Test ROMA

Dowiedz się więcej

Test ROMA to zbiór badań będący bardzo skuteczną metodą diagnostyczną służącą diagnozowaniu raków jajnika.

Rak jajnika to jeden z najczęściej występujących i charakteryzujący się bardzo wysoką śmiertelnością nowotwór kobiet. Główną tego przyczyną jest długi okres, w jakim choroba ta rozwija się bez widocznych jakichkolwiek objawów, co utrudnia wykrycie go we wczesnym stadium jego rozwoju. W 75% przypadków diagnoza stawiana jest zbyt późno, aby można było wdrożyć odpowiednie leczenie. Test ROMA (risk of ovarian malignancy algorithm) polega na pomiarze stężeń we krwi dwóch wskaźników nowotworowych- HE4 i CA 125. Wykonanie obu tych oznaczeń jednocześnie oferuje o wiele szersze możliwości diagnostyczne i dostarcza więcej informacji niż oddzielne wykonanie tego lub drugiego parametru.

Kiedy należy wykonać test ROMA?

Test ROMA jest przydatny w celu różnicowania rodzajów nowotworów jajnika, gdyż różnice stężeń między CA 125, a HE4 wskazują na złośliwość toczącego się tam procesu chorobowego. Poza oznaczeniami tych markerów uwzględniany jest także status menopauzalny kobiety, gdyż ma to wpływ na szacowanie ryzyka nowotworu. Z tego powodu stosowanie tego badania nie jest zalecane u kobiet poniżej 18 roku życia, gdyż wówczas parametry te nie są skuteczne.

W zależności od wyników tego badania i ich interpretacji przez lekarza prowadzącego (w połączeniu z informacjami dostarczany przez inne badania) może zostać podjęta decyzja o ewentualnym dalszym toku leczenia pacjentki, w tym także o leczeniu chirurgicznym.

Test ROMA cena

Aby poznać cenę badania, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta 22 120 24 00.

Kto powinien wykonać test ROMA?

Nowotwory jajnika czasami są związane z predyspozycjami genetycznymi, w związku z czym na ich występowanie bardziej narażone są kobiety, u których w rodzinie wcześniej była obecna już ta choroba. Na test ROMA zazwyczaj kieruje lekarz po wykryciu niepokojących sygnałów w innych badaniach, które mogłyby wskazywać na obecność procesu nowotworowego toczącego się w jajniku. Jak było już wspominane, choroba ta często nie daje objawów do momentu, w którym guz nie jest już znacznych rozmiarów. Objawami, które pilnie powinny skierować pacjentkę do lekarza są:

  • ból w miednicy
  • powiększenie obwodu brzucha
  • uczucie ucisku w podbrzuszu
  • krwawienia z pochwy niezwiązane z cyklem menstruacyjnym
  • objawy wynikające z ucisku guza na układ moczowy i pokarmowy

Test ROMA normy (wartości referencyjne)

Wyniki badania obliczane są na podstawie skomplikowanych algorytmów biorących pod uwagę wyniki pomiarów zarówno CA 125 jak i HE4, stąd też konieczna profesjonalna ich interpretacja. Końcowe wyniki podawane są w wartościach procentowych i zależą od obecności lub braku menopauzy u pacjentki.

Kobiety przed menopauzą:

  • < 11,4 % – niskie ryzyko
  • > 11,4 % – wysokie ryzyko

Kobiety po menopauzie:

  • < 29,9 % – niskie ryzyko
  • > 29,9 % – wysokie ryzyko

Test ROMA wyniki

Wyniki uzyskane w taki sposób pozwalają na ocenę rozwoju złośliwych procesów nowotworowych w jajnikach pacjentki. Sam wynik tego badania ma wartość diagnostyczną tylko w połączeniu z innymi badaniami oraz obrazem klinicznym objawów prezentowanym przez pacjentkę, stąd też niezbędna jest każdorazowa interpretacja uzyskanych wyników z lekarzem prowadzącym leczenie.

Podwyższone wartości wskaźników CA 125 i HE4 świadczą o toczącym się procesie chorobowym w jajnikach, prawdopodobnie nowotworowym, jednak każdy przypadek wymaga osobnej analizy połączonej z pogłębioną diagnostyką w kierunku innych schorzeń, które mogłyby wywołać te zmiany w badaniach laboratoryjnych.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Badanie krwi | jak się przygotować?

Materiał na badanie krwi powinno się pobierać na czczo, czyli z zachowaniem 8 – 12 godzinnej przerwy od czasu ostatniego posiłku. Zalecenie dotyczy wszystkich badań, ponieważ zmiany wywołane przyjęciem posiłku są trudne do przewidzenia, a uzyskane wartości interpretuje się wobec wartości referencyjnych ustalonych w standardowych warunkach.

W dniu poprzedzającym badanie krwi należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

W dniu badania

Bezpośrednio przed badaniem krwi dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Podobnie pora dnia może mieć wpływ na wiarygodność wyników badań. Zaleca się, pobieranie krwi w godzinach porannych (7:00 – 10:00). Jeżeli krew zostanie pobrana o innej porze dnia, należy wziąć to pod uwagę interpretując uzyskane wyniki badań.

Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek.

Badanie krwi a przyjmowane leki

W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków, taką decyzję należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Zawsze należy poinformować personel pobierający krew o przyjmowanych lekach, suplementach, preparatach ziołowych – zostanie to odnotowane podczas rejestracji.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up