Białko S – 100

Dowiedz się więcej

Białko S 100 należy do niskocząsteczkowych kwaśnych białek wiążących wapń. Uczestniczy w procesach podziału i różnicowania komórek oraz w reakcjach zapalnych, przypisuje się mu również pewne właściwości neurotropowe, a także związek z funkcją wydzielniczą przysadki mózgowej.
Białko jest zbudowane jest z podjednostek α i β. Dwa z monomerów, S-100 A1 i S-100 B występują w dużym stężeniu w ośrodkowym układzie nerwowym, tworząc homo i heterodimetryczne formy: S-100 BB występuje w wysokim stężeniu w komórkach Schwanna i astrocytach, odnajdowano je również w melanocytach. S-100 A1B występuje w komórkach gleju, S-100 A1A1 występuje w mięśniach prążkowanych, sercu i nerkach.
W badaniach histochemicznych białka S 100 są wykrywane w 100 % komórek nerwiaka i nerwiakowłókniaka, w 50% złośliwych nowotworów osłonek nerwów obwodowych i w innych komórkach nowotworowych.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up