Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Posiew w kierunku gruźlicy

Dowiedz się więcej

Posiew w kierunku gruźlicy – co to jest

Gruźlica to choroba zakaźna wywołana przez prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), nazywane też prątkami Kocha. Do zakażenia gruźlicą dochodzi najczęściej drogą kropelkową (między ludźmi), w rzadszych przypadkach (głównie w krajach rozwijających się) z chorych zwierząt na ludzi, również za pośrednictwem zanieczyszczonego pożywienia.

Gruźlica rozwija się jedynie u około 5% zakażonych osób, u 95% zakażenie jest bezobjawowe. Choroba najczęściej dotyka płuc- w tej postaci, przy istnieniu objawów ze strony układu oddechowego, chorzy są silnie zakaźni. U innych pacjentów (szczególnie dzieci i osób po 65 roku życia), gruźlica może przyjąć też postać pozapłucną (prosówkową) i dotyczyć układu moczowego, nerwowego, pokarmowego czy narządów wewnętrznych. Osoby z objawami niedotyczącymi układu oddechowego nie są zakaźne i mogą długo pozostawać niezdiagnozowane, gdyż dolegliwości są trudne do odróżnienia od pozostałych chorób.

Poza formą aktywnej infekcji, gruźlica może przebiegać też w postaci utajonej- występuje ona, gdy dana osoba została narażona na M. tuberculosis, organizm kontroluje infekcję, ale nie udaje jej się jej do końca wyeliminować. Wraz z upływem czasu i pod wpływem niekorzystnych czynników, wzrasta ryzyko reaktywacji zakażenia i przejścia z formy utajonej do aktywnej, szacuje się, że nawet u 10% osób może dość do takiego zdarzenia. Do czynników mu sprzyjających zaliczamy: palenie, alkoholizm, niedożywienie, wrzody żołądka, cukrzycę, zakażenie wirusem HIV, leczenie immunosupresyjne (osłabiające odporność).

Materiałem do wszelkich badań w kierunku gruźlicy jest najczęściej plwocina – pobrana z porannego odkrztuszania w trzech kolejnych dniach. Do wykonania posiewu mogą też posłużyć próbki pobrane w trakcie bronchoskopii, takie jak popłuczyny oskrzelowe czy pęcherzykowo-oskrzelowe. W przypadku podejrzenia postaci pozapłucnej, wykorzystanie znajdują również mocz, krew, płyn opłucnowy, stawowy, mózgowo-rdzeniowy, fragmenty węzłów chłonnych, skóry, kości.

Kiedy wykonać posiew w kierunku gruźlicy?

Badanie jest zlecane zazwyczaj przez lekarza pulmonologa w celu diagnostyki przyczyn zakażeń układu oddechowego, poddana mu zostać powinna każda osoba z charakterystycznymi objawami gruźlicy. Wskazaniami do zrobienia posiewu są również pozytywne wyniki uprzednio wykonanych testów przesiewowych (odnalezienie prątków w preparacie bezpośrednim pod mikroskopem, dodatni odczyn skórny tuberkulinowy) lub przewlekające się infekcje niereagujące na standardowe leczenie, wykryte podejrzane zmiany w obrazie rtg klatki piersiowej.

Wzmożona czujność i diagnostyka zalecane są zwłaszcza u osób z grup ryzyka (np. HIV dodatnich, z zaburzeniami odporności), żyjących na obszarach o częstym występowaniu gruźlicy lub z historią kontaktu z osobami z potwierdzonym zakażeniem prątkiem.

Kolejne zastosowanie test znajduje, u osób z potwierdzonym zakażeniem, już leczonych z powodu gruźlicy- posiewy mogą pomóc ocenić jego skuteczność i stwierdzić moment, w którym pacjent przestaje być zakaźny.

Kto powinien wykonać posiew w kierunku gruźlicy?

Osoby z objawami mogącymi sugerować rozpoznanie gruźlicy:

 • długotrwałe osłabienie, męczliwość
 • spadek apetytu i masy ciała
 • nocne poty
 • utrzymujące się stany podgorączkowe
 • duszność, ból w klatce piersiowej
 • suchy kaszel utrzymujący się powyżej 3 tygodni, o narastającej intensywności
 • krwioplucie (odkrztuszanie plwociny z krwią)

Niektóre z objawów, które towarzyszą rozsianej (zaawansowanej postaci) gruźlicy to:

 • niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, szczególnie w okolicy szyi lub pachwiny
 • bóle, deformacje kości i stawów
 • ból kręgosłupa, paraliże, niedowłady
 • wymioty, ból głowy, sztywność karku, zaburzenia świadomości
 • bóle brzucha, biegunki, krew w stolcu
 • ból przy oddawaniu moczu, krew w moczu

Posiew w kierunku gruźlicy norma

 • posiew ujemny (-)

Oznacza, że na płytce lub w bulionie hodowlanym nie wyhodowano bakterii – wysoce prawdopodobne jest, że objawy pacjenta są spowodowane przyczynami innymi niż infekcja M. tuberculosis. Niemniej jednak, jeśli podejrzenie zakażenia prątkami utrzymuje się, należy pobrać dodatkowe próbki i powtórzyć badanie oraz uzupełnić je innymi metodami diagnostycznymi np. molekularnymi (wykrywaniem DNA patogenu w materiale)

 • posiew dodatni (+)

Oznacza, że na płytce lub w bulionie wyhodowano bakterię – jeśli objawy występujące u pacjenta odpowiadają gruźlicy, z dużym prawdopodobieństwem można rozpoznać u niego tę chorobę. Kolejnym krokiem w przypadku dodatniego posiewu jest oznaczanie wrażliwości bakterii na rutynowo stosowane w leczeniu gruźlicy leki (izoniazyd, rifampicynę)

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.

WAŻNE Przed wizytą upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub aplikację mObywatel na swoim smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice