Marker CA 125

Dowiedz się więcej

Marker CA 125 jest mucyno-podobnym, wysoko-cząsteczkowym kompleksem glikoprotein błon komórkowych wykrywanym u ponad 80% kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem nabłonkowym jajnika.

marker ca 125 marker nowotworowy mikroskop laboratorium

CA 125 co to

Antygen CA 125 to glikoproteina o masie cząsteczkowej 220 kD. Jest obecny w nabłonku następujących narządów: jajnika, trzustki, pęcherza żółciowego, żołądka, oskrzeli, nerki, okrężnicy. Występuje również w zwiększonych ilościach w płynie owodniowym, mleku matki i surowicy kobiet w ciąży.

Badanie CA 125

Marker CA 125 ma duże znaczenie diagnostyczne w raku jajnika. Może być również stosowany jako marker drugorzędowy w raku trzustki po CA 19-9. Badania nie powinno się wykonywać przy innych nowotworach ginekologicznych lub żołądkowo-jelitowych. Mimo zwiększonego poziomu, posiada dużo zmniejszoną czułość kliniczną i swoistość.

W nowotworach podwyższony Marker CA 125 stwierdza się zazwyczaj u chorych:

 • z nabłonkowym nowotworem jajnika (80 – 85 %), mniej niż 50% w pierwszym stadium zaawansowania,
 • z gruczolakorakiem w stadiach zaawansowanych,
 • w raku piersi, nowotworach przewodu pokarmowego, trzonu macicy i w raku płuc,

W chorobach nienowotworowych podwyższone stężenie stwierdza się u chorych z:

 • endometriozą,
 • ostrym stanem zapalnym trzustki,
 • marskością wątroby,
 • w chorobach zapalnych narządów miednicy u kobiet,
 • zapaleniem otrzewnej,
 • torbielach jajników,
 • stanach zapalnych szyjki macicy i przewodu pokarmowego,
 • a także w ciąży i podczas menstruacji .

Marker CA 125 – zalecenia

Badanie powinno się wykonywać w celu diagnozy, leczenia i oceny rokowania w raku jajnika. W obecności masy guza miednicy, CA 125 może odróżnić łagodny proces od złośliwego.

U pacjentów z historią raka jajnika lub piersi, test jest zalecany co 6 miesięcy, wraz z corocznym przezpochwowym USG, w celu wczesnego wykrywania raka jajnika.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia,  należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up