Glukoza

Dowiedz się więcej

Oznaczanie stężenia glukozy we krwi wykorzystywane jest w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia pacjentów z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów – cukrzyca, nietolerancja glukozy, choroby trzustki i inne. Wskazaniem są również badania profilaktyczne i kontrolne oraz ciąża.

glukoza

Glukoza jest podstawowym substratem energetycznym ustroju. Głównym jej źródłem jest pożywienie, zapasy glikogenu w wątrobie oraz przemiany metaboliczne. Stężenie glukozy w krążeniu jest dość stałe i prawidłowo wynosi 60-99 mg/dl. Po posiłku przejściowo wzrasta do wartości 130-150 mg/dl, ale dosyć szybko powraca do wartości prawidłowych.

Glukoza w moczu

Prawidłowo glukoza nie występuje w moczu. Jest całkowicie resorbowana w kanalikach nerkowych. Do glukozurii dochodzi najczęściej w stanach, którym towarzyszy podwyższone stężenie glukozy we krwi w wyniku przekroczenia tzw. progu nerkowego.

Dostępne badania:

  • Glukoza we krwi,
  • Glukoza z krwi włośniczkowej,
  • Glukoza w moczu,
  • Glukoza wydalanie,
  • Glukoza – wyciek z ucha/nosa.

Glukoza cena

 

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up