Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Synevo sp. z o.o., ul. Zamieniecka 70/401, 04-158 Warszawa.

 1. Administrator Danych Osobowych
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401 04-158 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840Inspektor Ochrony Danych

 3. Inspektor Ochrony Danych
 4. Synevo sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się:

  • drogą e-mail: iod@synevo.pl,
  • pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, Zamieniecka 80/401 04-158 Warszawa,

 5. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz – jeżeli wyrazisz na to zgodę – produktów i usług Synevo sp. z o.o. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
 8. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Odbiorcy Twoich danych osobowych
 10. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

  • dostawcom usług IT,
  • agencjom marketingowym

  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 12. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 13. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 14. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wycofania zgody,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

  Prawo wycofania zgody

  Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 120 24 00 lub wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@synevo.pl.

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.