yandex pixel
Menu
Zamknijzamknij

Wyszukiwarka

Upoważnienia

3 grudnia 2018

upoważnienie

Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań, pobierz i wypełnij upoważnienie jednorazowe. Osoba upoważniona musi mieć ze sobą wydrukowany i uzupełniony dokument by okazać go w recepcji Punktu Pobrań.

Upoważnienie uprawnia do jednorazowego uzyskania dokumentacji medycznej.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA FAKTYCZNEGO PACJENTA NIEPEŁNOLETNIEGO

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NA WYKONANIE BADAŃ U PACJENTA W WIEKU 16 – 18 LAT