Ca 72-4

Dowiedz się więcej

CA 72-4 jest glikoproteiną o masie cząsteczkowej około 1000 kDa. Obecność antygenu wykazano w wielu tkankach płodu, a w śladowych ilościach w komórkach przewodu pokarmowego.
W nowotworach podwyższone stężenie CA 72.4 stwierdza się zazwyczaj u chorych na raka żołądka, a także rka jajnika (zwłaszcza śluzowego), przełyku, trzustki, jelita grubego, trzonu macicy, sutka, endometrium jak również w innych nowotworach. Częstość podwyższonych wyników wykazuje wyraźną zależność od stadium zaawansowania choroby (I stadium 6-8%, IV stadium 60-70%).
Jest użytecznym markerem w badaniach kontrolnych u chorych po leczeniu operacyjnym raka żołądka.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up