Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Retikulocyty mikroskopowo

Dowiedz się więcej

Retikulocyty to pozbawiona jądra, niedojrzała postać erytrocytów (krwinek czerwonych). Ich dojrzewanie do postaci dojrzałej trwa 2-4 dni i zachodzi w szpiku kostnym, następnie są uwalniane do krwi obwodowej.

Retikulocyty są większe i zawierają mniejsze stężenie hemoglobiny (nośnika tlenu) niż erytrocyty. W zależności od stopnia dojrzałości komórek, w ich cytoplazmie występuje różna zawartość materiału genetycznego (RNA). Formy młode zawierają dużo RNA, natomiast dojrzałe, występujące we krwi obwodowej, jego niewielkie ilości. Przekształcając się w erytrocyty (czerwone krwinki) tracą resztkowe RNA oraz jądro, co wpływa na zmniejszenie ich rozmiaru.

Przy zwiększonej utracie/niszczeniu erytrocytów i prawidłowej funkcji szpiku, krwiotworzenie wzrasta i powstaje więcej retikulocytów, by przywrócić równowagę w liczbie elementów morfotycznych krwi i zapewnić tkankom ciągłość w dostawach tlenu. Różnorodne choroby i stany mogą wpływać na spadki lub wzrosty w poziomie czerwonych krwinek, czynność szpiku, a co za tym idzie również odsetek retikulocytów.

Liczba retikulocytów we krwi stanowi dobre odzwierciedlenie czynności krwiotwórczej szpiku i jest jednym z podstawowych oraz często wykonywanych badań w diagnostyce hematologicznej. Oznaczanie ma duże znaczenie diagnostyczne.

Retikulocyty – kiedy wykonać badanie?

Liczbę retikulocytów można oznaczyć:

  • jako uzupełnienie po nieprawidłowościach wykrytych (szczególnie w układzie czerwonokrwinkowym) w morfologii pełnej,
  • aby ocenić funkcję krwiotwórczą szpiku,
  • aby monitorować czynność szpiku kostnego po zabiegach takich jak chemio-, radioterapia, czy jego przeszczepie
  • aby pomóc wykryć i rozróżnić różne rodzaje niedokrwistości (anemii),
  • aby monitorować odpowiedź na leczenie niedokrwistości (szczególnie w przypadku niedokrwistości z niedoboru żelaza)

Retikulocyty – kto powinien wykonać badanie?

Każdy pacjent uskarżający się na objawy niedokrwistości: osłabienie, męczliwość, bladość skóry, bóle i zawroty głowy, problemy z koncentracją, przyspieszone tętno.

Ponadto, wszyscy pacjenci będący w trakcie leczenia suplementacyjnego niedokrwistości (żelazem, witaminą B12 czy kwasem foliowym), w celu oceny jego skuteczności.

Badanie jest przydatne również u osób z podejrzeniem wrodzonych dysfunkcji szpiku (z niewyjaśnionymi krwawieniami, zaburzeniami odporności) czy nabytych chorób rozrostowych krwi zajmujących szpik.

Materiał do badania

  • krew żylna

Retikulocyty norma

Wartości referencyjne zależą od wieku:

  • dzieci do 2 miesiąca życia 20-60‰
  • kobiety 5-20‰
  • mężczyźni 5-16‰

Retikulocyty podwyższone

Zwiększona liczba retikulocytów we krwi występuje w niedokrwistościach hemolitycznych, ostrych niedokrwistościach pokrwotocznych, w niedokrwistościach niedoborowych (niedobory żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego), w okresie leczenia preparatami krwiotwórczymi (żelazo, kwas foliowy, witamina B12, erytropoetyna), po splenektomii (usunięciu śledziony), nowotworach, białaczkach, a także fizjologicznie u noworodków i osób żyjących na dużych wysokościach.

Retikulocyty niskie

Obniżone wartości stwierdza się w niedokrwistości aplastycznej (zaburzenie czynności krwiotwórczej szpiku, skutkujące obniżeniem poziomów krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), przełomach aplastycznych niedokrwistości hemolitycznej, nowotworach, w niedoborach żelaza, witaminy B12 i kwasu foliowego. Ponadto obserwuje się go w innych wrodzonych zaburzeniach funkcji szpiku, podczas chemioterapii czy radioterapii czy w przewlekłym alkoholizmie.

Najczęściej wybierane badania

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice