Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo

Dowiedz się więcej

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo – czym jest?

Badanie przeciwciał całkowitych anty-SARS-CoV-2 to test diagnostyczny stosowany do oceny humoralnej odpowiedzi immunologicznej na białko S wirusa SARS‑CoV‑2.

Jest to badanie serologiczne, które polega na oznaczeniu we krwi pacjenta poziomu swoistych przeciwciał (immunoglobulin, w tym IgG), przeciwko domenie wiążącej receptor białkowy kolca S (RBD) SARS-CoV-2. Obecność przeciwciał świadczy o kontakcie badanej osoby z koronawirusem w przeszłości.

Badanie to nie powinno być stosowane do potwierdzenia lub wykluczenia aktywnej infekcji COVID-19. Badaniami potwierdzającymi obecność wirusa, również w okresie największej zakaźności, jest badanie molekularne PCR oraz wykrywanie antygenu wirusa.

Przeciwciała są to białka produkowane przez komórki układu immunologicznego w odpowiedzi na kontakt z patogenem. Należy pamiętać, że serokonwersja, czyli wytwarzanie przeciwciał, rozpoczyna się najczęściej po kilku lub kilkunastu dniach od początku infekcji, w zależności od rodzaju przeciwciał i cech osobniczych chorego.

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo – kto powinien wykonać?

Oznaczenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 całkowitych wykonywane metodą ilościową zalecane jest pacjentom, którzy:

  • podejrzewają, że mieli kontakt z osobą chorą,
  • przebyli COVID-19 w przeszłości, a infekcja miała przebieg bezobjawowy lub skąpoobjawowy.

Ze względu na brak charakterystycznych objawów zakażenia SARS-CoV-2 oraz częsty przebieg skąpoobjawowy lub bezobjawowy, trudno jest określić na podstawie objawów, czy dana osoba przeszła infekcję. Dzięki testowi ilościowego oznaczania przeciwciał całkowitych anty-SARS-CoV-2 można ocenić, czy choroba, którą pacjent przebył w przeszłości, była wywołana przez koronawirusa.

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo cena

Cena testu na przeciwciała całkowite anty-SARS-CoV-2 (ilościowo) wynosi 135 zł.

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo  – gdzie wykonać?

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo można wykonać we wszystkich Punktach Pobrań Synevo. Lista placówke dostępna jest tutaj

Test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 całkowite ilościowo – wyniki

Wyniki oznaczenia przeciwciał całkowitych anty-SARS-CoV-2 metodą ilościową wyrażane są w jednostkach BAU/ml.

Wynik równy lub większy niż 0,8 BAU/ml jest interpretowany jako wynik pozytywny. Oznacza to, że pacjent najprawdopodobniej w przeszłości miał kontakt z patogenem odpowiedzialnym za wywoływanie COVID-19 oraz że doszło u niego do wytworzenia przeciwciał.

Wynik mniejszy niż 0,8 BAU/ml jest wynikiem negatywnym, który najczęściej świadczy o braku kontaktu z wirusem w przeszłości. Należy jednak pamiętać, że negatywny wynik badania nie wyklucza całkowicie zakażenia. Wpływ na otrzymany wynik może mieć:

  • pobranie materiału we wczesnej fazie zakażenia,
  • przed wytworzeniem przeciwciał,
  • zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego
  • a także nieznany jeszcze czas utrzymywania się/zaniku przeciwciał we krwi.

Z tego powodu otrzymane wyniki należy skonsultować z lekarzem w celu prawidłowej interpretacji z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta, historią choroby i innymi danymi.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice