Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Chlorki w dobowej zbiórce moczu

Dowiedz się więcej

Chlorki w dobowej zbiórce moczu co to jest?

Chlor jest pierwiastkiem, który pomimo że nie występuje w organizmie dużych ilościach, pełni w nim kilka bardzo ważnych funkcji. Bierze udział m.in. w regulacji przekazywania impulsów nerwowych przez komórki neuronalne czy też w produkcji kwasu żołądkowego, który umożliwia trawienie pokarmów. Pierwiastek ten jest także odpowiedzialny za utrzymywanie prawidłowego pH (czyli kwasowości) krwi.

Cały chlor w organizmie jest łatwo wymienialny i w dużym stopniu zależny od diety. Przyjmowany jest najczęściej jako chlorek sodu, czyli po prostu sól kuchenna, rzadziej jako inny związek chemiczny. Resorpcja chloru z pożywienia odbywa się w jelicie cienkim i praktyczne jest całkowita. Ponad 98% chlorków wydala się z moczem, zaledwie 2% z kałem.

Chlorki w dobowej zbiórce moczu – kiedy wykonać?

W niektórych stanach chorobowych wzrasta utrata chlorków przez skórę (gorączka, nadmierne pocenie) i przez przewód pokarmowy (biegunki). Zmiany stężenia chlorków w surowicy są związane ze stężeniem wodorowęglanów i sodu – innych związków chemicznych, których poziomy są ze sobą ściśle powiązane. Oznaczanie stężenia chlorków jest niezbędne do wyliczenia luki anionowej- parametru diagnostycznego niezwykle istotnego w diagnostyce zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, a także do różnicowania kwasic metabolicznych, czyli stanów chorobowych, w których pH krwi jest za niskie – kwasowe. Może się on pojawiać w przebiegu wielu innych chorób, najczęściej w przypadku źle leczonej cukrzycy, gdzie może być stanem zagrożenia życia.

Podwyższone stężenie chlorków występuje w przewlekłej zasadowicy oddechowej (najczęściej wynikającej z hiperwentylacji, czyli zbyt szybkiego oddychania), kwasicy oddechowej z prawidłową luką anionową (kwasica hiperchloremiczna, także wywołana zaburzeniami oddychania), biegunkach, przetokach jelita cienkiego oraz chorobach trzustki.

Chlorki w dobowej zbiórce moczu – kto powinien wykonać?

Badanie to jest zlecane w celu dokładnego określenia ilości chloru wydalanego wraz z moczem przez całą dobę. Wykorzystywane jest w celu diagnostyki zaburzeń elektrolitowych i metabolicznych, w których występują wahania prawidłowych stężeń chloru w organizmie. Może ono także dostarczać informacji na temat funkcji wydalniczej nerek pod kątem filtrowania tego pierwiastka z krwi oraz informacji na temat stanu nawodnienia chorego. Układ filtracji w nerkach jest niezwykle złożony, a wydalanie wielu pierwiastków zależy od wydalania innych, dlatego też pomiar określonych cząsteczek w moczu powinien być wykonywany w połączeniu z badaniem pozostałych, aby można było ocenić całościową funkcję nerek. Badanie to jest zlecane w przypadku podejrzeń chorób, w których mogą występować zaburzenia poziomów chloru we krwi pacjenta. Objawami tego typu chorób są np.:

  • wzmożone pragnienie
  • obrzęki, szczególnie obrzęki kończyn dolnych
  • ogólne osłabienie
  • nadciśnienie tętnicze
  • wymioty

Chlorki w dobowej zbiórce moczu cena | Kup badanie online

Chlorki w dobowej zbiórce moczu normy

  • 110-250 mmol/dobę

Chlorki w dobowej zbiórce moczu wyniki

Sam pomiar chlorków w moczu ma znikomą wartość diagnostyczną, dlatego należy go wykonywać zawsze z badaniem poziomów elektrolitów we krwi oraz innymi badaniami mającymi na celu diagnozę zaburzeń z tej grupy. Niewłaściwe poziomy jonów chlorkowych we krwi mogą świadczyć zarówno o nieprawidłowej funkcji nerek w zakresie ich wydzielania (zbyt dużej lub zbyt małej), ale także mogą być konsekwencją procesów chorobowych toczących się w innych częściach organizmu. Zbyt wysokie poziomy chlorków predysponują do rozwoju wielu chorób nerek, jak np. kamica nerkowa, dlatego ważne jest stosowanie odpowiedniej diety, w której nie są przekraczane zalecane ilości spożywanej soli.

Wyniki badań zawsze należy konsultować z lekarzem, gdyż tylko w połączeniu z badaniami i obrazem klinicznym mają one wartość diagnostyczną.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Dobowa zbiórka moczu

Dobowa zbiórka moczu

Przed przystąpieniem do pobrania dobowej zbiórki moczu należy zaopatrzyć się w specjalny 2-3 litrowy pojemnik z podziałką umożliwiającą dokładne odczytanie objętości. Ponadto potrzebny będzie pojemnik jednorazowy, w którym próbka moczu ze zbiórki zostanie przekazana do punktu pobrań.

Niektóre parametry oznaczane w dobowej zbiórce moczu wymagają zastosowania środka konserwującego. Przed przystąpieniem do zbiórki moczu należy uzyskać informację od personelu punktu pobrań, czy środek taki jest konieczny i czy można go otrzymać w punkcie pobrań.

Jak pobrać materiał

Dobową zbiórkę moczu należy rozpocząć w godzinach porannych i prowadzić przez  24 godziny, czyli np. zbiórka rozpoczęta w poniedziałek o godzinie 8:00 powinna zakończyć się we wtorek o godzinie 8:00.

Pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety, a zbiórkę rozpocząć od drugiej porcji (w przypadku konieczności zastosowania środka konserwującego należy go dodać do pojemnika, gdzie znajduje się już porcja moczu rozpoczynająca zbiórkę).

Należy odnotować godzinę rozpoczęcia zbiórki. Od tej pory każda porcja moczu, w całości musi być oddawana do pojemnika. W przypadku pominięcia którejś z porcji moczu, zbiórkę należy przerwać i rozpocząć od nowa, następnego dnia, a zebrany już mocz wylać.

Ostatnią porcją moczu, która zostanie oddana do pojemnika jest poranna próbka moczu oddana w drugim dniu prowadzenia zbiórki.

W czasie trwania dobowej zbiórki moczu pojemnik należy przechowywać w lodówce.

Po zakończeniu zbiórki należy określić objętość zebranego moczu odczytując pojemność z podziałki na ścianach pojemnika.

Mocz w pojemniku zbiorczym dokładnie wymieszać, a następnie przelać 50 – 100 ml do jednorazowego pojemnika.

Do punktu pobrań należy dostarczyć próbkę moczu wraz z zanotowanymi informacjami o objętości zebranego moczu oraz o godzinie rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice