Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Grypa – przyczyny, objawy, badania

Dowiedz się więcej

Grypa to jedna z częściej występujących chorób wirusowych, które atakują drogi oddechowe człowieka. Znaczna część przypadków zachorowań ma przebieg dość ciężki, uniemożliwiający normalne funkcjonowanie pacjenta. W przypadku osób z grup ryzyka (małych dzieci, osób starszych i dodatkowo obciążonych chorobami współwystępującymi) może wystąpić konieczność hospitalizacji, ze względu na ryzyko powikłań, które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta. Ze względu na dużą ilość mutacji wirusa grypy posiada ona niebezpieczny potencjał do wywoływania epidemii, które mogą skutkować znacznym wzrostem śmiertelności na danym obszarze jej występowania- przykładem jest chociażby epidemia grypy meksykańskiej z wiosny 2009 roku, która była odpowiedzialna za nawet ok. 580 tys. zgonów.

Co roku dostępne są nowe szczepionki na grypę, które zapewniają odporność na wirusy o najczęściej występujących mutacjach w poprzednim sezonie. Ich wykonywanie zaleca się szczególnie seniorom oraz osobom narażonym na kontakt z dużą liczbą chorych, czyli przede wszystkim personelowi medycznemu.

Grypa objawy

Objawy grypy najczęściej pojawiają się nagle i z dużym nasileniem. Okres inkubacji tego wirusa, czyli czas, który upływa od momentu jego wniknięcia do organizmu do pojawienia się pierwszych objawów, wynosi ok. 2 dni. Rodzaj i nasilenie dolegliwości mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi pacjentami- wynika to z różnych uwarunkowań takich jak wiek, stan układu odpornościowego oraz dodatkowe obciążenia. Najczęściej występują następujące objawy:

 • dreszcze i gorączka
 • kaszel
 • niedrożność nosa, katar
 • ból gardła
 • ból głowy
 • bóle mięśniowo-stawowe
 • uogólnione pogorszenie samopoczucia
 • zmęczenie
 • nadwrażliwość na światło
 • przekrwione spojówki
 • nudności, wymioty, biegunki- zazwyczaj obecne tylko u dzieci

grypa objawy

W ciężkich przypadkach grypa może prowadzić do rozwinięcia się zapalenia płuc. Może być ono wywołane przez samego wirusa grypy lub wynikać z nadkażenia bakteryjnego tkanek dolnych dróg oddechowych. Wówczas niezbędna jest szybka interwencja lekarska oraz może być konieczna hospitalizacja pacjenta. Do objawów zapalenia płuc, które powinny jak najszybciej skierować pacjenta do specjalisty, należą:

 • bóle w klatce piersiowej
 • duszność
 • sinica, czyli niebieskawe zabarwienie skóry
 • zawroty głowy
 • zaburzenia świadomości

Grypa przyczyny

Grypa wywoływana jest przez wirusy z rodziny ortomyksowirusów, które nazywane są influenzawirusami lub też po prostu „wirusami grypy”. Wyróżnia się 4 główne ich rodzaje, oznaczane kolejno literami A, B, C i D. Klasyfikacja ta opiera się na rodzajach specyficznych białek występujących na powierzchni poszczególnych patogenów. Najczęściej za objawy chorobowe u ludzi odpowiedzialny jest wirus grypy A i B. Wirus grypy zawiera w sobie materiał genetyczny w postaci jednoniciowego RNA oraz otoczkę białkową, która umożliwia przenikanie do komórek dróg oddechowych pacjenta.

Do zakażenia dochodzi na drodze kropelkowej, głównie przez kasłanie i kichanie. Osoba zakażona wirusem grypy jest w stanie zarażać kolejne osoby już pierwszego dnia po wniknięciu patogenu do jej organizmu, czyli nawet przed pojawieniem się pierwszych objawów. Dodatkowo wirus grypy jest w stanie przetrwać na powierzchniach przez dość długi czas w zależności od temperatury i wilgotności. Poprzez kontakt z taką powierzchnią, a następnie dotknięcia okolicy nosa, oczu i ust także może dojść do zakażenia. Dlatego też konieczne jest częste mycie dłoni, szczególnie w sezonie o podwyższonej liczbie zachorowań, czyli na przełomie jesieni i zimy oraz zimy i wiosny.

grypa zapobieganie

Grypa badania – jakie wykonać?

