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice