Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Czym są badania profilaktyczne w czasie pandemii COVID-19


W dobie pandemii należy szczególnie dbać o swoje zdrowie, aby jak najskuteczniej zminimalizować ryzyko zakażenia COVID-19 oraz rozwoju innych chorób. Służyć temu mogą badania profilaktyczne, dzięki którym pacjent uzyskuje informacje na temat ogólnego stanu swojego zdrowia. Dzięki wynikom tych badań lekarz prowadzący może podjąć najbardziej odpowiednie dla jego zdrowia decyzje – zarówno w zakresie ewentualnego leczenia, jak i potrzeby dalszej diagnostyki lub też innego rodzaju postępowania medycznego.

 

Kto powinien wykonać badania profilaktyczne w czasie pandemii COVID-19?


Badania profilaktyczne powinny być wykonywane regularnie przez każdego.

Infekcje wirusem SARS-CoV-2 u większości osób przebiegają bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Niezależnie jednak od przebiegu zakażenia obserwuje się różnego typu objawy często występujące nawet po kilku tygodniach od kontaktu z osobą zakażoną. Lekarze alarmują, że powikłania dotyczą płuc, serca, nerek i układu nerwowego, a także gruczołów produkujących hormony. Badania profilaktyczne pozwolą na wczesne wykrycie tych zmian, co zapobiegnie nieodwracalnym uszkodzeniom narządów.

Dotyczy to zarówno osób, które świadomie przechorowały COVID-19 oraz osób, które nie wiedziały o zakażeniu SARS-CoV-2

 

Jaki jest zakres pakietu?


Morfologia krwi

Morfologia krwi jest jednym z najbardziej podstawowych badań diagnostycznych, które umożliwia kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta. Ten rodzaj testu laboratoryjnego polega na ocenie liczebności poszczególnych składników morfotycznych krwi (krwinek białych, krwinek czerwonych, płytek krwi), a także takich parametrów jak np. hematokryt, stężenie hemoglobiny, wskaźniki czerwonokrwinkowe ( np. średnia objętość krwinki czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie).

AST, ALT, GTP 

AST, ALT oraz GTP to enzymy produkowane przez komórki wątrobowe – hepatocyty. Enzymy te należą go grupy tzw. enzymów wskaźnikowych. Oznaczenie ich aktywności pozwala na ocenę funkcjonowania wątroby oraz wykrycie uszkodzeń. Wątroba posiada bardzo efektywne zdolności regeneracyjne i kompensacyjne, dlatego objawy zaburzeń jej funkcji mogą pojawić się dopiero w przypadku rozległych i poważnych uszkodzeń. Zanim dojdzie do takiego stanu, nieprawidłowości można wykryć za pomocą testów diagnostycznych, takich jak np. oznaczanie enzymów we krwi żylnej. Dzięki wczesnej diagnostyce zaburzeń pracy wątroby możliwa jest skuteczna interwencja medyczna, która zapobiegnie dalszemu niszczeniu tkanek narządu oraz umożliwi powrót do prawidłowego funkcjonowanie tego organu.

Nieprawidłowe (zbyt wysokie) wyniki tych badań należy zawsze skonsultować z lekarzem. Interpretując wyniki należy także pamiętać o pozawątrobowych przyczynach mogące mieć wpływ na wyniki.

Lipidogram

Lipidogram jest badaniem, które polega na określeniu stężenia lipidów we krwi. Badanie obejmuje oznaczenie: cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, trójglicerydów oraz wyliczenie stężenia cholesterolu LDL. Każda z tych grup związków tłuszczowych pełni określone funkcje w gospodarce lipidowej. Podwyższone stężenie LDL, czyli lipoprotein o niskiej gęstości jest ściśle związane ze zwiększonym ryzykiem licznych chorób sercowo-naczyniowych. Główną konsekwencją hipercholesterolemii jest rozwój miażdżycy, w wyniku której może dojść do wystąpienia tzw. incydentów sercowo-naczyniowych, jak udar mózgu lub zawał mięśnia sercowego i w rezultacie prowadzić do poważnego zagrożenie dla życia pacjenta. Aby zminimalizować ryzyko rozwijania się chorób należy regularnie kontrolować parametry gospodarki lipidowej we krwi oraz starać się prowadzić tryb życia, który nie będzie predysponował do rozwoju omawianych jednostek chorobowych.

