Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Mukopolisacharydoza

Dowiedz się więcej

Mukopolisacharydoza łańcuch DNA

Mukopolisacharydoza (zwaną chorobą Morquio) należy do grupy chorób lizosomalnych spowodowanych niedoborem enzymów rozkładających glikozaminoglikany (mukopolisacharydy). Szacowana częstość występowania wynosi około 1:20.000 urodzeń. Nadmiar mukopolisacharydów jest odkładany w tkankach, prowadząc do uszkodzeń wielonarządowych, część jest wydalana z moczem w sposób charakterystyczny dla danej choroby.

Co to jest Mukopolisacharydoza?

Choroba Morquio typu B jest spowodowana mutacją w genie beta-galaktozydazy 1 (GLB1) na chromosomie 3p21, występuje mutacja powtarzalna (Trp273Leu), pozostałe są rozproszone w różnych regionach genu. Dziedziczenie recesywne. Typ B mukopolisacharydozy IV ma nieco łagodniejszy przebieg i późniejszy początek od typu A.

Mukopolisacharydoza objawy

Początek objawów obserwowany jest od 3 r.ż., zwykle jest to zahamowanie wzrastania i niskorosłość, kifoskolioza z deformacja klatki piersiowej, nieprawidłowy rozwój nasad kości długich, koślawość kolan, płaskostopie, osłabienie kończyn dolnych. Zmianom kostnym towarzyszy łagodna dysmorfia, zmętnienie rogówki i niekiedy uszkodzenie zastawek serca oraz osłabienie słuchu. Rozwój intelektualny w granicach normy, brak zaburzeń neurologicznych (poza kompresją kręgosłupa), ostateczny niski wzrost wieku dorosłym, niska masa ciała (od 2 dekady), znacznego stopnia kalectwo i trudności z chodzeniem, wczesna osteoporoza, bóle kostne i stawowe. Chorzy przeżywają do wieku dorosłego. W moczu stwierdza się duże ilości mukopolisacharydów (siarczan keratanu), którego ilość zmniejsza się z wiekiem; w badaniach rentgenowskich zmiany typu dysostosis multiplex.

Mukopolisacharydoza badanie:

  • diagnostyka przypadków niskorosłości rozpoczynających się od wieku dziecięcego, połączonego z deformacją kręgosłupa, klatki piersiowej i dużych stawów, zwłaszcza w przypadkach z towarzyszącym zmętnieniem rogówki, obecnością mukopolisacharydów w moczu lub występujących rodzinnie;
  • diagnostyka różnicowa łagodnych postaci mukopolisacharydoz bez towarzyszącego upośledzenia umysłowego (zwłaszcza typu VI i VII) lub rzadkich dysplazji kostnych z niskorosłością;
  • diagnostyka przypadków nieimmunologicznego obrzęku płodu narastającego po 16 tygodniu ciąży (do rozważenia);
  • badania rodzinne: wykrycie mutacji genu GLB1 u krewnego w rodzinach z niskorosłością i dysplazją kostną, istnieje możliwość zastosowania w badaniach prenatalnych.

Test jest dostępny w 2 wariantach, zwykle kolejno stosowanych:

  • GLB1-2A: analiza mutacji w genie GLB1 w eksonach 2, 3 ,8, 12, 14, 15 (test 1 rzutu);
  • GLB1-2B: analiza mutacji w genie GLB1 w eksonach 1, 4-7, 9-11, 13, 16 (test 2 rzutu).

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice