Badanie OB – odczyn Biernackiego

Dowiedz się więcej

OB jest niespecyficznym markerem stanu zapalnego. Badanie ocenia jest szybkość opadania krwinek czerwonych w określonym czasie w pobranej próbce krwi żylnej. Przyspieszone OB może być związane z infekcją, nowotworami lub innymi zmianami w organizmie.

OB

Co to jest OB?

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) jest testem powszechnie stosowanym w laboratoriach medycznych. Wykorzystywane jako test przesiewowy potwierdzenia, jak również do monitorowania, stanu zapalnego, przewlekłej infekcji, choroby reumatycznej, chorób tkanki łącznej, chorób mięśni, choroby nowotworowej. Badanie jest bardzo proste w wykonaniu, ale niestety mało swoiste.

Badanie OB

Pomimo to OB ma duże znaczenie kliniczne ponieważ przyspieszenie opadania jest niemal zawsze dowodem istnienia procesu chorobowego. Z drugiej strony prawidłowe OB nie wyklucza choroby. Mechanizm opadania krwinek czerwonych polega na różnicach w gęstości komórek krwi zawieszonych w osoczu. Erytrocyty, komórki o największej gęstości, opadają najszybciej. U osób zdrowych opadanie jest powolne, a przyspieszeniu ulega w niektórych stanach chorobowych. Wzrost szybkości opadania związane jest ze zmianami stężenia niektórych białek osocza.

Wysokie OB

Do najważniejszych znanych czynników wpływających na przyspieszenie szybkości opadania krwinek należy obniżenie liczby erytrocytów, obniżenie stężenia albumin, wzrost stężenia fibrynogenu i immunoglobulin oraz zakażenia bakteryjne, posocznica, choroby autoimmunologiczne, nowotwory, zespół nerczycowy, zawał mięśnia sercowego, stan po zabiegu operacyjnym, urazy, zatrucia związkami chemicznymi, gammapatie monoklonalne, szpiczak plazmocytowy, ziarnica złośliwa. Zmniejszenie szybkości opadania jest charakterystycne dla nadkrwistości oraz zmian kształtu krwinek czerwonych (sferocytoza, akantocytoza), niedobór fibrynogenu.

OB Wyniki

Wyniki fałszywie dodatnie uzyskuje się podczas menstruacji, w ciąży, przy przyjmowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, w hiperlipoproteinemii. Wyniki fałszywie ujemne przy stosowaniu leków przeciwzapalnych.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up