TSH

TSH, czyli tyreotropina to hormon, który produkowany jest przez przysadkę mózgową. Jego zadaniem jest regulowanie pracy tarczycy. Hormony tarczycy (T3 i T4) mają bardzo szerokie spektrum działania. Odpowiadają one za intensywność wielu procesów metabolicznych w całym organizmie, dlatego ich nadmiar (przy nadczynności tarczycy) lub też niedobór (przy niedoczynności tego narządu) manifestuje się objawami ze strony różnych układów i narządów organizmu. Badanie poziomów TSH jest podstawowym testem diagnostycznym wykonywanym w celu oceny przyczyn i rodzaju zaburzeń pracy tarczycy. U pacjentów poddanych terapii zastępczej z powodu niewydolności tarczycy, oznaczanie stężenia TSH może służyć do ustalenia odpowiedniej dawki leku oraz kontroli skuteczności leczenia.

Witamina D

Witamina D3 głównie bierze udział w regulacji gospodarki wapniowej organizmu oraz warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układu kostno-szkieletowego oraz układu odpornościowego.

Niedobory witaminy D3 mogą predysponować do cięższego przebiegu infekcji.

Kwas moczowy

Kwas moczowy jest parametrem, którego stężenia we krwi wykorzystuje się m.in do oceny pracy nerek, choć zaburzenia metabolizmu tego związku mogą także wynikać z innych przyczyn. Kwas moczowy jest produktem rozpadu puryn pochodzących z pokarmu. W większości powstający kwas moczowy wydzielany jest z moczem. W przypadku nieprawidłowej funkcji nerek może dochodzić do zaburzenia wydalania kwasu moczowego z moczem i w konsekwencji wzrostu jego stężenia w surowicy krwi. Podwyższone poziomy kwasu moczowego we krwi mogą towarzyszyć zwiększonemu spożyciu pokarmu bogatego w puryny lub wiązać się z innymi chorobami. Wyniki badania należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Kreatynina

Kreatynina jest parametrem służącym do oceny filtracji kłębuszkowej nerek. Stężenie kreatyniny we krwi jest zależne od masy mięśniowej pacjenta, wieku, płci i czynności nerek. Do wzrostu stężenia kreatyniny dochodzi w wielu chorobach związanych z zaburzeniem funkcjonowania nerek, spowodowanych zarówno chorobami nerek jak i innymi chorobami w przebiegu, których dochodzi do uszkodzenia nerek (cukrzyca, choroby autoimmunizacyjne i inne nefropatie). Niezdiagnozowane i nieleczone choroby mogą prowadzić do całkowitej niewydolności nerek. Z tego powodu niezwykle istotne jest wczesne postawienie rozpoznania oraz wdrożenie skutecznego leczenia, które umożliwi zapobiegnięcie poważnym powikłaniom zdrowotnym.

Wapń

Wapń jest jednym z najważniejszych pierwiastków występujących w ludzkim organizmie. Jony wapnia uczestniczą w wielu różnych procesach w organizmie, jak chociażby krzepnięcie krwi, przewodnictwo nerwowe czy też utrzymywanie zdrowia kości. Zaburzenia poziomów wapnia mogą mieć wiele, różnych przyczyn, jednak zawsze wiążą się z możliwymi, poważnymi powikłaniami zdrowotnymi. Stwierdzenie obniżonego lub podwyższonego stężenia wapnia zawsze wymaga pogłębionej diagnostyki. Choroby, którym mogą towarzyszyć zaburzenia gospodarki wapniowej to min, jak np. niedoczynność lub nadczynność przytarczyc, nieprawidłowa praca nerek, niektóre nowotwory lub inne schorzenia ogólnoustrojowe. Choroby te mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

Magnez

Magnez jest pierwiastkiem, który w organizmie głównie odpowiada za warunkowanie prawidłowego przewodnictwa nerwowego, czyli przekazywania sygnałów między neuronami. Odgrywa ważną rolę w procesie skurczu mięśni (w tym mięśnia sercowego) oraz w procesie krzepnięcia krwi. Nieprawidłowe stężenie magnezu w surowicy krwi, podobnie jak wapnia mogą świadczyć o wielu różnych schorzeniach, których diagnostyka wymaga różnorodnych badań. Długotrwałe zaburzenia elektrolitowe mogą skutkować wieloma poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, dlatego nie należy ignorować objawów, które mogłyby na nie wskazywać, a wyniki badań zawsze należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Kup online pakiet


 

Pakiet Badania profilaktyczne w czasie pandemii COVID-19 zawiera:


TSH


Morfologia


FT3


ALT


GGTP


Lipidogram


Witamina D


Kwas moczowy


Kreatynina


Wapń


Magnez