Właściwe postawienie diagnozy jest niezwykle istotne w skutecznym procesie leczniczym. Wstępne podejrzenie może zostać ustalone na podstawie objawów klinicznych prezentowanych przez pacjenta, jednak zawsze wymaga ono potwierdzenia za pomocą specjalistycznych testów. Najczęściej wykonywanym testem jest badanie opierające się na szybkiej identyfikacji cząsteczek wirusowych w materiale uzyskanym na drodze wymazu z gardła lub z nosogardła. Badania te pozwalają także na odróżnienie, czy u danego pacjenta grypa jest wywołana przez podtyp wirusa A czy B.

Test na grypę | Kup badanie online

 

Szybkie postawienie trafnej diagnozy jest szczególnie ważne w obecnej dobie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, którego objawy mogą do złudzenia przypominać grypę.

Grypa a przeziębienie

Na wczesnych etapach zakażenia grypa może przypominać częściej występujące i mniej groźne przeziębienie. Wraz z upływem czasu obserwuje się nasilenie istniejących już objawów oraz pojawienie się objawów dodatkowych, które są niecharakterystyczne dla wywołanego innymi drobnoustrojami przeziębienia takich jak:

 • uogólnione bóle mięśni,
 • znaczne pogorszenie samopoczucia,
 • ból głowy
 • i zmęczenia.

Przeziębienie – co to jest?

Przeziębienie to popularne określenie na infekcyjną chorobę zapalną górnych dróg oddechowych. Wywoływane jest przez liczną grupę wirusów (do tej pory opisane jest ponad 200 gatunków wirusów wywołujących przeziębienie), jednak najczęściej czynnikiem etiologicznym są patogeny z grupy rinowirusów. Przeziębienie także przenosi się drogą kropelkową, jednak objawy nie są tak uciążliwe jak w przypadku grypy i rzadko dochodzi do powikłań groźnych dla życia. Zazwyczaj choroba jest samoograniczająca się i nie wymaga jakiegokolwiek leczenia.

W przypadku znacznego nasilenia się objawów, uciążliwego dla pacjenta, możliwe jest wdrożenie leczenia objawowego za pomocą niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ze względu na bardzo liczną grupę czynników etiologicznych nie istnieje obecnie szczepionka na przeziębienie. Zalecana jest jedynie odpowiednia profilaktyka ograniczająca się do częstego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kaszlu oraz pozostawania w domu w przypadku zauważenia u siebie typowych objawów, którymi są:

 • kaszel
 • katar
 • kichanie
 • ból gardła
 • bóle mięśni
 • gorączka – zazwyczaj nieobecna, czasami pojawia się u dzieci

Największe nasilenie objawów obserwuje się między drugim a czwartym dniem infekcji. Zazwyczaj ustępują one samoistnie w przeciągu 7 do 10 dni.

Grypa a koronawirus

Kolejną, bardziej niebezpieczną chorobą, która także może przypominać grypę jest COVID-19, czyli ostre zapalenie dróg oddechowych wywoływane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Niemożliwe jest rozróżnienie tych dwóch chorób tylko na podstawie objawów. Zawsze należy wykonać dodatkowe badania diagnostyczne, które potwierdzą lub wykluczą diagnozę jednej z tych dwóch chorób. COVID-19 posiada niecharakterystyczne objawy, obserwowane także w innych zakażeniach dróg oddechowych, jednak mogą wystąpić pewne różnice w przebiegu tej choroby a grypy.

 

koronawirus a grypa

 

COVID-19 posiada dłuższy okres inkubacji- zazwyczaj wynoszący ok. 5 dni, w porównaniu z 1-2 w przypadku grypy. Dodatkowo w przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 objawy narastają powoli, przy czym znacznie częściej występuje przebieg skąpoobjawowy, co nie jest charakterystyczne dla grypy.

W przebiegu COVID-19 może pojawić się duszność oraz dojść do zaburzeń węchu i smaku, niezwiązanych z niedrożnością nosa, które mogą się utrzymywać do kilku miesięcy po zakończeniu infekcji- jest to objaw nieobecny w przypadku grypy.

 

INFORMACJE Przeczytaj też

Koronawirus a grypa – jakie są różnice i podobieństwa?

Objawy koronawirusa SARS-CoV-2. Jakie są pierwsze objawy koronawirusa?

Koronawirus – co to jest, objawy, badania

 

Grypa – źródła