Markery nowotworowe cz. IV

Dowiedz się więcej o ofercie

NSE (SWOISTA ENOLAZA NEURONOWA)

Przygotowanie pacjenta

 • Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania.
 • Próbkę pobiera się na czczo w godzinach rannych

Rodzaj materiału do badań

 • Surowica, zalecane pobieranie do probówek z żelem separującym

Warunki transportu i przechowywania

 • Krew po wykrzepieniu natychmiast odwirować i oddzielić surowicę.
 • Transportować można tylko próbkę surowicy. Próbkę można transportować na lodzie lub suchym lodzie.

Znaczenie Kliniczne

W nowotworach podwyższone stężenie NSE stwierdza się zazwyczaj w: drobnokomórkowych nowotworach oskrzeli, neuroblastomach, raku rdzeniastym tarczycy, nasieniakach, przerzutach do mózgu. W chorobach nienowotworowych podwyższone stężenie stwierdza się u chorych z: łagodnymi nowotworami mózgu i płuc, zapaleniem opon mózgowych, niedokrwieniem mózgu, zawałem mózgu, krwiakiem wewnątrzmózgowym, krwotokiem podpajęczynówkowym, urazami głowy, epilepsją organiczną, schizofrenią, chorobą Jakoba-Creutzfelda 

Zakresy referencyjne stosowane przez Laboratorium SYNEVO

 • 4 – 20 ng/ml

Interferencje.

 • Od osób leczonych wysokimi dawkami biotyny (tj. >5 mg/dzień) materiał należy pobierać dopiero po upływie 8 godz. od ostatniej dawki biotyny.
 • Wyniki badań osób leczonych monoklonalnymi przeciwciałami mysimi mogą być fałszywe.
 • Do celów diagnostycznych wyniki powinny być interpretowane z uwzględnieniem historii choroby, badań klinicznych oraz innych danych o stanie pacjenta.

S100

Przygotowanie pacjenta

 • Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania.
 • Próbkę pobiera się na czczo w godzinach rannych

Rodzaj materiału do badań

 • Surowica

Warunki transportu i przechowywania

 • Krew po wykrzepieniu natychmiast odwirować.
 • Transportować można tylko próbkę surowicy. Próbkę można transportować na lodzie lub suchym lodzie.

Znaczenie Kliniczne

W nowotworach podwyższone stężenie S100 stwierdza się zazwyczaj u chorych z czerniakiem złośliwym w stadium zaawansowanym. W chorobach nienowotworowych podwyższone stężenie stwierdza się u chorych z uszkodzeniami mózgu

Zakresy referencyjne stosowane przez Laboratorium SYNEVO

 • 0,000 – 0,105 mg/l

Interferencje

 • Od osób leczonych wysokimi dawkami biotyny (tj. >5 mg/dzień) materiał należy pobierać dopiero po upływie 8 godz. od ostatniej dawki biotyny.
 • Wyniki badań osób leczonych monoklonalnymi przeciwciałami mysimi mogą być fałszywe.
 • Do celów diagnostycznych wyniki powinny być interpretowane z uwzględnieniem historii choroby, badań klinicznych oraz innych danych o stanie pacjenta.
Scroll Up